VELKOMMEN TIL TEMAMØTE: UNGDOMSSATSINGA I TRØNDELAG

I samarbeid med Steinkjer VBK og Steinkjerturneringa inviterer region Trøndelag til temamøte om ungdomssatsinga i Trøndelag. Dette vil også bli tema på årets regionsting, som vil bli avholdt 27.-28. april (invitasjon kommer snart).

Sted: Steinkjerhallen

Tid: 2.mars 13.30-14.45

Vi håper flest mulig klubber vil være representert på møtet!

Møtet vil fungere som et diskusjonsforum, og vil være et formøte til ungdomstemaet på regionstinget.  Jon Terje Fossland og Odd Inge Persøy fra regionsstyret vil delta på møtet.

Følgende punkter vil bl.a. bli tatt opp:

  • Kort info om ny organisering i NVBF
  • Hvordan skal vi få til flere trønderske lag i aldersbestemte klasser?
  • Hva oppleves som utfordringer for klubbene som har ungdommer og lag i u15-u17-u19?
  • Samarbeid mellom klubber

Påmelding her innen fredag. 

Påmeldingen er for å gi oss en pekepinn på hvor mange som kommer, og er ikke bindende.

 

VEL MØTT!

Start typing and press Enter to search