Ungdomstreneren

Kategori:

Ungdomstreneren er det første kurset for deg som ønsker å trene ungdom i alderen 13 til 19 år. Kurset har som målsetting å legge til rette for mer funksjonell volleyballaktivitet for ungdom. Fokuset er derfor hvordan organisere, og praktisk pedagogisk legge til rette slik at utøvere skal ha et høyest mulig aktivitetsnivå med flest mulig ballinvolveringer.

Om kurset

Etter gjennomført kurs skal kursdeltaker:
– Kunne planlegge og gjennomføre treningsøkter/timer for egen treningsgruppe
– Kunne tilrettelegge trening på en måte som skaper hensiktsmessig aktivitet
– Vite hvilket ansvar og oppgaver du har som trener i forhold til klubb, utøvere, andre trenere og foreldre
– Kunne gi hjerte-lungeredning gjennom godkjente kurs i hjerte-lungeredning
– Kjenne idrettens viktigste retningslinjer
– Ha kjennskap til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
– Ha kjennskap til og følge opp idrettens retningslinjer for ungdomsidrett
– Ha kjennskap til organisasjonsoppbyggingen og hvilket ansvar de ulike organisasjonsleddene har i norsk idrett, inkludert
ansvaret for funksjonshemmede

Varighet
8 undervisningstime og 6 timer e-læring. Det er obligatorisk deltagelse på samtlige timer.

Målgruppe

Alle med interesse for volleyball/sandvolleyball som ønsker å være trenere for ungdom. Deltageren må minimum fylle 14 år inneværende år for å kunne delta på kurset.

E-læring

Alle som deltar på Ungdomstreneren skal gjennomføre tilhørende e-læringskurs.

E-læringskursene finnes via https://ekurs.nif.no/ – Trenerløypa 1.
Deltagerne på Ungdomstreneren skal fullføre kursene:

Ditt brukernavn og passord til minidrett kan benyttes for å få tilgang til kursene.

Kursbevis

Deltageren vil etter gjennomført kurs finne sin kursdeltagelse registrert på ved sin idretts-cv i minidrett. Det skrives ikke ut egne kursbevis.

Kursavgift

Kursavgift 600,-. Avgiften dekker en kursdag av 8 timer, 6 timer e-læring og elektronisk kurshefte.

Videre utdanning

Kursdeltagere som har mottatt autorisasjonen «Ungdomstrener» kan umiddelbart fortsette på Trener 1.

Ved deltagelse på Trener 1 kan deltagere som tidligere har deltatt på Ungdomstreneren begynne direkte på Trener 1 – modul 2 Grunnleggende ferdigheter.

Trener 1 består av fire kursmoduler: Minitreneren/Ungdomstreneren, Grunnleggende ferdigheter, Verdibasert ledelse og  Treningsøkta. I tillegg gjennomfører kandidaten praksis i egen klubb i etterkant av Trener 1- kurset.

Kurs i regi av klubb

NVBF oppfordrer alle klubber til å organisere kurset Ungdomstreneren eller Minitreneren ved oppstart av hver sesong for sine medlemmer. Kurset gir et felles utgangspunkt for unge trenere som skal trene sine første lag, eldre trenere som er på vei tilbake til idretten og for foreldre/foresatte om skal fungere som hjelpetrener/lagledere eller ønsker å lære mer om sitt barns idrett. Gjør dette til en felles “happening” for alle og sett kompetanse i fokus.

Kurset kan gjennomføres i løpet av en dag eller over to ettermiddager.

Ved kurs i regi av klubben dekker klubben alle utgifter knyttet til kurset. De vanligste kostnadene er honorar til kursholder, han/hennes reisekostnader, samt eventuelt leie av sal/hall.

Les mer om hvordan søke om kurs i regi av klubb her. Søknadsfrist 31. august 2023.