Klubbenes årsmøter skal nå være gjennomført, og vi har dermed gleden av å ønske alle nyvalgte styremedlemmer velkommen som tillitsvalgt i egen klubb. Takk for at du bruker noe av din tid for å tilrettelegge for at barn, ungdom og voksne kan spille volleyball, sandvolleyball eller sittevolleyball! Takk også til deg som har blitt gjenvalgt i et verv og fortsetter innsatsen for fellesskapet i din klubb!

Det kan noen ganger oppleves som litt uoversiktlig å vite hvor man skal starte som et nyvalgt styre. Her har vi samlet noen tips som det kan være lurt å ta tak i ved oppstart av en ny styreperiode:

 

 • Gjennomfør Samordnet søknad og rapportering innen den 30. april.
  Samordnet søknad og rapportering er en lovpålagt oppgave der alle klubber skal rapportere inn sitt medlemstall og styre til Norges Idrettsforbund. Under rapporteringen oppdaterer du også kontaktinformasjonen til klubben slik at vi vet hvem som nå er valgt inn i styret.

 

 •  Kompetanseheving i styret
  – Gjennomfør e-læringskurset Innfrøring i styrearbeid for idrettslag. I kurset får du en innføring i idrettens organisering og hvilket ansvar du som styremedlem har. Du logger deg inn ved å benytte ditt personlige brukernavn og passord til minidrett.
  – Bestill kurset klubbens styrearbeid i praksis. I dette kurset kommer vår kursveileder på besøk til deres klubb. Her får deltageren grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområder, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Kurset går dypere inn i styrets oppgaver og ansvar og utfyller innholdet i e-læringskurset. Bestill kurset direkte fra oss på [email protected].

 

 • Utvikling av klubben
  – Gjennomfør Bedre klubb del 1 på bedreklubb.no. I bedreklubb kan styre i fellesskap gjennomgå hvilke lovpålagte oppgaver som må være på plass, samt nyttig tips til hvordan dere eventuelt kan få på plass det som mangler.
  – Les mer og vurder om klubbutvikling er noe dere ønsker å sette i gang. Vår klubbveileder kommer gjerne på besøk til klubben for å lede dere gjennom en kveld der medlemmene i fellesskap definerer dagens situasjon i klubben og hva man  ønsker å nå i fremtiden. Nysgjerrig på klubbutvikling? Les mer om klubbutvikling via linken over og kontakt oss gjerne på [email protected].

 

 • Andre nyttige tips og fokusområder
  – Bli kjent med idrettens medlemssystem for klubber klubbadmin
  – Skal dere rekruttere barn og unge til nyoppstartede lag? Da kan dere søke om økonomisk støtte fra oss her: utviklingsmidler
  – Terminlisten: Du finner den overordnede nasjonale terminplanen på forsiden av volleyball.no. Her finner du informasjon om bla konkurranseaktivitet i elite- og første divisjon, samt landslagssamlinger. Den regionale terminplanen finnes på regionenes nettsider (volleyball.no – velg deretter aktuell region – terminplanen finnes så på regionens forside).
  – Lisens: Alle som skal delta i aktiviteter i regi av NVBF og deres medlemsklubber skal ha lisens. Pass på at alle deres medlemmer er forsikret. Informasjon om lisens finnes her: Lisens

 

 • Kontakt 
  Styret er også velkommen til å kontakte oss hvis dere har flere spørsmål eller ønsker tips.

 

Avslutningsvis ønsker vi alle styrer lykke til i arbeidet med å skape et trygt og mestringsorientert tilbud i klubben!

 

Start typing and press Enter to search