NVBF har utarbeidet et sett med retningslinjer som kan være til hjelp for klubber som ønsker å starte opp med utendørs (sand)volleyballtreninger.

Retningslinjene er gjennomgått og utarbeidet av en ressursgruppe i NVBF bestående av blant annet Sportsjef Matt Van Wezel, lege Bjarte Nore, lege Bjørn Sletvold, Hazel Perrens og en spesiell takk til Lars-Petter Windelstad Kjos. Retningslinjene har blitt godkjent av lokale helsemyndigheter i flere byer/steder i Norge.

Disse retningslinjene kan være til hjelp dersom din klubb ønsker å søke lokale myndigheter om å få tillatelse til å starte opp med treninger igjen. NVBF understreker at det er opp til klubb og lokale myndigheter å avklare om det er forsvarlig å starte med trening i henhold til disse retningslinjene. Videre, at trening i organisert form må være basert på frivillighet, et eget valg hver enkelt person tar, i det å delta i organisert trening, for både trenere og utøvere.

Det er laget et e-læringskurs basert på retningslinjene. Alle som gjennomfører e-læringskurset vil få et diplom dersom man har bestått. NVBFs råd er at kun utøvere og trenere som har gjennomført og fått godkjent e-læringskurset får delta på treninger. Du finner e-læringskurset via denne linken:
e-læring (https://about.motimateapp.com/nvbf). Du registerer deg med eget navn og e-post og mottar deretter en mail som beskriver hvordan du får tilgang til kurset.

NVBF understreker at hver klubb står fritt til å velge om man ønsker å starte opp treninger igjen og gjennomføre e-læringskurset.

Vi ønsker alle lykke til!

Start typing and press Enter to search