Avdeling utvikling og kompetanse

Avdelingens viktigste oppgave er å tilrettelegge for kompetanseheving i hele organisasjonen. I dag tilbyr avdelingen for eksempel utdanning for trenere, dommere og ledere i hele landet.

Videre er paravolleyball en prioritert hovedoppgave. Avdelingen bistår klubber som ønsker å starte opp med for eksempel utstyr og kompetanse, alt etter klubbens behov. Videre organiserer avdelingen blant annet samlinger og turneringer for utøverne og besøker ulike institusjoner og sentere for å spre kunnskap om paravolleyball.

Klubbutvikling er et tredje fokusområde. Hvert år gjennomføres det flere besøk og prosesser i medlemsklubber. I fellesskap arbeider da klubbens medlemmer og NVBFs klubbveileder med en plan for å videreutvikle de områder klubbens medlemmer definerer.

Avdelingen bistår videre klubber som ønsker å starte opp nye lag for barn og ungdom. Vårt mål er å bistå klubbene med verktøy og kompetanse slik at barn og ungdom opplever en idrettshverdag preget av mestring, progresjon, begeistring og nye vennskap.

Avslutningsvis skal avdelingen ha oversikt over grunndata om organisasjonen. Typiske data er antall medlemmer, lag i konkurransesystemet og deltagelse på kurs. Målet er at kunnskap og faktabaserte diskusjoner skal ligge til grunn i videreutvikling av våre idrettsgrener.

Avdelingens viktigste informasjonskanaler til medlemsklubbene er

https://volleyball.no/utdanning/ og https://wiki.volleyball.no/. På disse sidene finnes siste nytt om vårt kurstilbud og ulike verktøy og tips til klubbene.

Avdelingen kan nås på kompetanse@volleyball.no.

Ansatte i avdelingen:

 • Line Busland
  Line Busland Avdelingsleder

  Overordnet ansvar for planer, økonomi og kontakt mot NIF knyttet til området utvikling og kompetanse.

  Epost: line@volleyball.no

  TLF: 92 60 50 88

 • Kate Sønstebø
  Kate Sønstebø Utdanningskonsulent

  Ansvarlig for klubbtvikling, styrekurs for klubb, lederutdanning og opptak/nedleggelse klubb.

  Epost: kate.sonstebo@volleyball.no

  TLF: 41 93 37 74

 • Line Jastrey Albertsen
  Line Jastrey Albertsen Utdanningskonsulent

  Ansvar for organisering av kurs, paravolleyball og utvikling av trener- og dommerløypa.

  Epost: linejastrey.albertsen@volleyball.no

  TLF: 91 67 68 77

 • Eivind Rudaa
  Eivind Rudaa Utdanningskonsulent

  Ansvarlig for oppstart mini/teen, volleyball i skolen og kontaktperson for utvalg Utvikling og kompetanse.

  Epost: eivind.ruda@volleyball.no

  TLF: 95 76 62 48

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search