Det er ingen hemmelighet at det kan være ganske vanskelig å få noen til å sitte i styret i idrettslaget, og for mange bunner «nei’et» i en usikkerhet rundt hva man skal gjøre og hvilke forpliktelser man tar på seg. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

NVBF har gleden av å invitere til «Klubbens styrearbeid i praksis». Dette er et kurs som vil gi alle styrets medlemmer mer trygghet i sin rolle. Vi går gjennom lover og regler som er på MÅ-lista, og vi ser på praktisk drift av klubben (innkallinger/protokoll/årshjul osv.).

Innhold vi gjennomgår er:
• Hva vil det si å være tillitsvalgt i et idrettslag?
• Hvilke lover og regler må styret forholde seg til?
• Hvordan sikre best mulig bruk av klubbens ressurser og organisere idrettslaget godt?
• Hva vil vi med idrettslaget vårt?
• Hvilke verktøy og hjelpemidler kan benyttes for å få gjort det viktigste klubbarbeidet?
• Hva har vi behov for å vite eller kunne mer om?
• Hva bør vi gjøre videre i vårt idrettslag?

I løpet av kvelden har vi noe presentasjon fra kurslærer, men arbeider også mye i grupper med forskjellige «caser» og utveksler erfaringer og spørsmål fra egen klubbhverdag.

 

Praktisk informasjon:
– Tid: 1. april kl. 17.30 til 21.00.
– Sted: Idrettens hus, Sognsveien 73 – Oslo
– Kurslærer: Kate Sønstebø
– Målgruppe for kurset er styret, men også ansatte og andre tillitsvalgte kan delta.
– Forkunnskaper: Interesse for å lære mer om praktisk styrearbeid
– Kursavgift: 100,-

– Påmelding gjøres ved å sende en mail til [email protected]. Ved påmelding vennligst oppgi navn, fødselsdato, klubb og om det er klubb eller deltager selv som skal faktureres for påmeldingsavgiften. Påmeldingen er bindende og deltagerne vil bli fakturert i etterkant av kurset.

Påmeldingsfrist 25. mars 2019

Spørsmål kan rettes til NVBF ved Line Busland, [email protected]

Velkommen!

Start typing and press Enter to search

volleyball-nyhetsbrev