Klubbens styrearbeid i praksis; klasseromskurs

Kategori:

NVBF tilbyr styrekurset «Klubbens styrearbeid i praksis».

Styrekurs med lærer

Dette kurset passer både for nye og mer erfarne styremedlemmer som ønsker hjelp til effektivt og strukturert styrearbeid! Her får deltageren grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområder, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Kurset går dypere inn i styrets oppgaver og ansvar og utfyller innholdet i e-læringskurset.

Hovedtemaer i kurset er: å oppdatere egen kunnskap om de ulike ansvarsområdene og hvordan man arbeider sammen i et klubbstyre. Videre fokuserer man på:

– Ansvarsoppgaver – hvilket formelt ansvar har styret og hva gjøres for å ivareta ansvaret?
– Strategioppgaver – hvordan sikre en god fremtid for klubben?
– Ressursoppgaven – organisering og samspill med de ressursene som finnes i klubben.

Kurset har en varighet på tre timer, og kan gjennomføres både for det enkelte klubbstyre eller sammen med andre klubber.

NVBF anbefaler alle sine klubber å gjennomføre dette kurset rett etter årsmøtet! Da får nye og gamle tillitsvalgte et felles utgangspunkt for å utvikle klubben videre.