I mange klubber er det i den siste tiden valgt nye styrer som skal lede klubben i det kommende året. Takk for at du bruker noe av din tid for å tilrettelegge for at barn, ungdom og voksne kan spille volleyball, sandvolleyball, sittevolley eller diamantvolley! Takk også til deg som har blitt gjenvalgt i et verv og fortsetter innsatsen for fellesskapet i din klubb!

Det kan noen ganger oppleves som litt uoversiktlig å vite hvor man skal starte og hvilke verktøy det er en fordel å kjenne til. Her har vi samlet noen tips som kan hjelpe deg i din rolle som styremedlem:

 

Gjennomfør Samordnet søknad og rapportering innen den 30. april
Samordnet søknad og rapportering er en lovpålagt oppgave der alle klubber skal rapportere inn sitt medlemstall til Norges Idrettsforbund. Rapporteringen gjøres av sittende styre via KlubbAdmin senest den 30. april. Mer informasjon om Samordnet søknad og rapportering finnes her: Samordnet søknad og rapportering

 

Kompetanseheving i styret
Som styremedlem har du både et ansvar og noen plikter som skal utføres på vegne av klubben. Flere av idrettskretsene inviterer til kurset “Klubbens styrearbeid i praksis” via nett i mai og juni. I kurset blir du kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og får tips om gode verktøy for styrearbeidet. Du finner oversikt over alle idrettskretsene og deres kurstilbud her: Idrettskretsene

Hvis tidspunktene for styrekurset ikke passer kan e-læringskurset “Innføring i styrearbeid for idrettslag” være et godt alternativ. I kurset får du en innføring i idrettens organisering og hvilket ansvar du som styremedlem har. Du logger deg inn ved å benytte ditt personlige brukernavn og passord til minidrett. Kurset finnes via idrettens e-portal under fanen ledelse: e-læring

 

Bli kjent med klubbenes medlemssystem Klubbadmin
KlubbAdmin er et digitalt verktøy som man kan blant annet kan administrere medlemmer, grupper og lag og sende elektroniske betalingskrav til medlemmene. Alle idrettslag er pålagt å ha et elektroniske medlemsregister. Idrettskretsene inviterer til gjennomgang av verktøyet via nett. Å bruke tid på å lære funksjonaliteten i systemet godt kan være en tidsbesparende på lang sikt. Se hjemmesiden til idrettskretsene for kursdatoer: Idrettskretsene

 

Organisering av styret
Et godt organisert styre der alle kjenner sine oppgaver blir en mer effektivt og handlekraftig ledergruppe. Klubber er forskjellige, men noen områder er gjeldene for alle slik som for eksempel økonomi, elektronisk medlemssystem og skriftlige møteprotokoller. Styret må selv definere avhengig av klubbens aktivitetstilbud om styremedlemmene skal ha spesielle ansvarsområder. En oversikt over mulig organisering av styret finnes her: Roller og verv

 

Utvikling av klubben
Bedre klubb er et digitalt verktøy utviklet av Norges idrettsforbund. I bedre klubb kan styre i fellesskap gjennomgå hvilke lovpålagte oppgaver som må være på plass, samt nyttig tips til hvordan dere eventuelt kan få på plass det som mangler. Verktøyet finnes via bedreklubb.no.

Klubbutvikling og besøk av NVBFs klubbveileder kan være et positivt tiltak hvis styret ønsker å utvikle klubben videre. Vår klubbveileder kommer gjerne på besøk til klubben høsten 2022 for å lede dere gjennom en kveld der medlemmene i fellesskap definerer dagens situasjon i klubben og hva man ønsker å nå i fremtiden. Nysgjerrig på klubbutvikling? Les mer om klubbutvikling via linken og kontakt oss gjerne på [email protected] for mer informasjon.

 

Hvilket aktivitetstilbud skal klubben ha høsten 2022?
Nye medlemmer gir mer energi og volleyglede til klubben. Høyere inntekter gjennom medlemsavgift og treningskontingent og flere til å bidra på dugnader, gir nye medlemmer også. Både minivolley og teenvolley er gode konsepter som kan benyttes for å lære flere barn og unge volleyball. Kanskje dette er våren der styret vedtar å utvide aktivitetstilbudet fra kommende volleyballsesong? Ler mer om minivolleyball og teenvolleyball via linkene. Volleypedia er også er flott ressursside som kan gi ny inspirasjon og flere tips.

Et siste tips er også å starte med minisandvolleyball allerede denne sommeren. Sol, sand og ball er en sikker vinner blant de yngste. Les mer om minisandvolleyball her: Minisandvolleyball

 

Avslutningsvis ønsker vi alle styrer lykke til i arbeidet med å skape et trygt og mestringsorientert tilbud i klubben!

Start typing and press Enter to search