Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball

- Om Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball

Her finner du Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball versjon 21.05.2019.

Oransje skrift viser hva som er nytt i gjeldende versjon. 

 

1.0 Mesterskapsstruktur
1.1 Innledende bestemmelser og klasser
1.2. Spillesystem
1.3. Startberettigelse for lag

2.0 Spilleberettigelse
2.1 Aldersgrense
2.2 Lisens
2.3 Å spille en kamp
2.4 Deltakelse på lag

3.0 Regionscup
3.1 Regioner/administrasjonsmyndighet
3.2 Organisering
3.3 Innbydelse
3.4 Kampoppsett og seeding
3.5 Kampformat
3.6 Antall kamper
3.7 Antall spillere
3.8 Uteblivelse av lag
3.9 Dommere
3.10 Spilledrakter
3.11 Premiering
3.12 Stevnejury

4.0 Sekstendedelsfinaler
4.1 Deltakelse
4.2 Sammensetning av sekstendelsfinalene
4.3 Organisering
4.4 Kampoppsett
4.5 Arrangement
4.6 Antall spillere
4.7 Stevnejury
4.8 Uteblivelse av lag
4.9 Dommere
4.10 Økonomi

5.0 Åttendedelsfinaler
5.1 Deltakelse
5.2 Organisering
5.3 Arrangementet
5.4 Antall spillere
5.5 Frammøtetid for lagene
5.6 Draktsett
5.7 Force Majeure
5.8 Skader og ikke-epidemisk sykdom
5.9 Dommere
5.10 Resultatrapportering
5.11 Økonomi

6 Kvart- og semifinaler
6.1 Deltakelse
6.2 Organisering
6.3 Arrangementet
6.4 Antall spillere
6.5 Frammøtetid for lagene
6.6 Draktsett
6.7 Force Majeure
6.8 Skader og ikke-epidemisk sykdom
6.9 Dommere
6.10 Resultatrapportering
6.11 Økonomi

7 Finale
7.1 Deltakelse
7.2 Organisering
7.3 Cupfinale-helgen
7.4 Arrangementet
7.5 Teknisk delegert og dommerdelegert
7.6 Protestbehandling
7.7 Antall spillere
7.8 Dommere
7.9 Funksjonærer
7.10 Presse og media
7.11 Arrangementsprosedyre
7.12 Resultatrapportering
7.13 Økonomi

8 Forseelser

9 Sanksjoner

10 Resultater og premiering
10.1 Tittel
10.2 Premiering
10.3 Representasjon i Europacupene

1.0 Mesterskapsstruktur

1.0 Mesterskapsstruktur
1.1 Innledende bestemmelser og klasser

1.1.1    Det avvikles Norgesmesterskap for kvinner og for menn (NM senior, heretter omtalt som NM). NM avvikles hvert år og er underlagt NIFs lov, NVBFs lov og NVBFs reglement, administrativ regulering og arrangementshåndbok.

1.2 Spillesystem

1.2.1    NM spilles etter utslagsmetoden; lag som ikke vinner en cuprunde eller cupturnering i én runde er utslått.

1.2.2    NM organiseres i tre ulike nivåer;

 1. Første nivå er Regionscup, NMs første runde, som arrangeres for lag fra 2. divisjon eller lavere.
 2. Andre nivå er sekstendedelsfinalene, runde to, som spilles åtte forskjellige steder for hver klasse.
 3. Tredje nivå omfatter kampene fra og med åttendedelsfinalene, der det spilles rent cupspill med åttendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale.

 

1.2.3    NM består av følgende seks runder;

Runde   Navn Adgang
1. runde Regionscup Alle nivåer under 1. divisjon (senior, dvs. >14 år)
2. runde Sekstendedelsfinaler 1. divisjonslag, regionscupvinnere
3. runde Åttendedelsfinaler Eliteserielag, åtte sekstendelsfinalevinnere
4. runde Kvartfinaler Åtte åttendedelsfinalevinnere
5. runde Semifinaler Fire kvartfinalevinnere
Finale NM-finale Semifinalevinnere

 

1.2.4 Kun ett lag fra en klubb kan delta i NM fra og med sekstendedelsfinalene. Dersom et lag kvalifiserer seg til sekstendedelsfinalene og klubben har et lag i enten 1.divisjon eller Eliteserien, går tilbudet om plass til neste lag på resultatlisten som ikke har lag i overnevnte divisjoner.

1.2.5 Klubber som har lag i både 1.divisjon og Eliteserien kan kun delta i NM med laget fra Eliteserien fra og med åttendedelsfinalene.

1.2.6 Når en klubb deltar i NM er deltakelsen obligatorisk frem til laget er utslått, eller ikke kan avansere på grunn av begrensinger nevnt i punktene 1.2.3-1.2.4.

1.2.7 NM-rundene gjennomføres i henhold til vedtatt nasjonal terminplan.

1.3 Startberettigelse for lag

1.3.1    Det er adgang for alle lag i klubber som er medlem av Norges Volleyballforbund til å delta i NM.

2.0 Spilleberettigelse

2.0 Spilleberettigelse
2.1 Aldersgrense

2.1.1    En spiller må fylle 13 år senest 31. desember det året gjeldende sesong starter for å være spilleberettiget for NM (senior).

2.2 Lisens

2.2.1 Alle spillere og trenere som deltar i NM skal ha betalt lisens for det nivået de representerer.

2.2.2 Fra og med åttendedelsfinale kan en klubb disponere alle klubbens spillere fritt, såfremt de har gyldig lisens.

2.2.3 En lisens er personlig, og kan ikke overføres til en annen spiller. Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 31.august det året sesongen avsluttes.

2.2.4 I lisensen inngår NVBFs refusjonsordning for dekking av behandlingsutgifter ved skader.

2.3 Å spille en kamp

2.3.1  Om en spiller er påført kampskjemaet, regnes det som at spilleren har spilt kampen.

2.4 Deltakelse på lag

2.4.1    Spillere kan bare delta på lag fra den klubben som de er spilleberettiget for.

2.4.2    Før sekstendedelsfinalene i NM kan en spiller bare spille på ett lag.

3.0 Regionscup

3.0 Regionscup

3.1 Regioner/administrasjonsmyndighet

3.1.1    NVBF er delt inn i følgende åtte områder som hver arrangerer NMs første runde, Regionscup;

 

Område Administrasjonsmyndighet
NM – Øst Region Øst
NM – Rogaland Region Sydvest (Rogaland)
NM – Agder Region Sydvest (Agder)
NM – Hordaland Region Hordaland
NM – Møre & Romsdal Region Møre & Romsdal
NM – Sogn & Fjordane Region Sogn & Fjordane
NM – Trøndelag Region Trøndelag
NM – Nord-Norge Region Nord

3.2 Organisering

3.2.1    Den enkelte administrasjonsmyndighet/region har ansvar for å skaffe arrangør(er) og hall for Regionscup i egen region i iht. NVBFs terminplan.

3.3 Innbydelse

3.3.1    Den enkelte administrasjonsmyndighet/region inviterer alle lag i regionen tilsluttet NVBF til Regionscup.

3.3.2    Innbydelsen distribueres via e-post til lagene og regionssidene på NVBFs nettsider senest én måned før arrangementet.

3.4 Kampoppsett og seeding

3.4.1    Den enkelte administrasjonsmyndighet/region er ansvarlig for kampoppsettet i egen Regionscup.

3.4.2    De påmeldte lagene seedes i forhold til ranking/(serietabell) i regionen fra foregående sesong.

3.4.3    Det foretas trekning mellom lag som ikke har noen ranking eller som en ikke kan skille ut fra forrige sesongs resultater.

3.4.4    Lagene plasseres i puljer etter Serpentiner-systemet og ut fra hensynet om at lag i fra samme klubb ikke bør havne i samme pulje.

3.4.5    Administrativ regulering angir retningslinjene for hvordan pulje-/kampoppsettet skal se ut fra antall deltakende lag.

3.4.6    Turneringene gjennomføres slik at en får en så fullstendig resultatliste som mulig.

3.5 Kampformat

3.5.1    Alle kamper spilles best av tre sett, der de to første spilles til 25, og et evt. avgjørende sett til 15 poeng.

3.5.2    NVBFs konkurransekampskjema skal benyttes.

3.6 Antall kamper

3.6.1    Dersom Regionscup spilles over én dag skal lagene ha minst tre kamper.

3.6.2    Dersom Regionscup spilles over to dager skal lagene ha minst fire kamper.

3.7 Antall spillere

3.7.1    I Regionscup skal alle lag ha seks (6) spillere på banen til enhver tid.

3.8 Uteblivelse av lag

3.8.1    En NM-runde bestående av tre eller flere lag kan ikke berammes på nytt dersom et lag

uteblir. Dersom laget dokumenterer – og får godkjent at uteblivelsen/forsinkelsen skyldes Force Majeure – blir laget ikke straffet utover tap av kampen(e) (0-3).

3.9 Dommere

3.9.1    Den enkelte administrasjonsmyndighet/region er ansvarlig for dommer-/funksjonæroppsett i egen Regionscup.

3.9.2    Innledende runder dømmes av minimum dommer 1.

3.9.3    Dommerhonorarene følger satsene for dommerhonorar i 2. divisjon.

3.10 Spilledrakter

3.10.1   I puljespillet skal lagene spille med overdeler av samme farge.

3.10.2   I de avsluttende kampene skal lagene spille i ensartede drakter med nummer foran og bak.

3.11 Premiering

3.11.1  Vinnerne av hver Regionscup går videre til sekstendelsfinalene.

3.11.2  Den enkelte administrasjonsmyndighet/region bestemmer hvordan det skal premieres i egen Regionscup.

3.12 Stevnejury

3.12.1   Stevnejuryen i den enkelte Regionscup skal bestå av:

 • dommeransvarlig som oppnevnes av regionens administrasjonsmyndighet/region (leder juryen)
 • stevneleder – arrangørklubbens ansvarlige
 • ett medlem og ett varamedlem fra hver av lagene

3.12.2  Den oppnevnte juryen skal behandle protester angående turneringstekniske spørsmål, spillereglene og lagenes opptreden.

3.12.3   Kun skriftlige protester ledsaget av et protestgebyr behandles av stevnejuryen.

3.12.4   Juryens avgjørelse skal tas på stedet umiddelbart etter at saken er fremmet.

3.12.5   Dersom en protest tas til følge, tilbakebetales protestgebyret.

3.12.6   Stevnejuryens avgjørelser er endelige og kan ikke appelleres.

4.0 Sekstendedelsfinaler

4.0 Sekstendedelsfinaler

4.1 Deltakelse

4.1.1    Vinnerne fra hver Regionscup er kvalifisert til deltakelse i sekstendedelsfinalene.

4.1.2    Alle 1. divisjonslag, med unntak av TVN, er forpliktet til å delta i NM og er direkte kvalifisert til sekstendedelsfinalene. Se punkt 1.2.5 for klubber med både 1.divisjonslag og lag i Eliteserien.

4.1.3    Sekstendedelsfinale arrangeres på åtte forskjellige steder (1 i hvert område) i Norge, og det er vinner av Regionscupen som tildeles arrangementene.

4.2 Sammensetning av sekstendelsfinalene

4.2.1    Vinnerne fra Regionscupene plasseres i hver sin sekstendedelsfinale sammen med 1. divisjonslag fra sitt område.

4.3 Organisering

4.3.1    Regionenes administrasjonsmyndighet er ansvarlig for sammensetningen av den enkelte sekstendedelsfinale og for utarbeidelse av kampoppsett.

4.3.2    Sekstendedelsfinale spilles som småturneringer eller som enkeltkamper, avhengig av antall deltakende lag.

4.3.3    Den enkelte administrasjonsmyndighet/region skal sørge for at det disponeres hall, at det er skaffet teknisk arrangør og at det er påsatt dommere/laget funksjonæroppsett til kampene i sekstendedelsfinale samt følge opp det økonomiske oppgjøret i etterkant av sekstendedelsfinalene.

4.4 Kampoppsett

4.4.1    Den enkelte administrasjonsmyndighet/region er ansvarlig for kampoppsettet i sekstendelsfinalene.

4.4.2    Administrativ regulering angir hvordan pulje-/kampoppsettet skal se ut fra antall deltakende lag og valg av turneringsform.

4.5 Arrangement

4.5.1    For småturneringer kan kampene settes opp med 90 minutters mellomrom.

4.5.2    For enkeltkamper skal det beregnes minst 90 minutters spilletid, og med 30 minutters oppvarming, skal det settes av 120 minutter til kampen.

4.5.3    Dersom et lag har to kamper rett etter hverandre kan ikke neste kamp starte før 30 minutter etter at foregående kamp er slutt.

4.5.4    Sekstendedelsfinalene skal gjennomføres i overensstemmelse med spilleregler og Reglementet for NVBFs seniorserier som omhandler lavere divisjoner.

4.6 Antall spillere

4.6.1    I sekstendelsfinalene skal alle lag ha minimum seks (6) spillere på banen til enhver tid. Se Reglement for NVBFs senior serier når det gjelder antall utenlandske spillere på banen for 1.divisjonslagene.

4.7 Stevnejury

4.7.1    Det skal oppnevnes en stevnejury dersom det varsles en protest underveis i sekstendelsfinalene.

4.7.2    Det er dommeransvarlig (den av de oppnevnte dommerne med høyest grad/kompetanse) som har ansvar for å oppnevne stevnejuryen.

4.7.3    Stevnejuryen skal bestå av:

 • dommeransvarlig som oppnevnes av regionens adm. myndighet, leder av juryen
 • NVBFs stevneansvarlig (trenger ikke være fysisk tilstede)
 • en habil lagsrepresentant for protesten, oppnevnt av dommeransvarlig

4.7.4    Kun skriftlige protester ledsaget av et protestgebyr behandles av stevnejuryen.

4.7.5    Juryens avgjørelse skal tas på stedet, umiddelbart etter at saken er fremmet.

4.7.6    Dersom en protest tas til følge, tilbakebetales protestgebyret.

4.7.7    Stevnejuryens avgjørelser er endelige og kan ikke appelleres.

4.8 Uteblivelse av lag

4.8.1    En NM-runde/turnering bestående av tre eller flere lag kan ikke berammes på nytt dersom et lag

uteblir. Dersom laget dokumenterer – og får godkjent at uteblivelsen/forsinkelsen skyldes Force Majeure – blir laget ikke straffet utover tap av kampen(e) (0-3).

4.9 Dommere

4.9.1    Den av de oppnevnte dommerne som er dommeransvarlig, skal møte 45 minutter før kampstart i første kamp.

4.9.2    De resterende dommerne skal være i hallen 30 minutter før kampstart.

4.9.3    Førstedommer og andredommer skal være iført korrekt dommerantrekk slik det er fastsatt av DRK.

Kravet til dommer er minimum dommer 2.

4.9.4     Det arrangerende laget utbetaler honorar for første- og andredommer etter regulerte satser innen regulert frist.

4.9.5    Det arrangerende laget utbetaler reise- og kostutgifter etter billigste reisemåte for første- og andredommer.

4.10 Økonomi

4.10.1   Arrangør betaler halleie.

4.10.2   Det foretas ingen reisefordeling.

4.10.3  Alle deltakende lag deler dommerutgiftene likt i forhold til antall spilte kamper for laget. Arrangør tar inn penger for dekking av dommerutgifter fra de øvrige lagene, og sørger for å utbetale dommerne.

5.0 Åttendedelsfinaler

5.0 Åttendedelsfinaler

5.1 Deltakelse

5.1.1    Vinnerne av sekstendedelsfinalene er kvalifisert til åttendedelsfinalene.

5.1.2    Alle Eliteserielag er forpliktet til å delta i NM, med unntak av TVN, og er direkte kvalifisert til åttendedelsfinalene.

5.1.3    Vinnerne av sekstendedelsfinalene tildeles åttendedelsfinalearrangementet.

5.2 Organisering

5.2.1    Åttendedelsfinalene gjennomføres som enkeltkamper.

5.2.2    NVBF er ansvarlig for oppsett av kampene. Vinnerne fra sekstendelsfinalene plasseres i hver sin åttendelsfinale.

5.3 Arrangementet

5.3.1    Det skal beregnes minst to (2) timer fra kampstart til kampslutt, med minimum 30 minutter til oppvarming må det dermed settes av minimum 2 ½ timer til kamper i åttendelsfinalene.

5.3.2    Åttendedelsfinalene skal gjennomføres i overensstemmelse med spilleregler og Reglementet for NVBFs seniorserier.

5.3.3    Hjemmelaget er ansvarlig for å skaffe nødvendig funksjonærer.

5.4 Antall spillere

5.4.1    I åttendedelsfinalene skal alle lag møte til kamp med minimum syv (7) spillere eksklusiv libero. Se Reglementet for NVBFs seniorserier når det gjelder antall utenlandske spillere på banen for 1.divisjons og eliteserielagene.

5.5 Frammøtetid for lagene

5.5.1    Begge lag skal være i spillelokalet senest 60 minutter før det oppsatte tidspunktet for kampen.

5.6 Draktsett

5.6.1    Eliteserielagene skal stille med to (2) draktsett av ulike farge fra og med åttendedelsfinalene, både som hjemme- og bortelag.

5.6.2    Lagene får ikke spille med lik draktfarge.

5.7 Force Majeure

5.7.1    Dersom en kamp ikke kan gjennomføres på oppsatt tidspunkt på grunn av forhold som kan klassifiseres som Force Majeure, skal arrangementet likevel søkes å gjennomføres med forsinkelse så lang det er mulig.

5.7.2    NVBF vil i etterkant av hendelsen vurdere hvorvidt situasjonen kan er å betrakte som Force Majeure, og vil ut fra denne vurderingen sanksjonere den/de ansvarlige.

5.7.3    Dersom en kamp ikke kan gjennomføres, og NVBF i ettertid finner at årsaken er å regne som Force Majeure, skal det spilles ny kamp.

5.7.4    Som Force Majeure regnes bl.a. (ikke-uttømmende) arbeidskonflikter som rammer kommunikasjon, brann, ras, eller andre naturkatastrofer, ruteinnstilling eller forsinkelser på offentlig kommunikasjon og bilulykker.

5.7.5    Sykdom regnes som Force Majeure kun om den er av epidemisk art og samtidig at så mange spillere er syke at laget ikke kan stille med syv (7) spillere eksklusiv libero. Dette skal dokumenteres med individuelle legeerklæringer.

5.8 Skader og ikke-epidemisk sykdom

5.8.1    Dersom et lag blir forhindret fra å stille til kamp på grunn av skader og sykdom av ikke-epidemisk art, skal det dokumenteres med legeattester. Om dokumentasjonen er i orden taper laget kampen (0-3) men blir ikke idømt bot for å ha unnlatt å møte til kamp.

5.9 Dommere

5.9.1    DRK er ansvarlig for å sette opp dommere til kampene i åttendedelsfinalene.

5.9.2    Første- og andredommer skal være ankommet hallen 60 minutter før oppsatt kampstart.

Krav til dommer er dommer 3.

5.9.3    Dersom førstedommer uteblir, overtar oppsatt andredommer førstedommers oppgaver og en forsøker å finne ny andredommer. Den nye andredommeren kan ha lavere grad enn det som normalt kreves på dette nivået.

5.9.4    Første- og andredommer skal være iført korrekt dommerantrekk slik det er fastsatt av DRK.

5.9.5    Det arrangerende laget utbetaler honorar for første- og andredommer etter regulerte satser innen regulert frist.

5.9.6    Det arrangerende laget utbetaler reise- og kostutgifter etter billigste reisemåte for første- og andredommer.

5.10 Resultatrapportering

5.10.1   Arrangør skal rapportere kampresultatene til NVBF senest 30 minutter etter kampslutt.

5.11 Økonomi

5.11.1  Utgiftene i forbindelse med kamp skal fordeles mellom lagene i kampen etter prinsippene beskrevet i administrativ regulering.

5.11.2   Ved kamper der forskjellen i utgifter åpenbart er større enn regulert beløp, skal laget med minst utgifter

innbetale halvparten av den beregnede forskjellen til det andre laget før kampen spilles.

5.11.3  Etter at kampen er spilt, er begge lagene ansvarlig for at fordelingen fullføres med de faktiske utgiftene, men det er hjemmelaget som er ansvarlig for utarbeidelsen av utgiftsfordelingen.

5.11.4  Utgiftsfordelingen skal være gjennomført senest 14 dager etter spilt kamp.

6.0 Kvart- og semifinaler

6.0 Kvart- og semifinaler

6.1 Deltakelse

6.1.1    Vinnerne av åttendedelsfinalene spiller kvartfinaler, og vinnerne av kvartfinalene spiller semifinaler.

6.2 Organisering

6.2.1    Kvartfinalene spilles som enkel kamp mens semifinalene spilles med hjemme- og bortekamper.

            Dersom det står 1-1 i kamper (FIVB system) spilles det Golden Set. Se Reglement for Senior Serier.

6.2.2    NVBF er ansvarlig for trekking av kampene. Hjemmelagene trekkes først til alle kamper før bortelagene trekkes til sist.

6.2.3    Dersom det er færre enn åtte vinnere fra åttendedelsfinalene i kvartfinalene, trekkes lag som skal ha walk-over først. Tilsvarende trekking gjennomføres dersom det samme skjer i semifinalene.

6.3 Arrangementet

6.3.1    Det skal beregnes minst to (2) timer fra kampstart til kampslutt, med minimum 30 minutter til oppvarming må det dermed settes av minimum 2 ½ timer til kampene.

6.3.2    Kvartfinalene og semifinalene skal gjennomføres i overensstemmelse med spilleregler og Reglementet for NVBFs seniorserier.

6.3.3    En kvart- eller semifinalekamp skal ikke settes i gang før tidligst 30 minutter etter kampslutt for foregående kamp.

6.3.4    Hjemmelaget skal skaffe nødvendig funksjonærer.

6.4 Antall spillere

6.4.1    Se Reglement for NVBFs seniorserier og Administrativ regulering for NM Senior for antall spillere i kampen.

Se Reglementet for NVBFs seniorserier når det gjelder antall utenlandske spillere på banen for 1.divisjons og eliteserielagene.

6.5 Frammøtetid for lagene

6.5.1    Begge lag skal være i spillelokalet senest 60 minutter før det oppsatte tidspunktet for kampen.

6.6 Draktsett

6.6.1    Eliteserielagene skal stille med to (2) draktsett av ulike farge fra og med åttendedelsfinalene, både som hjemme- og bortelag.

6.6.2    Lagene får ikke spille med lik draktfarge.

6.7 Force Majeure

6.7.1    Dersom en kamp ikke kan gjennomføres på oppsatt tidspunkt på grunn av forhold som kan klassifiseres som Force Majeure, skal arrangementet likevel søkes å gjennomføres med forsinkelse så lang det er mulig.

6.7.2    NVBF vil i etterkant av hendelsen vurdere hvorvidt situasjonen kan er å betrakte som Force Majeure, og vil ut fra denne vurderingen sanksjonere den/de ansvarlige.

6.7.3    Dersom en kamp ikke kan gjennomføres, og NVBF i ettertid finner at årsaken er å regne som Force Majeure, skal det spilles ny kamp.

6.7.4    Som Force Majeure regnes bl.a. (ikke-uttømmende) arbeidskonflikter som rammer kommunikasjon, brann, ras, eller andre naturkatastrofer, ruteinnstilling eller forsinkelser på offentlig kommunikasjon og bilulykker.

6.7.5    Sykdom regnes som Force Majeure kun om den er av epidemisk art og samtidig at så mange spillere er syke at laget ikke kan stille med syv (7) spillere eksklusiv libero. Dette skal dokumenteres med individuelle legeerklæringer.

6.8 Skader og ikke-epidemisk sykdom

6.8.1    Dersom et lag blir forhindret fra å stille til kamp på grunn av skader og sykdom av ikke-epidemisk art, skal det dokumenteres med legeattester. Om dokumentasjonen er i orden taper laget kampen (0-3) men blir ikke idømt bot for å ha unnlatt å møte til kamp.

6.9 Dommere

6.9.1    DRK er ansvarlig for å sette opp dommere til kampene i kvart- og semifinalene.

6.9.2    Førstedommer og andredommer skal være ankommet hallen 60 minutter før oppsatt kampstart.

Krav til dommer er dommer 3.

6.9.3    Dersom førstedommer uteblir, overtar oppsatt andredommer førstedommers oppgaver og en forsøker å finne ny andredommer. Den nye andredommeren kan ha lavere grad enn det som normalt kreves på dette nivået.

6.9.4    Første- og andredommer skal være iført korrekt dommerantrekk slik det er fastsatt av DRK.

6.9.5    Det arrangerende laget utbetaler honorar for første- og andredommer etter regulerte satser innen regulert frist.

6.9.6    Det arrangerende laget dekker reise- og kostutgifter etter billigste reisemåte for første- og andredommer.

6.10 Resultatrapportering

6.10.1   Arrangør skal rapportere kampresultatene til NVBF senest 30 minutter etter kampslutt.

6.11 Økonomi

6.11.1  Utgiftene i forbindelse med kampen(e) skal fordeles mellom lagene i kampen etter prinsippene beskrevet i administrativ regulering.

6.11.2   Ved kamper der forskjellen i utgifter åpenbart er større enn regulert beløp, skal laget med minst utgifter

innbetale halvparten av den beregnede forskjellen til det andre laget før kampen spilles.

6.11.3  Etter at kampen(e) er spilt, er begge lagene ansvarlig for at fordelingen fullføres med de faktiske utgiftene, men det er hjemmelaget som er ansvarlig for utarbeidelsen av utgiftsfordelingen.

6.11.4  Utgiftsfordelingen skal være gjennomført senest 14 dager etter spilt kamp.

7.0 Finale

7.0 Finale

7.1 Deltakelse

7.1.1    Vinnerne av semifinalene møtes i finalen.

7.2 Organisering

7.2.1    Finalen spilles som enkeltkamp, både menn og kvinner spiller på samme sted, samme dag.

7.2.2    Tid og sted for finalen meddeles lagene av NVBF.

7.2.3    NVBF er arrangør av NM-finalen, men kan inngå avtale med ekstern teknisk arrangør.

7.2.4    NVBF trekker hvem som blir hjemmelag av finalelagene mandagen etter helgen semifinalene spilles.

7.2.5    Hjemmelaget får fordelen av å velge treningstid lørdag morgen og draktfarge.

7.3 Cupfinale-helgen

7.3.1    Lagene ankommer spillestedet dagen før finalen. Endring av oppgitt ankomsttid må straks meddeles NVBF.

Lagene tildeles 1 time trening på finalebanen både kvelden før finalen og på morgenen av finalen.

7.3.2    Begge lag plikter å være representert på teknisk møte med trener/lagleder eller en annen person med en

offisiell lederfunksjon i laget.

7.3.3    Etter finalen avholdes det offisiell bankett der lagene og dommerne er arrangørens gjester.

7.4 Arrangementet

7.4.1    Krav til arrangementet og ansvarsområder er angitt i den administrative reguleringen.

7.4.2    Agenda for teknisk møte er angitt i den administrative reguleringen.

7.5 Teknisk delegert og dommerdelegert

7.5.1    Teknisk Delegert (TD) har ansvar for å påse at finalen gjennomføres i tråd med reglementet.

Teknisk delegert oppnevnes av NVBF.

7.5.2    Dommerdelegert oppnevnes av NVBF/Dommer- og regelkomiteen.

7.6 Protestbehandling

7.6.1    Dersom det skulle oppstå en situasjon der ett av lagene under kampen mener at dommeren har tolket reglene feil og av den grunn ønsker å protestere på en avgjørelse, skal dette avgjøres der og da.

7.6.2    NVBFs President, TD og DD fatter endelig avgjørelse ved protester.

7.7 Antall spillere

7.7.1    Ref. punkt 6.4.1.

Se Reglementet for NVBFs seniorserier når det gjelder antall utenlandske spillere på banen for 1.divisjons og eliteserielagene.

7.8 Dommere

7.8.1    NVBF v/DRK setter opp dommere og linjedommere til finalene.

7.8.2    Dommerne skal ankomme spillestedet senest 90 minutter før kampstart.

Krav til dommer er dommer 3.

7.8.3    Første- og andredommer skal være iført korrekt dommerantrekk slik det er fastsatt av DRK.

7.8.4    Arrangør utbetaler honorar for første- og andredommer etter regulerte satser innen regulert frist.

7.8.5    Arrangør dekker reise- og kostutgifter etter billigste reisemåte for første- og andredommer.

Se administrativ regulering punkt 6.9.

7.9 Funksjonærer

7.9.1    Finalen skal gjennomføres med det antall kampfunksjonærer som er angitt i administrativ regulering.

7.9.2    Ansvarlige for e-scoresheet og DataVolley skal være klare senest 45 minutter før kampstart, mens linjedommerne og balltrillere skal melde seg for en av dommerne senest 30 minutter før kampstart.

7.9.3    Funksjonærene uniformeres slik det er angitt i administrativ regulering.

7.10 Presse og media

7.10.1   Det skal tilrettelegges slik at TV/media får best mulige arbeidsforhold. Dette skal imidlertid ikke skje på bekostning av reglene for organisering av bane og friområde.

7.11 Arrangementsprosedyre

7.11.1   Arrangementet følger de prosedyrene som er bestemt i administrativ regulering.

7.12 Resultatrapportering

7.12.1   Arrangør skal rapportere kampresultatet umiddelbart etter kampslutt.

7.13 Økonomi

7.13.1   NVBF dekker følgende utgifter i forbindelse med finalen;

 • halleie inkludert transport, rigging og nedrigging
 • reiseutgifter, kost og losji for oppnevnte TD, DD og dommere
 • honorar til Teknisk delegert og dommerdelegert
 • dommerhonorar og honorar for linjedommere
 • utgifter til teknisk arrangør
 • trykking av billetter og program

7.13.2   Tilskudd fra NVBF til finalelagene er beskrevet i administrativ regulering.

7.13.3   Øvrige utgiftsfordeling er beskrevet i administrativ regulering.

8 Forseelser

8 Forseelser

8.1 Se punkt 9 Overtredelser i Reglementet for NVBFs seniorserier.

9 Sanksjoner

9 Sanksjoner

9.1.1 I henhold til gjeldende reglement kan NVBF ilegge spillere, lag, lagledere, trenere, ledere og klubber en eller flere sanksjoner. Dette gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglement.

9.1.2 Brudd på barneidrettsbestemmelsene medfører sanksjoner, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.

10 Resultater og premiering

10 Resultater og premiering

10.1 Tittel

10.1.1   Vinneren av NM-finalen blir Norgesmester i volleyball.

10.2 Premiering

10.2.1   Vinnerlaget i hver klasse mottar Kongepokalen.

10.2.2   Taperen av finalen mottar pokal.

10.2.3  Spillerne og de som har lov til å sitte på benken på laget som blir Norgesmester mottar minipokal.

10.2.4  Spillerne og de som har lov til å sitte på benken på det tapende laget mottar medalje.

10.3 Representasjon i Europacupene

10.3.1  Vinneren av NM har rett til tilbud om plass i Europacupens CEV Challenge Cup.

10.3.2  Dersom samme lag vinner både sluttspill i Eliteserien og NM, kan laget som kom på andre plass etter sluttspillet i Eliteserien søke deltagelse i CEV Challenge Cup.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search