Klubbdommer (regelkurs)

Kategori:

NVBF tilbyr kurs for alle som ønsker en innføring i de grunnleggende reglene i volleyball/sandvolleyball. Her er det fokus på sentrale spillsituasjoner i angrep, blokk og forsvar. Målet med kurset er å gi nye spillere, foresatte og andre interesserte større kunnskap om reglene slik at det blir enda mer spennende å spille våre idretter.

Læringsmål og varighet

Klubbdommerkurset skal gi deltakerne en forståelse av reglene for å kunne være en kampleder/dommer på ungdomsnivå (dvs opp til Ungomsturneringer U15). I tillegg skal kursdeltakerne få en grunnleggende innføring i regler som bidrar til trygg og god kampledelse på det aktuelle nivået, og som også bidrar til gode holdninger og forståelsen av hvorfor «Fair Play» er viktig i volleyball/sandvolleyball. Kurset tar utgangspunkt i tre grunnleggende prinsipper for god kampledelse. Disse prinsippene skal være et hjelpemiddel for deltakerne til å forstå hva god kampledelse innebærer. Det forventes at deltakerne etter endt kurs skal forstå viktigheten av:

  • å ha basis regelkunnskap. Dette innebærer å ha kunnskap om reglene for volleyball/sandvolleyball, forstå hensikten med reglene og kunne bruke reglene på en fornuftig måte.
  • å være en god kampleder. Dette innebærer å vise god ledelse og organisatoriske evner, sammen med en personlighet og holdning som skaper trygghet, tillit og respekt hos alle kampens deltakere og publikum. Kjenne til de forskjellige deltagernes roller med tanke på rettigheter og begrensinger.
  • betydningen av kampskjemaet. Dette innebærer grunnleggende kunnskap om selve kampskjemaet og hvorfor dette må føres riktig.

 

Etter kurset skal deltageren:
– kunne utøve god og fornuftig kampledelse i ungdomsserien opp til U15
– forstå sammenhengen mellom de tre grunnleggende prinsippene for god kampledelse.
– kunne prosedyren for kampforberedelse -før kampen starter (trekning/ myntkast, oppvarming og kampstart)
– kunne prosedyren for spillerbytte og time-out.
– forstå definisjonene av angrepslag og blokk, samt kunne vurdere de groveste feil ved disse i en ballveksling.
– forstå begrensningene for lagets første slag/ berøringer og gi en god bedømmelse ut i fra de gitte kriterier.
– forstå liberospillerens funksjon i volleyball og dens begrensninger.
– forstå nettets funksjon i volleyballsporten.
– Kjenne til sanksjonsreglementet.

 

Varighet
Klubbdommerkurset består av 4 undervisningstimer. Disse er fordelt på tre timer teori og en time praksis i hall/på bane.

Hvis deltagerne ønsker å fungere som dommer i ungdomsserien opp til U15 må de i tillegg gjennomføre to kamper som dommer (1. og 2. dommer) på en ungdomsturnering.

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker en innføring i de grunnleggende reglene i volleyball/sandvolleyball.

Kurset er tilgjengelig fra det året man fyller 11.

Videre utdanning

Fra klubbdommer til Dommer 1
Kursdeltagere som har deltatt på regelkurs og ønsker å få en dommergrad kan delta på Dommer 1.

Regelkurs i regi av klubben

NVBF oppfordrer alle klubber til gjennomføre regelkurs i egen klubb. Felles kunnskap og forståelse av spillereglene gir ofte lagene en bedre opplevelse på banen. 

Inviter ny og “gamle” spillere til en felles kveld på tvers av alder og lag. NVBF har kursholdere som påtar seg oppdrag med å holde kurs. Kontakt oss på kompetanse@volleyball.no så bistår vi med å formidle kontaktinformasjon til kursholder.