Dommer 2 – volleyball

Kategori:

Dommer 2 – volleyball er andre nivå i NVBFs dommerløype. Kurset fokuserer på dommerrollen og dommeren som kampleder. Kurset bygger videre på Dommer 1 i forhold til forståelse og anvendelse av spilleregler, seriereglement og samarbeid internt i dommerteamet. Samtidig settes det fokus på egen rolleforståelse og refleksjon knyttet til dette.

Læringsmål og varighet

Etter kurset skal deltageren:
– Ha dypere innsikt i:
o Dommerholdninger
o Kampledelse
o Forståelse og anvendelse av spilleregler og reglement
o Teamwork

– Kunne bruke internasjonalt kampskjema og kontrollere dette
– Kunne legge til rette for samarbeid og god kommunikasjon med meddommere og lagene
– Kunne reflektere rundt muligheten for egne feil og håndtering av disse


Varighet

Dommer 2 består av 20 undervisningstimer. Disse timene er fordelt på fem timer teori i klasserom og 15 timer praktisk dømming i forbindelse med en turnering. Den praktiske opplæringen skjer med veiledning fra kurslærer.

I tillegg gjennomgår deltageren kursmateriellet og en teoretisk test hjemme i forkant av kurset.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er kandidater som har Dommer 1 grad og ønsker videre utdanning.

Deltageren må ha vært godkjent Dommer 1 i to år, dømt aktivt (minimum åtte kamper per sesong) og ha vist godt nivå på dømmingen for å kunne delta.

Kurset er tilgjengelig fra det året man fyller 16 år.

Autorisasjon

Deltagerne vil motta autorisasjon når Dommer 2 kurset er bestått. Det stilles krav om at følgende kriterier er oppnådd:
– Deltagelse på kurssamling
– Bestått skriftlig test
– Godkjent dommerpraksis

Kursdeltagelse og dommergrad registreres på den enkeltes deltagers idretts-cv som finnes på minidrett.no i etterkant av kurset. Her finner man også kompetansebevis for graden som er oppnådd.

Kursavgift

Kursavgift 1500,-.

Avgiften dekker 20 undervisningstimer og elektronisk kurshefte.

Videre utdanning

Fra Dommer 2 til Dommer 3

For deltagere som er blitt autorisert som Dommer 2 – volleyball er Dommer 3 – volleyball neste utdanningsnivå. Dommer- og regelkomiteen arbeider i disse dager med nytt innhold til Dommer 3 – volleyball. Mer informasjon om kurset vil bli publisert når dette er ferdig.