Fotograf: Tomm Hansen

Terminplan og rammer for den kommende volleyballsesongen er nå vedtatt av Forbundsstyret.

NVBF har et mål om at volleyballaktiviteten skal organiseres på en mest mulig ensartet måte i hele landet. Vi ønsker å kunne tilby de samme aktivitetene for ulike aldersgrupper og på ulike nivå i hver region. Både pris for å delta, tidsfrister og turneringsformer skal være mest mulig likt. Bestemmelser som vil gjelde for volleyballsesongen 2020-2021 er nå enstemmig vedtatt av Forbundsstyret, og disse kan du lese her:

VOLLEYBALLSESONGEN 2020-2021

Det er laget en overordnet terminplan for aktivitet på alle nivå som du finner her:

TERMINPLAN NVBF 2020 – 2021

Terminplanen vil oppdateres med utfyllende info etterhvert som ting blir klart. Det vil bli laget regionale utgaver av samme plan der detaljer som arrangørklubb og hall på de ulike arrangementene også tas med.

Administrasjonen har, i arbeidet med de to dokumentene, tatt utgangspunkt i den ulike praksisen som er utviklet over tid i landets syv regioner. Det er drøftet hva som har fungert bra og som derfor beholdes, og det er tatt hensyn til faktorer som kan variere fra region til region, slik som for eksempel avstander og halleie. Tilbakemeldinger fra klubber og regionstyrer har vært til svært god hjelp underveis.

Sesongen 2020-2021 er starten på en prosess mot et enhetlig forbund. Vi er klar over at denne prosessen kan innebære endringer som for noen kanskje ikke er ønsket. Etter sesongen vil vi ha gjort oss verdifulle erfaringer, og vi har dannet et godt fundament for diskusjoner og evaluering. Slik vil vi kunne forbedre oss.

Basert på resultater i serien 2019-2020, da sesongen brått ble avsluttet den 12. mars, og på tilbakemeldinger fra klubber og regioner, er det laget et forslag til serieoppsett for senior for 2020-2021. Dette forslaget blir sendt til Forbundsstyret for behandling, og informasjon om de ulike seriene kommer når saken er ferdigbehandlet. Alle lag må melde seg på i TurneringsAdmin innen 1. mai.

Eventuelle spørsmål om NVBFs aktiviteter kan rettes til [email protected]

Start typing and press Enter to search