Region Hordaland

OM HORDALAND VOLLEYBALLREGION

Hordaland Volleyballregion er Norges volleyballforund sin forlengede arm i Hordaland Fylke.

Region består av ca. 50 klubber og har ca. 3000 medlemmer.

#volleyballglede

Hverdagen til volleyballregionen består i å legge tilrette for mye aktivitet i fylket vårt, terminplan, sette opp seriene derunder påmelding og kampoppsett inkludert dommere, invitasjoner og informasjon ang. turneringer og kurs. Hovedoppgaven er å legge til rette for godt klubbarbeid slik at klubbene kan tilby trening og aktivitet til sine medlemmer. Samman arbeider vi  for volleyballen og sandvolleyballens utvikling i Hordaland. I tillegg skal regionen bistå NVBF i alle spørsmål som gjelder volleyball og/eller sandvolleyball innenfor sine grenser.

*SAMSPILL FOR ALLE*

Regionstyret
Hordaland Volleyballregion ledes av regionsstyret som velges av regionstinget som gjennomføres hvert år. I tillegg til det politiske styret er vi en del av Norges Volleyballforund.

Administrasjon

Post adresse: Hordaland Volleyballregion, Postboks 6143, 5892 Bergen
Besøksadresse: Kniksens Plass 3 – Brann Stadion, Idrettens Hus

Administrativ leder i Hordaland Volleyballregion:
Vibeke Molvik Eriksen Tlf: +47 452 73 233 E-post: [email protected]

Regnskap
Edel Johannessen,  E-post: [email protected].

Region Møre & Romsdal

OM MØRE OG ROMSDAL

Norges Volleyballforbund Region Møre og Romsdal omfatter Møre og Romsdal fylke.
Region består av 23 klubber og har ca. 1500 medlemmer (pr. 31.03.2016).

Å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling i Møre og Romsdal, samt fremme samarbeide mellom idrettslagene er regionens hovedoppgave. I tillegg skal regionen bistå NVBF i alle spørsmål som gjelder volleyball og/eller sandvolleyball innenfor sine grenser.

Administrasjon

Administrasjonen er ansvarlig for den daglige driften av regionen.
NVBFs konsulent Ole Martin Kleivenes jobber i 40% i Møre og Romsdal.​

Kontakt også:

[email protected]

2017-nvbf-mre-og-romsdal-satser-og-kontingenter-2017-2018
Region Nord

OM REGION NORD

Norges Volleyballforbund Region Nord omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Region består av 42 klubber og har ca. 1240 medlemmer (pr 31.03.2016).

Å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling i Nord, samt fremme samarbeide mellom idrettslagene er regionens hovedoppgave. I tillegg skal regionen bistå NVBF i alle spørsmål som gjelder volleyball og/eller sandvolleyball innenfor sine grenser.

KONTAKT OSS

Regionkonsulent Eivind Rudå

E-post: [email protected]

Regionleder Morten Hunstad

E-post: hunstad.morten(a)gmail.com

nord
Region Sogn & Fjordane

OM REGION SOGN & FJORDANE

Norges Volleyballforbund Region Sogn og Fjordane omfatter Sogn og Fjordane fylke.
Region består av 26 klubber og har ca. 1500 medlemmer (pr. 31.03.2016).

Å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling i Sogn og Fjordane, samt fremme samarbeide mellom idrettslagene er regionens hovedoppgave. I tillegg skal regionen bistå NVBF i alle spørsmål som gjelder volleyball og/eller sandvolleyball innenfor sine grenser.

KONTAKT OSS

Regionkonsulent:

Regionleder Terje Steinar Vallestad 
E-post: [email protected]
Mobil: 954 53 097

Region Sydvest

OM REGION AGDER

NVBF Region Agder arbeider for å skape et godt aktivitetstilbud for fylkets volleyballspillere på alle nivå – sommer som vinter.

Regionskontoret setter opp volleyballturneringer og samlinger for barn og ungdom, samt drifter serier og turneringer for seniorer i 2. og 3. divisjon. Om våren og sommeren arrangeres Agder Tour i sandvolleyball.

NVBF Region Agder har 20 medlemsklubber, og det er omtrent 1500 aktive volleyballspillere i fylket.

Region Agder har ansatt regionkonsulent i 35 % stilling fra høsten 2016.

Kontaktinfo regionkonsulent:
Eva Øfstaas
E-post: [email protected]
mobil: 901 53 508

Kontaktinformasjon og ansvarsområde tillitsvalgte Region Agder:

Leder Region Agder Aslak Brekke, mobil 916 93 675, e-post: [email protected]

Kontaktinformasjon og ansvarsområde tillitsvalgte Region Rogaland:

Leder Region Rogaland Oddbjørn Kvammen, mobil 908 35 288, e-post: [email protected]

Kontaktinformasjon NVBF sentralt:

Mail: [email protected]
Post: Norges Volleyballforbund,
Telefon: 21 02 90 00 (man-fre kl. 08.00 – 15.45)

Region Trøndelag

OM REGION TRØNDELAG

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag har sitt nedslagsfelt i fylkene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Region består av ca. 40 klubber og har ca. 2000 medlemmer. Å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling i Trøndelag, samt fremme samarbeide mellom idrettslagene er regionens hovedoppgave. I tillegg skal regionen bistå NVBF i alle spørsmål som gjelder volleyball og/eller sandvolleyball innenfor sine grenser.

Medlemskontigent 2017-2018

Aktive klubber Kr. 2400
Passive klubber Kr. 500

Satser deltakelse serie/turnering, hallutjevning og dommerutjevning finner du her

Nyttig informasjon til klubbledere, trenere, lagledere og spillere (info drift/kamp/turnering) her

KONTAKT OSS

Adresse
NVBF Region Trøndelags kontor er lokalisert på Idrettens hus, Campus Steinkjer/Steinkjerhallen

Besøksadresse
Idrettens Hus, Campus Steinkjer
Idrettskretsen 3. etg., Elvenget 20
7716 Steinkjer

Postadresse
NVBF Region Trøndelag (Volleyball)
Elvenget 20
7716 Steinkjer

Regionskonsulent Trøndelag
Irene Sand
E-post: [email protected]
Mobil: +47 948 88 115

Region Øst

OM REGION ØST

Norges Volleyballforbund Region Øst har sitt nedslagsfelt i fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Region består av ca. 100 klubber og har ca. 6000 medlemmer. Å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling på Østlandet, samt fremme samarbeide mellom idrettslagene er regionens hovedoppgave. I tillegg skal regionen bistå NVBF i alle spørsmål som gjelder volleyball og/eller sandvolleyball innenfor sine grenser.

Administrasjon

Det er ansatt to personer i regionen. Dette er Daglig leder og regionskonsulenten. Administrasjonen er ansvarlig for den daglige driften av regionen. Regionskontoret er plassert på Idrettens hus, Oslo.

Kontakt oss

Marko Milosevic og Gunnar Mikal Naas er ansatt i Region Øst.

Felles epost adresse er: [email protected]

Markos hovedarbeidsområder er: styresaker, økonomi, kursaktivitet, Ledermøte, Dialogmøter, utviklingssamlinger, Trenerseminar, planverk, og kontakt mot Idrettskretser .

Gunnars hovedarbeidsområder er: serie- og konkurranseaktivitet.

Adresse

NVBF Region Øst kontor er lokalisert på Idrettens hus, Ullevål stadion.

Besøksadresse

Idrettens hus, Ullevål stadion
Sognsveien 73
0858 Oslo

Postadresse

NVBF Region Øst
0840 Oslo

Organisasjonsnummer

995 622 521

 

Marko Milosevic

Daglig leder

95 10 82 89

[email protected]

Gunnar Mikal Naas

Serie- og cupadministrering

94 08 19 94

[email protected]

 

Start typing and press Enter to search