Overgangskurs til trenerløypa

Kategori:

Har du trenerkompetanse etter NVBFs gamle trenerstige? Ønsker du å oppdatere din kunnskap? Vil du rekvalifisere din trenerstatus? Da er overgangskurs aktuelt for deg.

Innhold i kurset

Trenere som ønsker å rekvalifisere sin trenerstatus etter NIFs nye krav må delta på et av NVBFs overgangskurs. Innholdet i overgangskurset vil i hovedsak omfatte de nye kompetansekravene som ikke var en del av trenerens opprinnelige kursing. Dermed vil treneren unngå å repetere kjent kunnskap. Overgangskurset er bygd opp i to deler. Dette er:

Modul 1 – Minitreneren/Ungdomstreneren
Deltakeren skal som en del av overgangskurset delta på mini/ungdomstrenerkurs. Deltakeren er selv ansvarlig for å melde seg på og delta på kurset. Innhold: Retningslinjer for barne- og ungdomsidrett – Sentrale prinsipper for ledelse av volleyballaktivitet – Fra Ballsidighet til volleyballferdigheter – Organisering av treninger og bruk av Longnet – Spill og spillvarianter.

Modul 2 – Overgangskurs til trenerløypa
NVBFs Utviklingstrapp – Relevans for egen praksis.
Treningsøkta – Planlegging, gjennomføring og evaluering av treningssekvenser.
Strategi og målprosesser – Olympiatoppens utviklingsmodell.

Hvorfor må du rekvalifisere din trenerstatus?

NVBFs nye trenerløype er utarbeidet etter de nye definerte standardene fra NIF. Innholdet i de ulike modulene er mer omfattende og faglig krevende enn tidligere. Fordi innholdet i trenerutdanningen er oppdatert må du rekvalifisere din trenerstatus.

Målgruppe

Trenere med trenerkurs, utdanning, trenererfaring og/eller spillererfaring som til sammen kvalifiserer til minimum gammel Trener 2, tilbys overgangskurs.

Hva blir min nye trenerstatus?

Fra trenerstigen til trenerløypa. Hva blir min nye trenerstatus?
NVBF kan ikke automatisk gi overgang fra en trenerstatus opparbeidet i den gamle trenerstigen over til et trinn i den nye trenerløypa. De to trenerutdanningsløpene er ikke parallelle løp. I den nye trenerløypa er hvert trinn større og inneholder langt flere elementer. Ved en rekvalifisering vil treneren derfor sertifiseres på ett nivå lavere enn i hans/hennes opprinnelige trenerstatus. Det vil ikke bli tilbudt overgangskurs for trener 1. Se tabell for oversikt over andre tilpasninger og overgangskurs.

 

TRENERSTIGEN (Gammel utdanning)​TRENERLØYPA (Ny utdanning)​OVERGANGSKURSOMFANG​
Trener I - 16 timer​Minitrener/UngdomstrenerNei
​Trener II - 32 timerTrener 1 (45 timer kurs og 45 timer praksis)Ja2 dager​
​Trener III - 48 timer​Trener 2 (75 timer kurs og 75 timer praksis)​Ja2 dager​
​Trener IV​Trener 3 (90 timer kurs og 90 timer praksis)Ja2 dager

 

Presisering av plassering i Trenerstigen:
Eksisterende trenere plasseres i den gamle trenerstigen ut fra en totalvurdering. Følgende områder vurderes:
a) Trenerkurs NVBF b) Annen trenerutdanning c) Trenererfaring d) Spillererfaring.

For trenere som har utdanning fra universitet/høgskoler vil en bachelor i trenerrollen/volleyball tilsvare Trener 3 i den gamle trenerstigen, og en master tilsvare Trener 4. Kandidater som har universitet-/høgskoleutdanning i andre relevante fag/emner vurderes det hva som treffer kompetansekravene i Trenerløypa.

Ved vurdering av kompetanse skal følgende skjema fylles ut: vurdering av kompetanse. Skjemaet kan sendes [email protected]. Vurderinger foretas en gang per måned, og innsendingsfrist er siste dato i måneden for vurdering til påfølgende måned.

Kursavgift

Kursavgift: 1200,-. Dette inkluderer pris for deltakelse på Mini/Ungdomstreneren

Kursavgiften dekker 8 undervisningstimer med lærer, hjemmeoppgaver, og elektronisk kursmateriell. Hvis deltageren tidligere har gjennomført Minitreneren/Ungdomstreneren og bare skal delta på del 2 av kurset er prisen 600,-.

Videre utdanning

Etter fullført og bestått overgangskurs kan deltageren fortsette på neste nivå i trenerløypa.

E-læring

Alle som deltar på overgangskurs skal gjennomføre tilhørende e-læringskurs.

E-læringskursene finnes via https://ekurs.nif.no/ – Trenerløypa. Deltagerne på overgangskurs skal fullføre kursene som tilhører den Trenergraden de vil få tildelt etter gjennomført kurs.

Trener 1 & Trener 2:

Trener 2:

Ditt brukernavn og passord til minidrett benyttes for å få tilgang til kursene.