Overgangsreglement – utdrag fra reglement

Reglement seniorserier

2.9 Spilleroverganger

2.9.1     Når en spiller har representert en norsk klubb er han/hun berettiget til å spille for en annen klubb etter at (1) vedkommende har meldt overgang, (2) overgangsgebyr er betalt (senior seriene).

2.9.3     Når spilleren har gjort opp sine forpliktelser, kan en klubb ikke unnlate å godkjenne overgangen.

2.9.4     Fra 16. desember er overgangsvinduet stengt til samtlige serier i NVBF er avsluttet.

2.9.5     Etter at serien har begynt, kan en spiller kun foreta én overgang.

2.9.6     Økonomisk kompensasjon kan ikke benyttes ved overgang fra en klubb til en annen.

2.9.7     Når en klubb ønsker å hente en spiller fra en annen klubb skal prosedyre fastsatt i administrativ regulering følges.

2.9.8     Dersom en spiller ønsker å prøvespille for en annen klubb i løpet av sesongen, må han/hun gi skriftlig beskjed om det til leder og trener i nåværende klubb.

 

Utdrag fra Reglement aldersbestemte serier

2.5 Spilleroverganger

2.5.1  Hovedregelen for overgang for en spiller til lag i aldersbestemte klasser er at alle forpliktelser til gammel klubb og medlemskap i ny klubb må være ordnet før spilleberettigelse for ny klubb kan være i orden.

2.5.3  En spiller vil ikke bli spilleberettiget for ny klubb i perioden 16. desember til slutten av seriespill.

2.5.4  Dersom spilleren ikke har spilt for en klubb på 12 måneder kan spilleren bli spilleklar for en ny klubb når som helst, også i perioden 16. desember til slutten av seriespill, dersom andre formaliteter er i orden. (se 2.5.1).  I perioden etter 15.desember skal manuelt overgangsskjema sendes NVBF med vedlagt dokumentasjon på flytting og kvittering for betalt overgang.

2.5.5  Når en klubb ønsker å hente en spiller fra en annen klubb skal prosedyre fastsatt i administrativ regulering følges.

2.5.6  Dersom en spiller ønsker å prøve seg for en annen klubb i løpet av sesongen, må han/hun gi skriftlig beskjed om det til leder og trener i nåværende klubb.

 

For mer informasjon og satser, se administrativ regulering

- Om Overgangsreglement

Overgangsreglement NVBF 2019/2020

Utdrag fra reglement og administrative reguleringer som omhandler overganger versjon 21.08.2019.

Oransje skrift viser hva som er nytt i gjeldende versjon.
Grønn skrift viser presiseringer i forhold til ny overgangsmodul. 

Innhold

Utdrag fra Reglement seniorserier
2.9 Spilleroverganger

Utdrag fra Adm. Regulering lavere divisjoner
2.9 Spilleroverganger

Utdrag fra Administrativ regulering for eliteserie og 1.divisjon
2.9 Spilleroverganger

Utdrag fra Reglement aldersbestemte serier
2.5 Spilleroverganger

Utdrag fra Administrativ regulering aldersbestemt
2.5 Spilleroverganger

 

For overgangsreglement for spillere fra Topp Volley Norge/utenlandske statsborgere/overganger mellom til utenlandske lag/overganger mellom lag i samme klubb – se reglement og administrative reguleringer på https://volleyball.no/lover-og-regler/

Utdrag fra Reglement seniorserier

Reglement seniorserier

2.9 Spilleroverganger

2.9.1     Når en spiller har representert en norsk klubb er han/hun berettiget til å spille for en annen klubb etter at (1) vedkommende har meldt overgang, (2) overgangsgebyr er betalt (senior seriene).

2.9.2    Overgangssøknad sendes gjennom Min Idrett. (unntak: spillere ved TVN, og overganger etter 15. desember).

Før overgangen er godkjent, må

 1. ny klubb godkjenne overgangen
 2. tidligere klubb bekrefte at spilleren har gjort opp sine forpliktelser (skjer automatisk dersom klubb ikke bekrefter i løpet av 3 dager)
 3. overgangsgebyr betales

2.9.3     Når spilleren har gjort opp sine forpliktelser, kan en klubb ikke unnlate å godkjenne overgangen.

2.9.4     Fra 16. desember er overgangsvinduet stengt til samtlige serier i NVBF er avsluttet.

2.9.5     Etter at serien har begynt, kan en spiller kun foreta én overgang.

2.9.6     Økonomisk kompensasjon kan ikke benyttes ved overgang fra en klubb til en annen.

2.9.7     Når en klubb ønsker å hente en spiller fra en annen klubb skal prosedyre fastsatt i administrativ regulering følges.

2.9.8     Dersom en spiller ønsker å prøvespille for en annen klubb i løpet av sesongen, må han/hun gi skriftlig beskjed om det til leder og trener i nåværende klubb.

Utdrag fra Administrativ regulering for lavere divisjoner

Utdrag fra Administrativ regulering for lavere divisjoner

2.9 Spilleroverganger

2.9.1     For sesongen 2019-2020 er overgangsgebyret på kr 800,- og gjelder alle overganger i senior seriene.

            NVBF kan ilegge karantenetid ved overtredelser av NVBFs reglement for spillerovergang i inntil åtte (8) uker.

Etter å ha fått spilleberettigelse for klubbens lag i lavere divisjoner kan denne utvides.

2.9.2    Bekreftelsen fra tidligere klubb må være godkjent av klubbens leder eller lisensansvarlig.

2.9.3    Disse forpliktelsene kan kun omfatte at spilleren har;

 • betalt medlemsavgift og treningsavgift
 • levert tilbake idretts- og treningstøy som tilhører klubben
 • gjort opp sine forpliktelser i henhold til spillerkontrakt om slik er inngått (se punkt 2.11)

2.9.4    Dersom en spiller ikke har spilt for en klubb (enten norsk eller utenlandsk) på 12 måneder, kan vedkommende bli spilleklar for en ny klubb når som helst, også i perioden 16. desember og frem til samtlige serier i NVBF er avsluttet, forutsatt at formalitetene er i orden (se punkt 2.5.3). Det skal ikke betales overgangsgebyr når spiller ikke har spilt for en klubb på 12 måneder. I perioden etter 15.desember skal manuelt overgangsskjemaet (link) med signatur fra siste klubb og ny klubb skal sendes til NVBF.

2.9.5    Unntak kan gis i følgende tilfeller:

 • ved flytting i forbindelse med jobb og militæret etter 15. desember
 • ved opptak til studier etter 15. desember

En slik ekstraordinær spillerovergang gjelder kun dersom avstanden til klubben det søkes overgang fra blir så stor at det ikke er naturlig å fortsette å spille der. For å få innvilget en slik spillerovergang må flyttingens omstendigheter kunne dokumenteres.

Denne type overganger krever overgangsgebyr.

2.9.7    Den første henvendelsen skal være skriftlig og gå til ønsket spillers klubb for å gjøre klubbens ledelse oppmerksom på at en vil ta kontakt med en spiller om en eventuell overgang. Det er ikke tillatt å henvende seg til spilleren direkte, til spillerens familie eller til andre personer før klubben er varslet. Først når spillerens klubb har mottatt en henvendelse, kan en ta kontakt med spilleren det gjelder. Det er tillatt å henvende seg til en klubb og en spiller angående overgang gjennom hele sesongen, men det er ikke lov med overgang i perioden 16. desember til NVBFs serier er avsluttet.

Utdrag fra Administrativ regulering for eliteserie og 1.divisjon

Administrativ regulering for eliteserie og 1.divisjon

2.9 Spilleroverganger

2.9.1     For sesongen 2019-2020 er overgangsgebyret på kr 800,- og gjelder alle overganger i senior seriene.

            NVBF kan ilegge karantenetid ved overtredelser av NVBFs reglement for spillerovergang i inntil åtte (8) uker.

2.9.2    Bekreftelsen fra tidligere klubb må være godkjent av klubbens leder eller lisensansvarlig.

2.9.3    Disse forpliktelsene kan kun omfatte at spilleren har;

 • betalt medlemsavgift og treningsavgift
 • levert tilbake idretts- og treningstøy som tilhører klubben
 • gjort opp sine forpliktelser i henhold til spillerkontrakt om slik er inngått (se punkt 2.11)

2.9.4     Dersom en spiller ikke har spilt for en klubb (enten norsk eller utenlandsk) på 12 måneder, kan vedkommende bli spilleklar for en ny klubb når som helst, også i perioden 16. desember og frem til samtlige serier i NVBF er avsluttet, forutsatt at i formalitetene er i orden (se punkt 2.5.3). Det skal ikke betales overgangsgebyr når spiller ikke har spilt for en klubb på 12 måneder. I perioden etter 15. desember skal manuelt overgangsskjemaet (link) med signatur fra siste klubb og ny klubb skal sendes til NVBF.

2.9.5     Unntak kan gis i følgende tilfeller:

 1. ved flytting i forbindelse med jobb og militæret etter 15. desember
 2. ved opptak til studier etter 15. desember

En slik ekstraordinær spillerovergang gjelder kun dersom avstanden til klubben det søkes overgang fra blir så stor at det ikke er naturlig å fortsette å spille der. For å få innvilget en slik spillerovergang må flyttingens omstendigheter kunne dokumenteres.

Denne type overganger krever overgangsgebyr.

2.9.7     Den første henvendelsen skal være skriftlig og gå til ønsket spillers klubb for å gjøre klubbens ledelse oppmerksom på at en vil ta kontakt med en spiller om en eventuell overgang. Det er ikke tillatt å henvende seg til spilleren direkte, til spillerens familie eller til andre personer før klubben er varslet. Først når spillerens klubb har mottatt en henvendelse, kan en ta kontakt med spilleren det gjelder. Det er tillatt å henvende seg til en klubb og en spiller angående overgang gjennom hele sesongen, men det er ikke lov med overgang i perioden 16. desember til NVBFs serier er avsluttet.

Utdrag fra Reglement aldersbestemte serier

Utdrag fra Reglement aldersbestemte serier

2.5 Spilleroverganger

2.5.1  Hovedregelen for overgang for en spiller til lag i aldersbestemte klasser er at alle forpliktelser til gammel klubb og medlemskap i ny klubb må være ordnet før spilleberettigelse for ny klubb kan være i orden.

2.5.2  Overgangsskjema for overgang til aldersbestemte klasser gjøres via Min Idrett.

2.5.3  En spiller vil ikke bli spilleberettiget for ny klubb i perioden 16. desember til slutten av seriespill.

2.5.4  Dersom spilleren ikke har spilt for en klubb på 12 måneder kan spilleren bli spilleklar for en ny klubb når som helst, også i perioden 16. desember til slutten av seriespill, dersom andre formaliteter er i orden. (se 2.5.1).  I perioden etter 15.desember skal manuelt overgangsskjema sendes NVBF med vedlagt dokumentasjon på flytting og kvittering for betalt overgang.

2.5.5  Når en klubb ønsker å hente en spiller fra en annen klubb skal prosedyre fastsatt i administrativ regulering følges.

2.5.6  Dersom en spiller ønsker å prøve seg for en annen klubb i løpet av sesongen, må han/hun gi skriftlig beskjed om det til leder og trener i nåværende klubb.

Utdrag fra Administrativ regulering for aldersbestemte serier

Utdrag fra Administrativ regulering for aldersbestemte serier

2.5 Spilleroverganger

2.5.2  Overgangen er gyldig når spilleren har sendt inn søknad via Min Idrett og fått bekreftelse på at overgang er godkjent.  Vedkommende har da bare spilleberettigelse for lag i aldersbestemte klasser.

For overgang til lag i lavere divisjoner se Administrativ regulering for lavere divisjoner.

Ny klubb skal sikre seg at spilleren har gjort opp sine forpliktelser ved å kreve en bekreftelse på dette fra den nye spilleren. Spilleren må sørge for å få overgangen bekreftet fra sin tidligere klubb. Dette er den nye klubbens bekreftelse på at spilleren kan bli spilleberettiget for deres klubb så snart vedkommende har blitt opptatt som medlem.

Bekreftelsen fra tidligere klubb må være godkjent av klubbens leder eller lisensansvarlig. Disse forpliktelsene kan bare omfatte:

 • Betalt medlemsavgift og treningsavgift.
 • Levert tilbake idretts- og treningstøy som tilhører klubben.
 • Gjort opp sine forpliktelser i henhold til spillerkontrakt om slik er inngått.

Merk at i aldersbestemte klasser gjelder bruken av overgangssøknad kun for spillere i klassen U15/U17/U19. Spillere i minivolleyball og TEEN Volley skal ikke melde overgang.

Etter å ha fått spilleberettigelse for klubbens lag i aldersbestemte klasser kan denne utvides. For at vedkommende skal få spilleberettigelse for et av klubbens lag i lavere divisjoner, 1.divisjon og/eller eliteserien må prosedyre for overgang med overgangsmelding gjennomføres.

Etter 6 måneder har en spiller også spilleberettigelse for klubbens øvrige lag utover laget i 2. divisjon uten at det kreves overgangsmelding.

Spillere på ToppVolley Norge har egne bestemmelser, se Administrativ regulering for eliteserien og 1. divisjon.

 

2.5.5    Den første skriftlige henvendelsen skal gå til ønsket spillers klubb for å gjøre klubbens ledelse oppmerksom på at en vil ta kontakt med en spiller om en eventuell overgang. Det er ikke tillatt å henvende seg til spilleren direkte, til spillerens familie eller til andre personer før klubben er varslet. Først når spillerens klubb har mottatt en henvendelse, kan en ta kontakt med spilleren det gjelder. Det er tillatt å henvende seg til en klubb og en spiller gjennom hele sesongen, men det er ikke tillatt med overgang i perioden 16. desember til NVBFs serier er avsluttet.

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search