Reglement sandvolleyball

Her finner du reglementet for sandvolleyball versjon 01.05.2019.

Innholdsfortegnelse:

1.   Generelle bestemmelser
1.1. Aldersklasser
1.2. Rangering av lag etter endt puljespill
1.3. Antidoping

2.   Offisielle lokale-, regionale- og nasjonale turneringer – Senior
2.1. NM
2.2 NT Master
2.3. NT Open
2.4. RT Master
2.5. RT Open
2.6. LT

3.   Offisielle lokale-, regionale- og nasjonale turneringer – Junior
3.1. Rankingpoeng og seeding
3.2. Klasser i juniorturneringer
3.3. Prinsipper for kampoppsett
3.4. Retningslinjer for coaching

4.    Skader, avmelding etc. 
4.1. Bytte av partner på grunn av skade
4.2. Langvarig skade og graviditet
4.3. Avmelding
4.4. Å ikke møte til kamp

5.   NVBFs avtale om ranking – for arrangører

6.   Utenlandske lag

7.   Vedleggsliste

1.1. Aldersklasser
Offisielle aldersklasser for sandvolleyball:
• Senior: Minstealder – fyller 13 år det samme året han eller hun deltar.
• U11 og U13: NIFs barneidrettsbestemmelser skal følges.
• U15: Maksalder – fyller 14 det året man deltar. Minstealder – fyller 12 det året man deltar.
• U17: Maksalder – fyller 16 det året man deltar. Minstealder – fyller 13 det året man deltar.
• U19: Maksalder – fyller 18 det året man deltar. Minstealder – fyller 13 det året man deltar.
• U21: Maksalder – fyller 20 det året man deltar. Minstealder – fyller 13 det året man deltar.
• Minstealder i lokale turneringer (LT)– fyller 11 det året man deltar.
• Minstealder i regionale turneringer (RT) – fyller 13 år det året man deltar.
• Minstealder i NM – fyller 13 år det året man deltar.

Det kan imidlertid gis dispensasjon til spillere som går på skolen i et klassetrinn yngre enn fødselsåret tilsier, selv om klubben har tilbud i riktig aldersklasse. Dersom dispensasjonen gis vil spilleren da ha «permanent» status/dispensasjon i klassen under.

Det gis ingen dispensasjon fra alderskravene til NM.

Dersom en spiller oppfyller aldersbestemmelsene, kan han/hun delta i to aldersklasser i en turnering med flere klasser som spilles samme dag(er) om dette er mulig med tanke på kampoppsettet og gjennomføringen av turneringen. Arrangør kan eventuelt begrense deltakelsen til en klasse.

For å kunne bli tatt ut til å representere Norge internasjonalt, må man fylle 13 år i løpet av kalenderåret man deltar. Det gis ingen dispensasjon fra alderskravene for internasjonale turneringer.

1.2. Rangering av lag etter endt puljespill
1. Antall seiere.
2. Innbyrdes oppgjør dersom det er 2 lag med like mange seiere.
3. Dersom 3 lag ligger likt på poeng skal vinneren av disse 3 avgjøres ved å finne ut hvem som har høyeste settkvotient av disse 3 ut fra innbyrdes oppgjør mellom disse 3 lagene. Deretter avgjøres neste plassering på innbyrdes oppgjør mellom de 2 resterende lagene.
4. Dersom man i tilfellet punkt 3 ikke kan avgjøre hvem som er best på settkvotient skal man ta i bruk poengkvotient for de 2 lagene som har best settkvotient basert på innbyrdes oppgjør mellom de 3 involverte lagene.
5. Om 2 lag er likt basert på punkt 3 og 4 avgjøres vinneren dem imellom på innbyrdes oppgjør. Deretter blir nummer 2 avgjort basert på innbyrdes oppgjør mellom lag nr. 2 og 3.
6. Om 3 lag ligger likt etter punkt 3 og 4 tar man inn resultater fra alle puljekamper i beregningen og bruker de samme prinsipper over.
7. Om 3 lag fortsatt ligger likt vil lag nummer 1 avgjøres ved loddtrekning, deretter vil nummer 2 avgjøres på innbyrdes oppgjør mellom de 2 gjenværende lag.

1.3. Wild Card
• Søknad om Wild Card må være registrert minimum 48 timer før påmeldingsfristen går ut.
• Søknaden behandles av promotor i samråd med lokal arrangør for Norges Tour og beslutningen offentliggjøres samtidig med første publisering av seeding.
• Wild Card skal begrunnes med sportslige- eller promoteringsargumenter.
• Det kan gis inntil 1 Wild Card per klasse per turnering.
• Et lag kan kun få 2 Wild Card i løpet av sesongen.
• I en Masters-turnering kan arrangør plassere inntil 1 lag i hver klasse i en hvilken som helst divisjon basert på Wild Card-prinsippet. Laget som blir plassert i en divisjon basert på Wild Card-prinsippet skal trekkes inn i nedre halvdel av den divisjon laget settes inn i. Trekning gjøres av lokal arrangør med minst et uavhengig vitne til stede.

1.4. Antidoping

Forbundsstyret i NVBF har vedtatt at spillere som deltar i Norges Tour (NT Masters og NT Open) skal gjennomføre FIVBs Play Clean Education Program; FIVBs Play Clean

Følgende turneringer gir poeng til nasjonal ranking for senior:

• Norgesmesterskapet (NM)
• Norgestour Master (NT Master)
• Norgestour Open (NT Open)
• Regional Tour Master (RT Master)
• Regional Tour Open (RT Open)
• Lokale turneringer (LT)
• Internasjonale turneringer i regi av CEV/FIVB.

For å delta i disse turneringene stilles følgende krav til alle spillere.

• Spilleren må ha løst sandvolleyballisens gjennom NVBF for gjeldende turnering.
Dersom en spiller deltar i en turnering uten gyldig lisens må vedkommende betale innen 24 timer, eller bli satt opp med tap av kampene og trukket poeng og tap av eventuelle premier. Dette vil også gjelde makker til spilleren.
• Spilleren må være medlem av klubb tilknyttet NVBF.
• Spilleren må i løpet av året oppfylle minstealder for klassen vedkommende deltar i.

Det gis individuelle rankingpoeng til nasjonal ranking for disse turneringene etter tabell gitt i vedlegg 1. (poengtabell for nasjonal ranking) Poeng fra junior-turneringer teller ikke på seniorranking.

Krav til arrangør, fasiliteter, bemanning etc. er gitt i vedlegg 2

Generelt følges FIVBs offisielle regler for sandvolleyball.

2.1. NM
Norgesmesterskapet følger eget reglement.

2.2 NT Master
2.2.1 Påmelding – Rutiner og krav.
Minimum 12 lag per klasse. Dersom det er påmeldt færre lag enn minimumskravet for en klasse kan arrangøren velge å avlyse denne klassen. Avlysningen skal formidles de påmeldte lag senest 24 timer etter at påmeldingsfristen er gått ut. Ved avlysning vil eventuell innbetalt påmeldingsavgift refunderes i sin helhet. Påmeldingen er ikke gyldig før påmeldingsavgiften er betalt.

Seeding baseres på de 5 beste resultatene nasjonalt og internasjonalt de siste 365 dager, regnet fra når påmeldingsfristen utgår. Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen ut fra følgende:

1. Laget med høyest ranking.
2. Laget med den spilleren som har oppnådd høyest poengsum i én enkelt turnering.
3. Trekning.

Påmeldingsfristen settes til Mandag kl: 23.59 samme uke som turneringen. Etter fristen kan arrangør velge å ta inn flere lag dersom dette passer med oppsettet.

2.2.2 Format – Turneringsoppsett
Turneringen spilles som gruppespill i et divisjonssystem der alle divisjoner har plass til 16 lag.
1. Divisjon består av de 16 best seedede lagene, 2.divisjon består av de neste 16 osv. Alle lag går videre til sluttspill etter endt gruppespill. Alle sluttspillene spilles som singel eliminering.

A-sluttspillet spilles med 24 lag der puljevinnere og –toere fra 1.Divisjon går direkte til 8-dels-finale, puljetreere og –firere møter 8 lag fra 2.divisjon i 16-dels-finale.

Alle kamper spilles best av tre sett der de to første settene spilles til 21 poeng og det eventuelle tredje settet spilles til 15 poeng, alle sett må vinnes med minimum 2 poeng differanse.

Se vedlegg 3 og 4 for pulje- og sluttspilloppsett (Master-turneringer)

2.2.3 Dømming

Arrangør er ansvarlig for å sette opp dommere til alle første-runde-kamper, alle kamper etter evt. pauser samt sluttspillkamper fra og med semifinaler. Alle lag må være forberedt på å dømme og/eller sitte i sekretariat. Et lag som er satt opp til å dømme er forpliktet til å stille med to personer. I innledende puljespill er dommere/sekretærer satt opp på forhånd, i sluttspill dømmer tapende lag neste kamp på samme bane.

2.2.4 Drakter
Dersom arrangør stiller med drakter skal det informeres om dette ved publisering av påmelding.

Et lag skal spille med like drakter, dette gjelder både over- og underdel. Draktene skal være nummerert for lag i 1. og 2.divisjon. Samme stil og samme farge regnes som like drakter. Det er tillatt å spille i bar overkropp.

Dersom et lag ikke stiller i like drakter ilegges et gebyr på kr 200,- pr spiller, pr kamp spilt, det gis ingen advarsel.

2.3 NT Open
2.3.1 Påmelding – Rutiner og krav
Minimum antall lag: 8 lag per klasse. Dersom det er påmeldt færre lag enn minimumskravet for en klasse kan arrangøren velge å avlyse denne klassen. Avlysningen skal formidles de påmeldte lag senest 24 timer etter at påmeldingsfristen er gått ut. Ved avlysning vil eventuell innbetalt påmeldingsavgift refunderes i sin helhet.

Påmeldingen er ikke gyldig før påmeldingsavgiften er betalt.

Seeding baseres på de 5 beste resultatene nasjonalt og internasjonalt de siste 365 dager, regnet fra når påmeldingsfristen utgår. Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen ut fra følgende:

1. Laget med høyest ranking.
2. Laget med den spilleren som har oppnådd høyest poengsum i én enkelt turnering.
3. Trekning.

2.3.2 Format – Turneringsoppsett
Som NT Master – Se 2.2.1

2.3.3 Dømming
Som NT Master – Se 2.2.3.

2.3.4 Drakter

Som NT Master – Se 2.2.4.

2.4 RT Master
2.4.1 Påmelding – Rutiner og krav
Minimum antall lag: 8 lag pr klasse. Dersom det er påmeldt færre lag enn minimumskravet for en klasse kan arrangøren velge å avlyse denne klassen. Avlysningen skal formidles de påmeldte lag senest 24 timer etter at påmeldingsfristen er gått ut. Ved avlysning vil eventuell innbetalt påmeldingsavgift refunderes i sin helhet. Påmeldingen er ikke gyldig før påmeldingsavgiften er betalt.

Med mindre enn 8 lag i klassen gis poeng etter skala for LT.

Seeding baseres på de 5 beste resultatene nasjonalt og internasjonalt de siste 365 dager, regnet fra når påmeldingsfristen utgår. Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen ut fra følgende:

1. Laget med høyest ranking.
2. Laget med den spilleren som har oppnådd høyest poengsum i én enkelt turnering.
3. Trekning.

2.4.2 Format – Turneringsoppsett
Turneringen spilles som gruppespill i et divisjonssystem der alle divisjoner har plass til 8 lag. 1.divisjon består av de 8 best seedede lagene. 2.divisjon består av de neste 8, osv. Alle lag går videre til sluttspill etter endt gruppespill. Alle sluttspillene spilles som singel eliminering.

A-sluttspillet spilles med 12 lag der puljevinnere og -toere fra 1.divisjon går dirkete til kvartfinale. Puljetreere og -firere møter 4 lag fra 2.divisjon i åttedelsfinale.

Alle kamper spilles best av tre (3) sett der de to første settene spilles til 21 poeng og det eventuelle tredje settet spilles til 15 poeng. Alle sett må vinnes med minimum 2 poeng differanse.

2.4.3 Dømming
Som NT Master – Se 2.2.3.

2.4.4 Drakter
Som NT Master – Se 2.2.4.

2.5 RT Open
2.5.1 Påmelding – Rutiner og krav
Minimum antall lag: 8 lag per klasse. Dersom det er påmeldt færre lag enn minimumskravet for en klasse kan arrangøren velge å avlyse denne klassen. Avlysningen skal formidles de påmeldte lag senest 24 timer etter at påmeldingsfristen er gått ut. Ved avlysning vil eventuell innbetalt påmeldingsavgift refunderes i sin helhet.

Påmeldingsavgift skal ikke overstige kr 400,-/lag.

Med mindre enn 8 lag i klassen gis poeng etter skala for LT.

Seeding baseres på de 5 beste resultatene nasjonalt og internasjonalt de siste 365 dager, regnet fra når påmeldingsfristen utgår. Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen ut fra følgende:

1. Laget med høyest ranking.
2. Laget med den spilleren som har oppnådd høyest poengsum i én enkelt turnering.
3. Trekning.

2.5.2 Format – Turneringsoppsett
Arrangøren står fritt til å velge turneringsformat tilpasset tilgjengelig tid, antall baner og forventet antall lag. Valgt turneringsformat skal kommuniseres tydelig ved publisering av påmelding.

Kampoppsettet lages av NVBF med mindre annet er avtalt.

Alle kamper skal spilles best av tre sett der de to første settene spilles til 21 poeng og det eventuelle tredje settet spilles til 15 poeng, alle sett må vinnes med minimum 2 poeng differanse.

2.5.3 Dømming
Alle kamper skal ha minimum en dommer og en sekretær. Arrangør er ansvarlig for å lage et dommeroppsett tilpasset valgt turneringsformat. For dobbel eliminering vil dette f.eks. bety å sette opp dommere til første kamp på en bane også vil resterende dommeroppgaver gå til tapende lag forrige kamp på samme bane.
Et lag som nettopp har dømt/vært sekretær har krav på minimum 15 minutter til oppvarming før etterfølgende kamp.

2.3.4. Drakter
Dersom arrangør stiller med drakter skal det informeres om dette ved publisering av påmelding.
Et lag bør spille med like drakter, dette gjelder både over- og underdel. Det er ikke nødvendig med nummer på draktene. Samme stil og samme farge regnes som like drakter. Det er tillatt å spille i bar overkropp.

2.6 LT
2.6.1. Påmelding – Rutiner og krav
Minimum antall lag: 4 lag per klasse. Dersom det er påmeldt færre lag enn minimumskravet for en klasse kan arrangøren velge å avlyse denne klassen. Avlysningen skal formidles de påmeldte lag umiddelbart etter at påmeldingsfristen er gått ut. Ved avlysning vil eventuell innbetalt påmeldingsavgift refunderes i sin helhet.

Påmeldingsavgift skal ikke overstige kr 300,-/lag.

Seeding baseres på de 5 beste resultatene nasjonalt og internasjonalt de siste 365 dager, regnet fra når påmeldingsfristen utgår.

2.6.2 Format – Turneringsoppsett
Arrangør står fritt til å velge turneringsformat tilpasset tilgjengelig tid, antall baner og forventet antall lag. Valgt turneringsformat skal kommuniseres tydelig ved publisering av påmelding.
Arrangøren gis stor frihet med tanke på kampformat. Det oppfordres til å gjøre det så likt som mulig fra gang til gang.

2.6.3 Dømming og sekretariat
Det stilles ingen krav til dommere i disse turneringene og det forventes at lagene må dømme seg selv. Det bør oppfordres til lav terskel for å dømme om-serve ved uenigheter.

2.6.4 Drakter
Alle lag oppfordres til å stille i like drakter hvis mulig.

Følgende turneringer gir poeng til nasjonal ranking for junior.

• Norgesmesterskapet (NM Jr.)
• Regional tour (RT Jr.)
• Lokale turneringer (LT Jr.)
• Internasjonale juniorturneringer i regi av CEV/FIVB.

For å delta i disse turneringene stilles følgende krav til alle spillere:

• Spilleren må ha løst sandvolleyballisens gjennom NVBF for gjeldende turnering.
• Spilleren må være medlem av klubb tilknyttet NVBF.
• Spilleren må i løpet av året oppfylle minstealder for klassen vedkommende deltar i.

Det gis individuelle rankingpoeng til nasjonal ranking for disse turneringene etter tabell gitt i vedlegg 1. Poeng fra senior-turneringer teller også på juniorranking

Generelt følges FIVBs offisielle regler for sandvolleyball.

3.1. Rankingpoeng og seeding.
• Lagene seedes etter nasjonal rankingliste, med unntak av klassene U11 og U13.
• I U15 klassen seedes lagene enten etter nasjonal eller regional rankingliste.
• I klassene U11/U13 skal det ikke seedes. I stedet skal det tilstrebes jevnbyrdighet mellom lagene som møtes, ved utarbeidelse av kampoppsettene.

3.2. Klasser i juniorturneringer

KlasseFormatNivåNetthøydeBanestørrelse
U11Toer-volley (nivå 1-4)RegionalJ / G = 200 cmEgne regler for minivolley
U13Toer-volley (nivå 1-4)RegionalJ / G = 200 cmEgne regler for minivolley
TeenTeen-svb (nivå 1-4)RegionalJ=212/224 cm / G=224/243 cmEgne regler for Teen Volley
U15Toer-volleyRegional/NMJ=212 cm / G=224 cm6 x 12 m
U17Toer-volleyRegional/NMJ=218 cm / G=235 cm8 x 16 m
U19Toer-volleyRegional/NMJ=224 cm / G=243 cm8 x 16 m
U21Toer-volleyRegional/NMJ=224 cm / G=243 cm8 x 16 m

Arrangøren avgjør selv hvilke klasser turneringen skal omfatte. På forhånd bør arrangør ha definert antall lag i hver klasse og dermed også totalt antall lag.

For å gjennomføre en aldersklasse med ordinære rankingpoeng, må det være minimum 4 lag eller flere påmeldt. Dersom en av to klasser har 4 lag eller flere, skal denne klassen gjennomføres uten sammenslåing. I en klasse med 4 lag eller færre kan klassen slås sammen med aldersklassen over eller under. Det er den eldste klassen som da blir tellende. Hvis det er kun 2 lag påmeldt i en klasse, og sammenslåing ikke er mulig, spilles klassen uten rankingpoeng.

3.3. Prinsipper for kampoppsett
Best av 3-sett benyttes i alle kamper. Modifisert settformat med sett til 15/12 (avgjørende sett) kan benyttes i U11/U13/U15, men dette må bekjentgjøres på forhånd i invitasjonen til turneringen.

Arrangør/region setter opp kampene og er ansvarlig for at spillerne får informasjon om kampoppsettet, herunder også dommeroppgaver og tidsplan for gjennomføring av turneringen. Dersom det er nødvendig spilles kampene kontinuerlig, dvs. at neste kamp settes i gang når banen er ledig. Offisiell oppvarming er 5 min. dersom det ikke finnes oppvarmingsbane og 3 min. dersom det finnes oppvarmingsbane.

• Med 3-5 deltakende lag spilles enkel serie. Med 6-20 deltakende lag følges egen mal for dette.
• Detaljer for kampoppsett med puljespill eller dobbel eliminering

3.4. Retningslinjer for coaching
Plassering: Trener skal oppholde seg bak eget lags sidelinje under spill og kan velge om hun/han vil sitte eller stå. Under time-out og mellom settene kan spillerne og trener samles ved spillerbenken. Trener bytter side sammen med laget.

Kommunikasjon: Trener skal korrigere egne spillere dersom de opptrer ureglementert ift. dommeren.
Treneren skal ikke kommunisere med dommeren under kampen. Trener kan kommunisere med egne spillere mellom ballvekslingene. Dette skal ikke forsinke spillet eller forstyrre motstanderlaget. Trener kan ikke benytte mobil tlf. eller andre kommunikasjonsmidler under kampen. Hun/han kan heller ikke kommunisere på andre måter med utenforstående personer (publikum, foreldre, andre trenere, etc.)

Dersom treneren opptrer ureglementert, sanksjoneres laget etter samme retningslinjer som ved forseelser begått av spillerne.

Ved grove overtredelser utvises treneren og spillerne må fortsette uten trener.

4.1 Bytte av partner på grunn av skade
I nasjonale turneringer kan man to ganger i løpet av sesongen bytte partner pga. skade, og fortsatt beholde plassen i kvalifiseringen eller hovedrunden. Er kampoppsettet allerede utarbeidet, så beholder man plassen i kampoppsettet og seedingen.

4.2 Langvarig skade og graviditet
Dersom man på grunn av langvarig skade eller graviditet mister store deler av sesongen kan man søke om å få poengene fryst i inntil 365 dager fra skaden oppstår / en ikke kan konkurrere videre på grunn av graviditet.

4.3 Avmelding
Et lag kan melde seg av helt til påmeldingsfristen går ut og få full refusjon av påmeldingsavgift. Avmelding skal sendes på epost til arrangør. Dersom et lag melder seg av etter at påmeldingsfristen går ut gis ingen refusjon av påmeldingsavgift. Dersom et lag ikke møter til en kamp vil laget ilegges et gebyr på kr. 500,-.

Dersom et lag ikke møter til 2 kamper i en turnering, vil laget bli diskvalifisert og ilagt et gebyr på kr. 1.000,- så sant laget ikke har meldt inn en gyldig grunn før kamp 2.

Dersom laget har meldt inn en gyldig grunn skriftlig og muntlig før kampstart vil eventuelle sanksjoner slettes, og påmeldingsavgift tilbakebetales. Arrangør kan innen 3 dager etter avsluttet turnering kreve dokumentasjon på grunnen til avmelding. Laget vil da få 14 dager på å fremskaffe gyldig dokumentasjon. Gyldig grunn for å trekke seg er hindringer som det aktuelle lag umulig kunne forutse, slik som innstilte fly, trafikkuhell eller sykdom. Dersom ikke laget melder fra om uteblivelse fra kamp før kampstart, eller ikke leverer etterspurt dokumentasjon innen 14-dagersfristen, vil laget bli ansvarlig for eventuelle sanksjoner, og innbetaling av påmeldingsavgift.

NVBF og/eller lokal arrangør vil fakturere eventuelle sanksjoner, og kan iverksette rettslige tiltak for inndrivelse.

4.4 Å ikke møte til kamp
Et lag som ikke møter opp til kamp til oppsatt tid, blir ved første gangs forseelse idømt tap av kamp med 0-2 (0-21,0-21). Ved andregangs forseelse blir laget diskvalifisert, og laget mister retten til rankingpoeng for turneringen.
Dersom et lag i løpet av kampen blir forhindret å spille videre pga. skade, beholder laget sine poeng, mens motstander laget blir tilført de nødvendige poengene for å vinne kampen.

For at en arrangør skal få lov til å arrangere en offisiell, poenggivende turnering må arrangøren ha inngått NVBFs avtale om ranking, samt ha innbetalt registreringsgebyr.
Gebyrsatsene er følgende:

• NT Master: 3.000,-
• NT Open: 2.000,-
• RT Master: 1.000,-
• RT Open: 1.000,-

Gebyret gir tilgang til følgende tjenester:
• Oppfølging av turneringer med påmelding, seeding, kampoppsett, resultatregistrering og registrering av rankingpoeng.
• Administrativ oppfølging av turneringen med markedsføring på NVBFs nettsider.
• Økonomiske tilskudd basert på budsjettbevilgninger og eventuelle inngåtte nasjonale sponsoravtaler.

Det er NVBF som foretar den endelige avgjørelsen om hvilke arrangører som tildeles retten til å arrangere turnering. NVBF kan tildele turneringer til arrangør etter langsiktige avtaler.

• Det kan delta maksimalt 2 rene utenlandske lag per klasse per turnering.
• Avgjørelsen om utenlandske lag i NT-turneringer vurderes i hvert enkelt tilfelle av lokal arrangør i samråd med NVBF.
• Utenlandske lag/spillere skal seedes etter sine internasjonale poeng X10. Menn / Kvinner.
• Utenlandske spillere må melde seg inn i norsk klubb og betale sandvolleyballisens

 

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search