Lavere divisjoner – Sydvest

Informasjon om 2. og 3. divisjon i region Sydvest for sesongen 2018-19:

2. divisjon

Agder og Rogaland har felles 2. divisjon med totalt 15 lag. I seriekampene er lagene delt inn i to avdelinger; 2.divisjon avd. Agder og 2. divisjon avd. Rogaland. I rankingturneringer møtes alle lagene fra Agder og Rogaland, og hvert lag gis poeng etter plassering som legges sammen med poengene fra lagets serieplassering. Slik rangeres lagene i en totalranking, og én vinner av 2. divisjon Sydvest kåres. Etter sesongen har Agders beste 2.div.lag og Rogalands beste 2.div.lag rett til å spille kvalifisering til 1. divisjon.

Seriekamper spilles mot lag i samme avdeling. Lagene spiller enkel serie, det vil si at man møter lagene i egen avdeling enten hjemme eller borte.

Rankingturneringer 2. divisjon

Det spilles fire felles rankingturneringer. To av disse går i Agder og to i Rogaland. Rankingturneringene i 2. divisjon går over to dager, med oppstart kl. 11.00 lørdag (kan avtales tidligere for de mest lokale lagene, og seinere for lag med lang reisevei), og det spilles til rundt kl. 16.00 søndag. Det settes opp 1.dommer på alle kamper i turneringene, og de øvrige funksjonæroppgaver utføres av oppsatte lag.

Lag som ikke deltar i seriespillet kan søke om wild card til å delta i rankingturneringer i 2. divisjon.

Rankingturneringer i 2. divisjon gir poeng i totalrankingen for 2. divisjon. Alle lag i serien må betale påmeldingskontingent til turneringene, uansett om de deltar eller ikke. Dette er for å sikre at arrangørklubben får dekket utgiftene sine til dommere og halleie.

Slik er rankingturneringene terminfestet sesongen 2018-19:

Rank 1 – 3.-4. november – Rogaland (Stavanger Idrettshall)
Rank 2 – 1.-2. desember – Agder (Gimlehallen – Kristiansand)
Rank 3 – 2.-3. februar – Rogaland (Giskehallen 1 og 2 – Sandnes)
Rank 4 – 30.-31. mars – Agder (Alcoa og Eilert Sundt-hallen – Farsund)

Rankingpoeng

Lag i begge avdelinger rangeres i en felles tabell for totalranking. Det er denne tabellen som gir oss seriemesteren i 2. divisjon region Sydvest. Slik regnes dette ut sesongen 2018-19:

 • Serieleder i hver avdeling får 180 poeng, nr. 2 får 165 poeng, nr. 3 får 150 poeng, og videre ned med 10-poengsintervall.
 • I de fire rankingturneringene får vinneren 60 poeng, nr. 2 får 55 poeng, nr. 3 får 50 poeng og så videre.
 • Summen av poengene fra serieplassering og rankingturneringer gir hvert lag en plassering på rankingtabellen.

Priser 2. divisjon

Seriekontingent – 3500 kr.
Rankingturnering – 2500 kr pr. turnering.

Totalt koster deltakelse i 2. divisjon 13.500 kr.

Grunnen til at seriekontingenten for 2. divisjon er satt lavere enn for 3. divisjon er at alle 2. div-lag i tillegg må betale for rankingturneringene. Prisen på rankingturneringene er satt ut fra reell kostnad, slik at eventuelle wild card-lag må betale det de koster å arrangere. I 3. divisjon betaler lagene kun for de rankingturneringene de deltar på.

3.divisjon

Det er en 3. divisjon for Agderfylkene og en for Rogaland. Lagene spiller i utgangspunktet dobbel serie, altså hjemme og borte mot alle lag i egen serie. Kampene spilles i treningstiden, dersom geografiske forhold ligger til rette til det.

Rankingturneringer 3. divisjon

Det spilles tre rankingturneringer for lag i 3. divisjon. Turneringene skal spilles ferdig på en dag. Rankingturneringene er ikke obligatoriske, men vil gi poeng i totalrankingen i hver divisjon.

Det åpnes for at lag som ikke deltar i seriespillet kan delta i rankingturneringene.

Rankingturneringer 3.div Rogaland:

Rank 1 – 22. september i Austråtthallen
Rank 2 – 18. november i Jåttåhallen
Rank 3 – 7. april, i Vikedal Idrettshall

Rankingturneringer 3.div Agder:

Rank 1 – 22. september i Spicheren
Rank 2 – 18. november i Mandalshallen
Rank 3 – 3. mars i Holvikahallen

Rankingpoeng

Lagene i 3. divisjon rangeres i en rankingtabell. I tabellen teller både seriekamper og rankingturneringer med.  Slik regnes dette ut:

 • Serieleder får 80 poeng, nr. 2 vil få 70 poeng, nr. 3 får 60 poeng og så videre.
 • I rankingturneringer får vinneren 30 poeng, nr. 2 får 25 poeng, nr. 3 får 21 poeng og så videre.
 • Summen av poengene for seriespill og turneringer gir hvert lag en plassering på rankingtabellen.

Priser 3. divisjon

Seriekontingent – 4500 kr.
Rankingturnering – 875 kr pr. turnering.

Det er viktig at lagene er kjent med følgende:

 • Reglementet som gjelder for 2. og 3. divisjon Sydvest er: Reglement for NVBFs seniorserier og Administrativ regulering for lavere divisjoner.
 • Det blir forsøkt å sette opp dommere på alle kamper i 2. og 3. divisjon denne sesongen. Pga svært få innmeldte dommere i Agder kan det bli vanskelig å få til der.
 • Det settes opp førstedommer i alle kamper på rankingturneringer i 2. divisjon.
 • Les regler om ny dommerbekledning her
 • Kampskjema i 2. divisjon = Internasjonalt kampskjema, heretter kalt KAMPSKJEMA. Det finnes her (kopiere i A3) Opplæring i føring av kampskjema kan gjøres her
 • Kampskjema på rankingturneringer i 2. divisjon = Forenklet internasjonalt skjema, heretter kalt TRESETTS-SKJEMA. Det finnes her. Opplæringsskriv finner dere her
 • Kampskjema for 3. divisjon, seriespill og rankingturneringer = Det gamle konkurranseskjemaet, her

Arrangementshåndbok finner dere her.

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search