Bildet tatt under NM Senior 2023 i Lillesand.
Foto: Visuello

NVBF skal fremover styrke sin innsats og oppfølging av NorgesTour. Dette valget sikter mot å bygge videre på det gode arbeidet som er lagt ned og sammen med arrangørene videreutvikle NorgesTour til en spennende, bærekraftig og inkluderende arena for alle sandvolleyballentusiaster.

2024 vil være et overgangsår og et utviklingsår hvor vi blant annet setter ned en ressursgruppe som skal se på veien videre for NorgesTour. Her vil både arrangørklubber og utøvere være representert. NVBF har ambisjoner om at NorgesTour fortsetter å være en arena for rekruttering, trenerutvikling og dommerutvikling. Ressursgruppen skal fungere som bindeledd og sparringspartner ifm. gjennomføringen av NorgesTour 2024, samt at gruppen jobber med konseptet NorgesTour for norsk volleyball. Gruppen fungerer som et rådgivende organ og skal se på utviklingen av NorgesTour i tiden fremover knyttet til overordnede mål i NVBFs langtidsplan for perioden 2024-2028.

NVBF skal lansere egen landingside på volleyball.no dedikert til NorgesTour. Her vil du finne all relevant informasjon knyttet til kalenderoppdateringer, regelverk, rankingpoeng, lisens, nyheter, med mer. Våre SoMe-kanaler vil fremover, og spesielt knyttet til de enkelte turneringer, bli jevnlig oppdatert med NorgesTour-nyheter.

En spesiell takk går til Vegard Høidalen for hans solide innsats og samarbeid gjennom ti år. Vegards bidrag har vært svært viktig i utviklingen av norsk sandvolleyball, og vi håper å se ham fortsette å berike NorgesTour som en av arrangørene.

Ønsker du å arrangere?
Har du spørsmål kan du kontakte Martin Engvik som fungerer i rollen som koordinator for NorgesTour (deltid) i sesongen 2024.
Ønsker din klubb å arrangere må du ta kontakt Martin så fort som mulig innen, senest innen 15. mars.

Forløpig kalender for NorgesTour.

Start typing and press Enter to search