NVBF har utarbeidet et sett med retningslinjer som kan være til hjelp for klubber som ønsker å starte opp med utendørs (sand)volleyballtreninger.

Retningslinjene er gjennomgått og utarbeidet av en ressursgruppe i NVBF bestående av blant annet Sportsjef Matt Van Wezel, lege Bjarte Nore, lege Bjørn Sletvold, Hazel Perrens og en spesiell takk til Lars-Petter Windelstad Kjos. Retningslinjene har blitt godkjent av lokale helsemyndigheter i flere byer/steder i Norge.

Disse retningslinjene kan være til hjelp dersom din klubb ønsker å søke lokale myndigheter om å få tillatelse til å starte opp med treninger igjen. NVBF understreker at det er opp til klubb og lokale myndigheter å avklare om det er forsvarlig å starte med trening i henhold til disse retningslinjene. Videre, at trening i organisert form må være basert på frivillighet, et eget valg hver enkelt person tar, i det å delta i organisert trening, for både trenere og utøvere.

Det er laget et e-læringskurs basert på retningslinjene. Alle som gjennomfører e-læringskurset vil få et diplom dersom man har bestått. NVBFs råd er at kun utøvere og trenere som har gjennomført og fått godkjent e-læringskurset får delta på treninger. Du finner e-læringskurset via denne linken:
e-læring (https://about.motimateapp.com/nvbf). Du registerer deg med eget navn og e-post og mottar deretter en mail som beskriver hvordan du får tilgang til kurset.

NVBF understreker at hver klubb står fritt til å velge om man ønsker å starte opp treninger igjen og gjennomføre e-læringskurset.

Vi ønsker alle lykke til!

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search