Bildet er fra Gjesdal minivolleyball. 

VERDENSDAGEN FOR DOWNS SYNDROM, 21. MARS 2021

Verdensdagen for Downs Syndrom er en dag vi i NVBF mener er viktig å markere! Vi ønsker å fremme fordelene ved å inkludere mennesker med Downs syndrom, også i volleyball. Alle mennesker skal ha like muligheter til å oppleve idrettsglede, mestringsfølelse og aktivitetsglede.

Diamantvolleyball er en utmerket integreringsarena for samspill mellom funksjonsfriske og mennesker med utviklingshemning. Konseptet tar utgangspunkt i minivolleyball, som er tilpasset volleyball for barn på ulike ferdighetsnivåer. En slik idrettsarena stimulerer til trygge og tilrettelagte møteplasser der en kan stifte bekjentskaper og føle samhold.

Dersom du som enkeltperson, din klubb eller du kjenner noen som har lyst til å spille diamantvolleyball, oppfordrer vi deg til å ta kontakt.

E-post: [email protected]

Nettside: https://volleyball.no/diamantvolley/

#WorldDownsSyndromDay #DownsSyndromeAwareness #Rockesokk

@sunnaassykehus @valnesfjordhelsesportsenter @hauglandrehabilteringssenter @beitostølenhelsesportsenter @nasjonalt_utviklingshemming @apenhallagder @paraidrett_vest @paraidrettsenteret @ntnui_paraidrett @paraidrett_innlandet

Start typing and press Enter to search