Kontrollutvalget

​​I Lovnorm for særforbund  § 21 (Komiteer og utvalg) står det at «Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser»

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi og av sin beretning til det enkelte årsregnskap på forbundstinget. Etter at styret har godkjent årsregnskapet og styrets beretning er klar, og revisors beretning foreligger, foretar kontrollkomiteen sin beretning. Iht. NIFs lov skal «Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting.»  Kontrollkomiteen velges på Forbundstinget og består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Kontrollutvalget som ble valgt under ekstraordinært ting 2020 består av:

KontrollutvalgNavnKlubbTelefonnummerE-postadresse
LederKåre Helvik MorkenTIF Viking40862062kaaremorken@hotmail.com
MedlemGeir Åge MichelsenHolstad IL95145038michelsen.geir@gmail.com
MedlemEline Bye HusbyFørde VBK90266201bye.eline@gmail.com
VaramedlemHugo RødliIL Koll 96225944hugo.rodli@gmail.com
VaramedlemJanken SæbøRandaberg IL90024414janken.camilla@gmail.com

 

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search

volleyball-19-generellt-nyhetsbilde-bvb-fivb