Avdeling idrettsutvikling

Idrettsutvikling skal legge til rette for rekruttering og utvikling. Klubbene er selve hjertet i NVBF. Der skapes aktiviteten. Avdelingens hovedoppgave er å hjelpe klubbene i arbeidet med å realisere gode ideer og drømmer.

Har klubben et ønske om å starte nye lag, å samarbeide med den lokale skolen/SFO, å arrangere turneringer, å starte paravolley-lag eller å kjøpe inn nytt utstyr? Da kan Idrettsutvikling gi dere viktige bidrag og innspill. Vi skal være klubbenes støttespillere når det gjelder å rekruttere og ivareta spillere.

Gjennom tett kontakt med volleyballklubber i alle regioner vil vi arbeide for å utvikle aktivitetstilbudet og konkurranseformene som tilbys slik at de passer til klubbenes behov. Vi tildeler utviklingsmidler til gode klubbprosjekter og vi støtter klubber som har investert i nytt utstyr med årlige utstyrsmidler. Vi arrangerer utviklingssamlinger for barn og ungdom som vil gi påfyll til både spillere og trenere. Sammen med klubbene skaper vi gode arrangement for barn og ungdom, og vi jobber for at volleyball er en attraktiv idrett der utvikling og fair play er i fokus.

Hvem er vi?
Avdeling Idrettsutvikling består av tre ansatte, og i løpet av våren 2019 får vi også på plass syv regionale utvalg som vil være våre forlengede armer og bidra lokalt. Hvert utvalg vil bestå av rundt tre personer. Vi i Idrettsutvikling brenner for volleyball, og vår drøm er at alle barn og unge skal få oppleve hvor fantastisk idretten vår er. Volleyball gir deg varige vennskap, gode opplevelser, mestring og begeistring, og vi byr på samhold og idrettsglede som kan vare livet ut. Er det rart vi elsker jobben vår?

Send oss en mail på: utvikling@volleyball.no

Ansatte i avdelingen:

 • Elisabeth Bjørvik
  Elisabeth Bjørvik Avdeling idrettsutvikling
 • Eivind Rudå
  Eivind Rudå Avdeling idrettsutvikling

  TLF: 95 76 62 48

 • Eva Øfstaas
  Eva Øfstaas Avdeling idrettsutvikling

  TLF: 90 15 35 08

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia

Start typing and press Enter to search