Styreprotokoller og formelle dokumenter

Norges Volleyballforbunds høyeste myndighet er Forbundstinget som arrangeres annen hvert år. Volleyballforbundet ledes og forpliktes av styret som er høyeste myndighet mellom tingene.  Styrets mandat og oppgaver er blant annet gitt av NIFs lov og av NVBFs lov. Det føres protokoll fra styremøtene.  Protokoller, møteplan og saksliste blir publisert fortløpende gjennom tingperioden. I tillegg finner du også et dokumentarkiv som viser formelle dokumenter slik som tingprotokoller, beretning for hver tingperiode, samt forbundets strategiplaner.

Tingperioden 2018 – 2020

Arkiv

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search