Regelkurs

Kategori:

NVBF tilbyr regelkurs for alle som ønsker en innføring i de grunnleggende reglene i volleyball/sandvolleyball. Her er det fokus på sentrale spillsituasjoner i angrep, blokk og forsvar. Målet med kurset er å gi nye spillere, foresatte og andre interesserte større kunnskap om reglene slik at det blir enda mer spennende å spille våre idretter. Det tilbys kurs i både volleyball og sandvolleyball.

Læringsmål

Regelkurset skal gi deltakerne en forståelse av reglene for å kunne være en kampleder/dommer på ungdomsnivå. I tillegg skal kursdeltakerne få en grunnleggende innføring i regler som bidrar til trygg og god kampledelse, og som også bidrar til gode holdninger og forståelsen av hvorfor «Fair Play» er viktig i volleyball/sandvolleyball. Kurset tar utgangspunkt i tre grunnleggende prinsipper for god kampledelse. Disse prinsippene skal være et hjelpemiddel for deltakerne til å forstå hva god kampledelse innebærer. Det forventes at deltakerne etter endt kurs skal forstå viktigheten av:

  • å ha basis regelkunnskap. Dette innebærer å ha kunnskap om reglene for volleyball/sandvolleyball, forstå hensikten med reglene og kunne bruke reglene på en fornuftig måte.
  • å være en god kampleder. Dette innebærer å vise god ledelse og organisatoriske evner, sammen med en personlighet og holdning som skaper trygghet, tillit og respekt hos alle kampens deltakere og publikum. Kjenne til de forskjellige deltagernes roller med tanke på rettigheter og begrensinger.
  • betydningen av kampskjemaet. Dette innebærer grunnleggende kunnskap om selve kampskjemaet og hvorfor dette må føres riktig.

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker en innføring i de grunnleggende reglene i volleyball/sandvolleyball.

Kurset er tilgjengelig fra det året man fyller 11.

Varighet

Regelkurset har en varighet på 2 timer med teori.

Videre utdanning

Videre til Dommer 1
Kursdeltagere som har deltatt på regelkurs og ønsker å få en dommergrad kan delta på Dommer 1-kurs.

Regelkurs i regi av klubben

NVBF oppfordrer alle klubber til gjennomføre regelkurs i egen klubb. Felles kunnskap og forståelse av spillereglene gir ofte lagene en bedre opplevelse på banen.

Inviter nye og «gamle» spillere til en felles kveld på tvers av alder og lag. NVBF har kursholdere som påtar seg oppdrag med å holde kurs. Kontakt oss på [email protected] så bistår vi med å formidle kontaktinformasjon til kursholder. Kurset passer også å gjennomføre digitalt.