Trener 1

Kategori:

Trener 1 er første nivå i Norges Volleyballforbunds trenerløype. Fokuset i utdanningen er på innlæring og deltakelse. Trener 1 er et tilgjengelig kurs for alle fra 16 år som ønsker å starte en trenerutdanning. På Trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.

Læringsmål og varighet

Mål med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å: 
– formidle grunnleggende tekniske og taktiske ferdigheter i volleyball/sandvolleyball
– utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå
– ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø

Oppbygging av kurset
Trener 1 er bygd opp av fire moduler (undervisningsdager) og praksis.

Modul 1 tilsvarer kurset Minitreneren/Ungdomstreneren
I denne modulen gjennomgås følgende temaer:
– Introduksjon til Trener 1
– Målsetninger med barneidrett
– Sentrale prinsipper for ledelses av ballaktiviteter for barn
– Fra ballsidighet til volleyball/sandvolleyballferdigheter
– Organisering av treninger i minivolley/minisandvolley og bruk av longnet
– Spill

I tillegg hører e-læringskursene «Barneidrettens verdigrunnlag» og «Trenerrollen Trener 1» til modulen.

Modul 2 – Grunnleggende ferdigheter
I denne modulen gjennomgås:
– Innlæring av grunnleggende teknikker
– Teknikk, samhandling og valg
– Volleyball og sandvolleyballspesifikk basistrening
– Akutt skadebehandling – PRICE

Modul 3 – Verdibasert ledelse
I denne modulen gjennomgås:
– Hvorfor behøves verdier?
– Utøversentrert pedagogikk
– Å skape et læringsmiljø
– Den gode relasjonen

I tillegg hører e-læringsmodulene Aldersrelatert trening, Idrett for funksjonshemmede og Idrett uten skader til modulen.

Modul 4 – Treningsøkta
I denne modulen gjennomgås:
– Planlegging, gjennomføring og evaluering av treningsøkta


Varighet

Trener 1 består av 46 undervisningstimer a 45 minutter. Disse er fordelt på 32 undervisningstimer i forbindelse med kurssamlinger og 13 timer e-læring. I tillegg skal deltageren gjennomføre praksis i egen klubb på minimum 45 timer med utøvere på nybegynner eller tilnærmet nybegynnernivå. Primært er utdanningen rettet mot trenere som underviser barn i alderen 6 – 12 år, men også andre aldersgrupper som er uerfarne med volleyball/sandvolleyball være aktuelle i denne sammenhengen.

Målgruppe

Aktivitetsledere, nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett, som ønsker å bli trenere for utøvere på nybegynnernivå.

Kurset er tilgjengelig for personer fra det året man fyller 16 år og oppover (14 år for modul 1). Alle deltakere må ha tilgang til en gruppe utøvere i løpet av kursperioden, der de kan gjennomføre trenerpraksistimene som er en helt sentral del av utdanningen. Kursdeltagerne er selv ansvarlig for å finne en egnet praksisplass.

E-læring

Alle som deltar på Trener 1 skal gjennomføre tilhørende e-læringskurs.

E-læringskursene finnes via https://ekurs.nif.no/ – Trenerløypa.

Deltagerne på Trener 1 skal fullføre følgende kurs:

Ditt brukernavn og passord til minidrett kan benyttes for å få tilgang til kursene.

Autorisasjon

Deltagerne vil motta autorisasjon når Trener 1 kurset er bestått. Det stilles krav om at følgende kriterier er oppnådd:
– Deltagelse på alle kurssamlinger
– Gjennomført og bestått e-læring – veiledning
– Godkjent trenerpraksis i egen klubb på minimum 45 timer i etterkant av første kurssamling med utøvere på nybegynner eller tilnærmet nybegynnernivå.

Trenerpraksis
Trenerpraksisen gjøres i egen klubb i etterkant av kurssamlingene. Når praksis er gjennomført sendes bekreftelsesskjema for gjennomført praksis til NVBF.

Skjema for bekreftelse av fullført praksis finnes her: https://www.formpl.us/form/2041006385

Kompetanse
Kursdeltagelse og trenergrad registreres på den enkeltes deltagers idretts-cv som finnes på minidrett.no. Her finner man også kompetansebevis for graden som er oppnådd når kurset er fullført.

Varighet
Innen tre år etter autorisasjonsdatoen stilles det krav om at deltageren må ha gjennomført etterutdanningstiltak, ha påbegynt Trener 2 eller ha fungert som volleyball-/sandvolleyballtrener med varighet i minimum ett år.

Kursavgift

Kursavgift 2400,-.

Avgiften dekker fire kursdager av 46 undervisningstimer, 13 timer e-læring og elektronisk kurshefte.

Videre utdanning

Fra Trener 1 til Trener 2
Kursdeltagere som er blitt autorisert som Trener 1 kan påbegynne utdanningen Trener 2.