Protokoll – Korona

Oppdatert fredag 03. september

Protokollen inneholder retningslinjer for gjennomføring av volleyballtrening og konkurranseaktivitet i regi av NVBF.
Protokollen retter seg mot alle våre medlemsklubber, og innholdet skal gi retningslinjer for gjennomføring av aktivitet på alle nivå og for alle aldersgrupper. NVBF gjør oppmerksom på at mange kommuner har strengere smittevernregler enn hva som er fastsatt av nasjonale helsemyndigheter. Hver klubb må selv oppdatere seg på de kommunale retningslinjer.
Dokumentet er dynamisk og vil bli revidert ut fra pandemiens utvikling. De siste endringer vil skrives med grønn skrift.

Ansvar

Det er Norges Volleyballforbunds ansvar å utarbeide relevante og godkjente retningslinjer for all volleyballaktivitet.
Det er NVBFs klubber v/leder sitt ansvar at all aktivitet i klubben skjer i samsvar med idrettens og offentlige myndigheters krav.
Det er trenerens ansvar å planlegge og gjennomføre aktivitet som er i samsvar med de gitte retningslinjene.
Det er spiller og spillers foresatte/verger som er ansvarlig for at den enkelte spiller retter seg etter de krav som stilles for deltagelse i aktiviteten.
Dommere har ansvar for å sikre en trygg kampgjennomføring i henhold til retningslinjer og smittevern.

Smitteforebyggende tiltak i volleyball

2.1 Rengjøring av utstyr

Så lenge retningslinjer for god hygiene følges, er det ikke behov for rengjøring av utstyr utover normal praksis. Ved avvik eller justering av tiltaksnivå må baller desinfiseres/vaskes mellom hver treningsgruppe. Tilsvarende gjelder også for annet fellesutstyr som er benyttet, slikt som bord, kjegler, bukker med mer.

Det anbefales et sett med baller til hver treningsgruppe.

2.3 Ved påvist smitte eller ved luftveisinfeksjon

Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger for håndtering av smitte:  TISK 

Treningsaktivitet

For barn og unge under 20 år og for toppidrett kan klubbene organisere trening som normalt både inne og ute.
Breddeidrett for spillere over 20 år kan trene innendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge en meters avstand overholdes.
Voksne over 20 år kan trene organisert utendørs i grupper på 40 personer, så lenge man holder en meters avstand. 

Volleyballklubber må organisere aktivitet ut fra de til en hver tid gjeldende kommunale retningslinjer.

3.1 Retningslinjer for spillergruppe og trener

 • Ansvarlig trener skal være over 18 år, og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.
 • Holde 1 m avstand før, under, i pauser og etter trening. Spillesekvenser er unntatt dette.
 • Garderobe og dusj kan benyttes ihht. halleiers retningslinjer, og 1 m-regelen gjelder.

NVBF ber trenere være særlig oppmerksomme på utsatte barn og unge i perioden pandemien preger idretten. Deltagelse i fritidsaktiviteter kan være av stor betydning for enkelte fordi dette er en trygg og kjent arena og et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag. Dersom treneren opplever frafall i treningsgruppa, er det fint om idrettslaget sjekker litt nærmere etter hva dette skyldes. Kanskje noe kan organiseres annerledes, slik at vedkommende kan delta igjen. 

Kampaktivitet

4.1 Arrangørklubbens ansvar ved kampavvikling

 • Arrangørklubben er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene er i tråd med retningslinjer for smittevern.
 • Arrangørklubben har ansvar for at det totale antall personer som er på anlegget samtidig ikke overstiger taket myndighetene har satt.
 • Arrangørklubb plikter å orientere seg om både anleggseiers bestemmelser og de kommunale retningslinjer knyttet til antall deltakere og om det skal foregå andre arrangement på anlegget i samme tidsrom som sandvolleyballarrangementet må ta hensyn til.
 • Ved arrangement der tribuner og/eller garderober benyttes, plikter arrangørklubb å avklare med anleggseier hvem som er ansvarlig for at forsterket renhold på alle kontaktflater gjennomføres, og hvem som besørger at nødvendig utstyr til dette er tilgjengelig.
 • NIF tilbyr gratis besøksregistrering for arrangementer på qrona.nif.no. Registrer arrangementet, skriv ut plakat med QR-kode. Se mal HER. 

4.2 Spillernes ansvar i forbindelse med kampaktivitet

 • Spillerne er fritatt fra 1-metersregelen under spill. Dette gjelder ikke for publikum eller for spillere som sitter på tribunen.
 • Lagene anbefales å medbringe håndsprit til bruk i kamp. 

4.3 Dommernes ansvar

 • For dommere gjelder samme krav til smittevern som for øvrige aktører.
 • Dommerne plikter å sette seg inn i smittevernregler.
 • Dommer må melde forfall til arrangør ved sykdom.
 • Dommer skal oppfordre lagene til å unngå unødvendig nærkontakt mellom ballvekslingene.
 • Dommer har ansvar for å avbryte kampen/arrangementet dersom han/hun opplever at arrangør ikke har kontroll på smitteverntiltak. Når arrangør har ordnet opp, kan arrangementet starte igjen.
 • Under kamp gjelder vanlige spilleregler.

4.4 Spilleflaten

 • Kun personer som er nødvendige for avvikling av kamp befinner seg på spilleflaten.
 • Publikum skal ikke gis adgang til spilleflaten.

4.5 Retningslinjer før, under og etter kamp

 • Alle spillere vasker hendene før og etter kamp.
 • Ved kampslutt skal lagene stille opp ved nettet. Lagene hilser til hverandre og til dommerne på signal fra 1.dommer.
 • Spillere skal ha egen, merket vannflaske. Ved behov for mer vann, fyller spilleren den selv.
 • Ingen håndhilsning eller high five med motstanderen. Finn andre måter å hilse/vise hverandre respekt på.
 •  Arrangementer

5.1 Hva regnes som et arrangement?

Volleyballaktivitet ut over normal klubbtrening der utøvere, trenere og/eller ledere fra flere klubber samles fysisk i regi av NVBF/NVBFs klubber, enten for trening, kamp eller kurs, regnes som arrangement. Alle turneringer, åpne samlinger og kurs skal dermed følge gitte retningslinjer for arrangement.

5.2 Retningslinjer for arrangement

Alle arrangører må forholde seg til myndighetenes bestemmelser når det gjelder maksimalt antall deltakere.

5.3 Garderober

Minimum 1 m avstand mellom personer må opprettholdes i garderober og tilhørende dusjanlegg. Dersom deltakere på arrangement skal bruke fellesdusjer stilles krav til at arrangør overholder smittevernregler og halleiers krav ihht. rengjøring. Deltakere oppfordres til å dusje hjemme når avstanden til arrangementet tillater det.

5.4 Kiosksalg og servering

Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smitteverntiltak følges. Arrangør skal sikre at gode rutiner følges, og at mat serveres porsjonsvis. Husk god håndhygiene, hyppig rengjøring av kontaktflater, tilrettelegge for avstand og bruk av kontantløs betaling.

5.5 Tribune

På tribuner skal arrangørklubb påse at FHIs retningslinjer når det gjelder avstand etterfølges.

Arrangørklubbens forpliktelser

Det er hver arrangørklubbs ansvar at NVBFs arrangementer gjennomføres ihht. gjeldende smittevernregler og protokoll. NVBF er avhengig av at alle klubber bidrar for å sikre dette.

Rapportering av smitte

Ved smitte i forbindelse med et arrangement skal utøveren eller dennes foresatte/verge umiddelbart kontakte lokale helsemyndigheter, egen klubb og NVBF. Klubben skal utover dette følge retningslinjene beskrevet i punkt 2.3 De lokale helsemyndigheter i personens hjemkommune vil håndtere situasjonen, gjøre vurderinger og igangsette tiltak som alle involverte spillere og klubber skal forholde seg til.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search