Etter regjeringens pressekonferanse den 7. mai, kom det tydelige signaler om ønsket «gjenåpning» for flere idretter. Dette ble ytterligere understreket av NIF i et møte for hele organisasjonen i dag tidlig den 8. mai.

De neste stegene for gjenåpning ble lagt frem, og blant grepene som nå tas er blant annet at idrettshaller kan åpne. Det kan organiseres trening for grupper på inntil 20 personer, men fortsatt henvises det til en meter avstand.

 

Veileder om fysisk kontakt
– På mandag kommer det en veileder, fra myndighetene, som særlig skal handle om barne- og ungdomsidretter, som innebærer fysisk kontakt. Slik som for eksempel fotball og håndball. Dette oppleves foreløpig ikke «avklarende» nok for Volleyballen, og Generalsekretær i NVBF, Kristian Gjerstadberget, har derfor vært i direkte kontakt med leder av ressursgruppen oppnevnt av NIF til å lage ferdig den lovede veileder for all idrettsaktivitet som er lovet presentert mandag.

– På bakgrunn av det som har skjedd de siste par dagene, er vi på vegne av alle barn, ungdommer og øvrige utøvere i norsk volleyball, glade for at det nå skjer en utvikling med åpning av haller/anlegg for oppstart av trening. Og vi er også optimistiske med tanke på at vi nå ser muligheten for at det kan settes i gang konkurranser i sandvolleyball. Dette vil måtte avklares endelig ift. at det godkjennes, samt hvordan det eventuelt skal gjøres for å ivareta kravet om smittevern etc.. NVBF vil derfor komme tilbake med mer informasjon mandag 11. mai.

Start typing and press Enter to search

nyhetsbilde ntnui koronakrig volleyball-19-generellt-nyhetsbilde-bvb-fivb