Minitreneren

Kategori:

Minitreneren er det første og grunnleggende trenerkurset for deg som ønsker å trene barn i volleyball og/eller sandvolleyball. Kurset gjør deltageren i stand til å planlegge og gjennomføre treninger og konkurranser. Det er stor etterspørsel etter dyktige trenere, og for mange er dette kurset begynnelsen på en spennende trenerkarriere.

Om kurset

Læringsmål:

Ved å delta på kurset skal deltageren lære:

– Å kunne planlegge og gjennomføre treningsøkter for egen treningsgruppe
– Å kunne tilrettelegge trening på en måte som skaper hensiktsmessig aktivitet
– Å vite hvilket ansvar og oppgaver man har som trener i forhold til klubb, utøvere, andre trenere og foreldre
– Å gi hjerte-lungeredning
– Å kjenne idrettens viktigste retningslinjer
– Å ha kjennskap til og følge opp idrettens barnerettigheter og bestemmelser for barneidrett
– Å ha kjennskap til organisasjonsoppbyggingen og hvilket ansvar de ulike organisasjonsleddene har norsk idrett, inkludert ansvar for funksjonshemmede

Varighet

8 undervisningstimer, 6 timer e-læring.

Målgruppe

Alle med interesse for volleyball/sandvolleyball.  Deltageren må fylle minimum 14 år inneværende år for å kunne delta.

E-læring

Alle som deltar på Minitreneren skal gjennomføre tilhørende e-læringskurs.

E-læringskursene finnes via https://ekurs.nif.no/ – Trenerløypa.
Deltagerne på Minitreneren skal fullføre kursene:

Ditt brukernavn og passord til minidrett skal benyttes for å få tilgang til e-læringskursene.

Kursbevis

Deltageren vil etter gjennomført kurs finne kursdeltagelsen registrert på sin idretts-cv i minidrett. Det skrives ikke ut egne kursbevis.

Kursavgift

Kursavgift 600,-. Avgiften dekker en kursdag av 8 timer, 6 timer e-læring og elektronisk kurshefte.

 

Videre utdanning

Kursdeltagere som har deltatt på «Minitreneren» kan umiddelbart fortsette på Trener 1. Ved deltagelse på Trener 1 kan deltagere som tidligere har deltatt på Minitreneren begynne direkte på Trener 1 – modul 2 Grunnleggende ferdigheter.

Trener 1 består av fire kursmoduler: Minitreneren, Grunnleggende ferdigheter, Verdibasert ledelse og  Treningsøkta. I tillegg gjennomfører kandidaten praksis i egen klubb i etterkant av Trener 1- kurset.

Kurs i regi av klubb

NVBF oppfordrer alle klubber til å organisere kurset Minitreneren eller Ungdomstreneren ved oppstart av hver sesong for sine medlemmer. Kurset gir et felles utgangspunkt for unge trenere som skal trene sine første lag, eldre trenere som er på vei tilbake til idretten og for foreldre/foresatte om skal fungere som hjelpetrener/lagledere eller ønsker å lære mer om sitt barns idrett.  Gjør dette til en felles «happening» for alle og sett kompetanse i fokus.

Kurset kan gjennomføres i løpet av en dag eller over to ettermiddager.

Ved kurs i regi av klubben dekker klubben alle utgifter knyttet til kurset. De vanligste kostnadene er honorar til kursholder, han/hennes reisekostnader, samt eventuelt leie av sal/hall.

Ta kontakt med oss på [email protected] så formidler vi kontakt til instruktør.