Dommer 2

Kategori:

Dommer 2  er andre nivå i NVBFs dommerløype. Kurset fokuserer på dommerrollen og dommeren som kampleder. Kurset bygger videre på Dommer 1 i forhold til forståelse og anvendelse av spilleregler, seriereglement og samarbeid internt i dommerteamet. Samtidig settes det fokus på egen rolleforståelse og refleksjon knyttet til dette. På Dommer 2-nivå skilles det på sandvolleyball og volleyball. Man får kompetanse på den grenen man gjennomfører praksis i.