Avdeling utvikling og kompetanse

Avdelingens viktigste oppgave er å tilrettelegge for kompetanseheving i hele organisasjonen. I dag tilbyr avdelingen for eksempel utdanning for trenere, dommere og ledere i hele landet.

Videre er paravolleyball en prioritert hovedoppgave. Avdelingen bistår klubber som ønsker å starte opp med for eksempel utstyr og kompetanse, alt etter klubbens behov. Videre organiserer avdelingen blant annet samlinger og turneringer for utøverne og besøker ulike institusjoner og sentere for å spre kunnskap om paravolleyball.

Klubbutvikling er et tredje fokusområde. Hvert år gjennomføres det flere besøk og prosesser i medlemsklubber. I fellesskap arbeider da klubbens medlemmer og NVBFs klubbveileder med en plan for å videreutvikle de områder klubbens medlemmer definerer.

Avdelingen bistår videre klubber som ønsker å starte opp nye lag for barn og ungdom. Vårt mål er å bistå klubbene med verktøy og kompetanse slik at barn og ungdom opplever en idrettshverdag preget av mestring, progresjon, begeistring og nye vennskap.

Avslutningsvis skal avdelingen ha oversikt over grunndata om organisasjonen. Typiske data er antall medlemmer, lag i konkurransesystemet og deltagelse på kurs. Målet er at kunnskap og faktabaserte diskusjoner skal ligge til grunn i videreutvikling av våre idrettsgrener.

Avdelingens viktigste informasjonskanaler til medlemsklubbene er

https://volleyball.no/utdanning/ og https://wiki.volleyball.no/. På disse sidene finnes siste nytt om vårt kurstilbud og ulike verktøy og tips til klubbene.

Avdelingen kan nås på [email protected].

Ansatte i avdelingen:

 • Line Busland
  Line Busland Avdelingsleder

  Overordnet ledelse av avdelingen.

  92 60 50 88
  [email protected]

 • Kate Sønstebø
  Kate Sønstebø Utdanningskonsulent

  Ansvarlig for klubbutvikling, styrekurs for klubb, lederutdanning og opptak/nedleggelse klubb.

  41 93 37 74
  [email protected]

 • Line Jastrey Albertsen
  Line Jastrey Albertsen Utdanningskonsulent

  Ansvar for organisering av kurs, utvikling av dommerløypa og kommunikasjon.

  91 67 68 77
  [email protected]

   

 • Eivind Rudaa
  Eivind Rudaa Utdanningskonsulent

  Ansvarlig for oppstart mini/teen, volleyball i skolen og kontaktperson for utvalg Utvikling og kompetanse.

  95 76 62 48
  [email protected]

 • Irene Sand
  Irene Sand Prosjektleder

  Ansvar for prosjektene:

  Ungt lederskap – Åpen hall
  Vi leder sammen

  901 85 644
  [email protected]

   

 • Øyvind Lie
  Øyvind Lie Utviklingskonsulent

  Ansvar for paravolleyball, henholdsvis sittevolley og diamantvolley

  41238549
  [email protected]

 • Oda Margrethe Skaug
  Oda Margrethe Skaug Prosjektmedarbeider

  Prosjektmedarbeider Åpen hall

  +47 977 19 203
  [email protected]

   

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search