Kontrollutvalget

​​I Lovnorm for særforbund  § 21 (Komiteer og utvalg) står det at «Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser»

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi og av sin beretning til det enkelte årsregnskap på forbundstinget. Etter at styret har godkjent årsregnskapet og styrets beretning er klar, og revisors beretning foreligger, foretar kontrollkomiteen sin beretning. Iht. NIFs lov skal «Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting.»  Kontrollkomiteen velges på Forbundstinget og består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Kontrollutvalget som ble valgt under ordinært ting 2022 består av:

KontrollutvalgNavnKlubbTelefonnummerE-postadresse
LederGeir Åge MichelsenHolstad IL95145038[email protected]
MedlemEline Bye HusbyFørde VBK90266201[email protected]
MedlemHugo RødliIL Koll96225944[email protected]
VaramedlemCato SiljanderKvernbit IL99603413[email protected]
VaramedlemVårin Marie LassesenØKSIL91602816[email protected]

 

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search

Foto: Erlend Krumsvik volleyball-19-generellt-nyhetsbilde-bvb-fivb