Dommer 1

Kategori:

Dommer 1 er første grunnleggende kurs for deg som vil stå på dommerkrakken og ønsker en dommergrad. Kurset gir en grunnleggende innføring i regler og tegn som benyttes i en volleyball/sandvolleyballkamp. Samtidig fokuseres det på rollen dommer og hvordan man opptrer overfor spillere, trenere, meddommere og funksjonærer.

Læringsmål og varighet

Læringsmål:  
Etter kurset skal deltageren
-Ha innsikt i:

  • Bruk av fløyte
  • Bruk av grunnleggende dommertegn
  • Plassering på banen
  • Eget kroppsspråk
  • Sjekk av nett/netthøyde

-Kunne bruke kampskjema og kontrollere dette
-Kunne legge til rette for samarbeid og god kommunikasjon med meddommere og lagene
-Kunne reflektere rundt muligheten for egne feil og håndtering av disse

Varighet
Dommer 1 består av 14 undervisningstimer.

Disse timene er fordelt på fire timer teori i klasserom og praktisk dømming i forbindelse med en turnering. Den praktiske opplæringen skjer med veiledning fra kurslærer. Kandidaten skal dømme minimum 3 kamper som 1. dommer og 3 kamper som 2. dommer. I tillegg gjennomgår deltakerne et E-læringskurs i forkant av kurset som tar ca. 1 time.

Målgruppe

Dette kurset passer for alle som ønsker å fungere som dommere i volleyball og/eller sandvolleyball.

Kurset er tilgjengelig fra og med det året man fyller 14 år.

NVBF tilbyr også et regelkurs som det kan være hensiktsmessig å ha deltatt på før man starter på Dommer 1, men dette er ikke et krav.

Kursavgift

Kursavgift 750,-

Avgiften dekker teoridel og praksisdel av 14 undervisningstimer.

Deltakere må stille med egen dommerfløyte og dommerkort. Dette kan bestilles her: https://volleyball.no/dommeruniformer/

E-læring

Alle som skal delta på Dommer 1-kurs, må på forhånd ha vært gjennom to E-læringskurs. Dette er :Dommerattesten og E-kurset.

Ditt brukernavn og passord til minidrett benyttes for å få tilgang til kurset.

Ved problemer med innlogging, kontakt NIF IT Support på Tlf: 21 02 90 90 eller mail:  [email protected]

Ved bestått E-læring, vil det vises som bestått i din Idretts CV på min Idrett.

Kursbevis

Dette kurset kvalifiserer kandidaten til å dømme både volleyballkamper og sandvolleyballkamper på Dommer 1-nivå. Vi anbefaler at man deltar på regelkurs i volleyball eller sandvolleyball dersom man ønsker å dømme i den grenen man ikke gjennomførte praksis i.

Deltagerne vil motta dommergrad 1 når kurset er bestått. Kursdeltagelse og dommergrad registreres på den enkeltes deltagers idretts-cv som finnes på minidrett.no. Her finner man også kompetansebevis for graden som er oppnådd.

Det forutsettes at E-læring inkludert quiz er bestått for at kompetansen skal bli synlig i Idretts-cv.

Videre utdanning

Fra Dommer 1 til Dommer 2
Etter at en deltager har oppnådd graden Dommer 1 er neste steg i utdanningen Dommer 2.

Dommer 2 er grenspesifikk og en deltager kan enten delta på Dommer 2 volleyball eller sandvolleyball avhengig av hvilken gren man ønsker å dømme.