Dommer 1

Kategori:

Dommer 1 er første grunnlegende kurs for deg som vil stå på dommerkrakken og ønsker en dommergrad. Kurset gir en grunnleggende innføring i regler og tegn som benyttes i en volleyball/sandvolleyballkamp. Samtidig fokuseres det på rollen dommer og hvordan man opptrer overfor spillere, trenere, meddommere og funksjonærer.

Læringsmål og varighet

Læringsmål:  
Etter kurset skal deltageren
-Ha innsikt i:

  • Bruk av fløyte
  • Bruk av grunnleggende dommertegn
  • Plassering på banen
  • Eget kroppsspråk
  • Sjekk av nett/netthøyde

-Kunne bruke kampskjema og kontrollere dette
-Kunne legge til rette for samarbeid og god kommunikasjon med meddommere og lagene
-Kunne reflektere rundt muligheten for egne feil og håndtering av disse


Varighet
Dommer 1 består av 14 undervisningstimer. Disse timene er fordelt på fire timer teori i klasserom og 10 timer praktisk dømming i forbindelse med en turnering. Den praktiske opplæringen skjer med veiledning fra kurslærer. I tillegg gjennomgår deltagerne kursmateriellet og en teoretisk prøve hjemme i forkant av kurset som tar ca. 4 timer.

Målgruppe

Dette kurset passer for alle som ønsker å fungere som dommere i volleyball og/eller sandvolleyball.

Kurset er tilgjengelig fra og med det året man fyller 14 år.

NVBF tilbyr også et regelkurs som det kan være hensiktsmessig å ha deltatt på før man starter på Dommer 1, men dette er ikke et krav.

 

 

 

 

 

Kursavgift

Kursavgift 750,-

Avgiften dekker to kursdager av 14 undervisningstimer og elektronisk kurshefte.

Kursbevis

Deltagerne vil motta dommergrad 1 når kurset er bestått. Kursdeltagelse og dommergrad registreres på den enkeltes deltagers idretts-cv som finnes på minidrett.no. Her finner man også kompetansebevis for graden som er oppnådd.

Videre utdanning

Fra Dommer 1 til Dommer 2
Etter at en deltager har oppnådd graden Dommer 1 er neste steg i utdanningen Dommer 2.

Dommer 2 er grenspesifikk og en deltager kan enten delta på Dommer 2 volleyball eller sandvolleyball avhengig av hvilken gren man ønsker å dømme.