Protokoll – Korona

Oppdatert onsdag 2. februar

Protokollen inneholder retningslinjer for gjennomføring av volleyballtrening og konkurranseaktivitet i regi av NVBF.
Protokollen retter seg mot våre medlemsklubber, og innholdet skal gi retningslinjer for gjennomføring av aktivitet på alle nivå.
De siste endringer vil skrives med grønn skrift.

Ansvar

Norges Volleyballforbunds har ansvar for å utarbeide relevante og godkjente retningslinjer for all volleyballaktivitet.
NVBFs klubber v/leder har ansvar for at all aktivitet i klubben skjer i samsvar med idrettens og offentlige myndigheters krav.
Hver trener har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitet som er i samsvar med gitte retningslinjer.
Hver spiller og spillerens foresatte/verger er ansvarlig for å rette seg etter de krav som stilles for deltagelse i aktiviteten.
Dommere har ansvar for å sikre en trygg kampgjennomføring i henhold til retningslinjer og smittevern.

Smitteforebyggende tiltak i volleyball

2.1 Rengjøring av utstyr

Så lenge retningslinjer for god hygiene følges, er det ikke behov for rengjøring av utstyr utover normal praksis.

2.2 Ved påvist smitte eller ved luftveisinfeksjon

Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger for håndtering av smitte:  TISK
Dersom en spiller på trening får påvist smitte er man som oftest å regne som øvrig nærkontakt. Se hvilke regler og anbefalinger som gjelder her.

Treningsaktivitet

Treningsaktivitet kan gjennomføres som normalt for alle.

Kampaktivitet

4.1 Kampaktivitet på alle nivå

Kampaktivitet kan gjennomføres som normalt på alle nivå. NVBF har som målsetting å få gjennomført alle seniorserier og mesterskap denne sesongen.

4.2 Antall spillere

For volleyballsesongen 2021-22 gjelder følgende unntak fra regelverket:

 • I lavere divisjoner stiller man til kamp dersom man har minst 4 spillere tilgjengelig.
 • I Mizunoligaen og 1. divisjon stiller man til kamp dersom man har minst 7 spillere tilgjengelig.

Dersom man, på grunn av smitte internt og at spillere er i isolasjon, ikke kan stille med 4/7 spillere, skal NVBFs konkurranseavdeling ([email protected]) informeres, og kampen vil bli forsøkt omberammet. Lag i lavere divisjoner skal også gi beskjed til motstanderlag og dommere, slik at de vet at dere ikke kommer. Er det under et døgn til kamp, bør denne kontakten tas på telefon i tillegg til mail. Dersom det ikke er mulig å omberamme kampen, vil laget som ikke kan stille tape kampen 3-0 uten videre sanksjoner.

4.3 Liberospilleren

For volleyballsesongen 2021-22 gjelder følgende unntak fra regelverket:

 • Liberospilleren kan gjøres om til vanlig spiller dersom man får skade under en kamp og ikke har andre spillere å bytte inn.

Kampavvikling

5.1 Arrangørklubbens ansvar ved kampavvikling

 • Arrangørklubben er ansvarlig for at gjennomføringen er i tråd med retningslinjer for smittevern.
 • Arrangørklubb plikter å orientere seg om både anleggseiers bestemmelser og de kommunale retningslinjer knyttet til antall deltakere og om det skal foregå andre arrangement på anlegget i samme tidsrom som arrangementet må ta hensyn til.
 • Alle arrangement må peke ut en person som har ansvar for at smittevernreglene følges. 
 • Påbud om bruk av munnbind for alle over 12 år der det ikke er mulig å holde én meters avstand. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke hvis man sitter på fast, tilvist plass, men vi anbefaler likevel sterkt at munnbind benyttes i haller til enhver tid. 

5.2 Spillernes ansvar i forbindelse med kampaktivitet

 • Spillere som er syke skal holde seg hjemme.
 • Lagene anbefales å medbringe håndsprit til bruk i kamp. 
 • Ingen håndhilsing ved kampstart eller kampslutt.

5.3 Dommernes ansvar

 • For dommere gjelder samme krav til smittevern som for øvrige aktører.
 • Dommerne plikter å sette seg inn i smittevernregler.
 • Dommer må melde forfall til arrangør ved sykdom.
 • Under kamp gjelder vanlige spilleregler.

5.4 Kiosksalg og servering

Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smitteverntiltak følges. Arrangør skal sikre at gode rutiner følges, og at mat serveres porsjonsvis. Husk god håndhygiene, hyppig rengjøring av kontaktflater, tilrettelegge for avstand og bruk av kontantløs betaling.

Arrangørklubbens forpliktelser

Det er hver arrangørklubbs ansvar at NVBFs arrangementer gjennomføres ihht. gjeldende smittevernregler i den kommunen arrangementet avholdes.

Rapportering av smitte

Ved smitte i forbindelse med et arrangement skal utøveren eller dennes foresatte/verge umiddelbart kontakte lokale helsemyndigheter, egen klubb og NVBF. Klubben skal, utover dette, følge retningslinjene i punkt 2.2 De lokale helsemyndigheter i personens hjemkommune vil håndtere situasjonen, gjøre vurderinger og igangsette tiltak som alle involverte spillere og klubber skal forholde seg til.

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search