Samordnet søknad og rapportering

Det er igjen tid for å telle antall medlemmer i norsk idrett. Den 1. april åpner portalen i klubbadmin.no der årets nøkkeltall om din klubb skal registreres.

Hva skal registreres? 

Medlemstall

Medlemstallet definerer de som er medlem pr 31.12.21 og har betalt medlemskontingent til idrettslaget.

Aktive medlemmer

Aktive medlemmer tar utgangspunkt i medlemstallet, men definerer i hvilke grener (eks. volleyball sandvolleyball, ski, fotball osv.) medlemmet aktivt tar del. Det aktive medlemstallet kan dermed ofte være høyere enn medlemstallet da mange medlemmer bedriver flere idretter (idrettsgrener).

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å utøve selve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet spillere, trenere, dommere, lagledere, styremedlemmer, materialforvaltere, æresmedlemmer og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Forskjellen på medlem og aktivt medlem
Driftsresultat (etter årsmøtet er gjennomført)

Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader

Valg av nytt klubbstyre og protokoll fra årsmøte (etter årsmøte er gjennomført)

Signert protokoll fra årsmøtet og årsregnskap skal lastes opp i klubbadmin av de klubber som har gjennomført dette innen utgangen av april.  Samtidig skal informasjon om styret og eventuelt administrativ ledelsen i klubben oppdateres. Vær oppmerksom på at man trenger personnummer til den enkelte for å kunne oppdatere informasjonen. NIF vil samkjøre klubbenes rapportering med Brønnøysundregisteret slik at oppdatert informasjon om styrets sammensetning automatisk overføres til registeret. Oppdatert informasjon i Brønnøysundregisteret er blant annet påkrevd hvis klubber skal motta Grasrotandel fra Norsk Tipping.

Årsmøtet i klubbene skal normalt avholdes innen den 31. mars, men det er i 2021 gitt forlenget frist til 15. juni på grunn av Koronapandemien. For klubber som per 30. april ikke har avholdt årsmøtet vil man kunne laste opp dokumentene og oppdatere personopplysninger i etterkant.

Momskompensasjon på varer og tjenester (etter årsmøte er gjennomført)

Idrettslag og klubber kan søke om momskompensasjon gjennom samordnet søknad og rapportering. For å kunne søke om kompensasjon på vare og tjenestemoms må idrettslaget kunne fremlegge et revidert regnskap som er godkjent av årsmøtet. Årsmøte skal avholdes innen 15. juni 2021. Søknad om momskompensasjon krever at klubben er registrert i Frivillighetsregisteret,

Registrere barneidrettsansvarlig og ansvarlig for politiattester (etter årsmøtet er gjennomført)

Barneidrettsansvarlig
Idrettslag og klubber som organiserer idrett for barn opp til 12 år skal oppnevne en barneidrettsansvarlig. Vedkommende oppnevnes av klubbens styre.

 

Ansvarlig for politiattest
Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Styret er pliktig til å utnevne en ansvarlig for politiattester hvis man organiserer et idrettstilbud for mindreårige og/eller funksjonshemmede.

Hvordan registrerer du? 

KlubbAdmin vil være inngangen for å gjennomføre samordnet søknad og rapportering. For å logge inn benyttes samme brukernavn og passord som til MinIdrett . Rapporteringen kan foretas av personer med følgende funksjon i klubben:

  • Leder av klubb (kan rapportere på vegne av hele klubben og skal også være den som bekrefter innsendingen på vegne av klubben),
  • Leder av gruppe i fleridrettslag (gjør kun rapporteringen for sin aktuelle gruppe, bl.a. rapportering av aktive medlemmer og svarer på spørsmål fra særforbund)
  • I tillegg kan NestlederMedlemsansvarlig, Adm Leder, Daglig leder, StyremedlemKasserer, Sekretær og Org-ansvarlig rapportere på vegne av klubben

Veileder

Portalen for rapportering av antall medlemmer åpner den 1. april 2022.

  • Antall medlemmer i 2021
  • Antall medlemmer i 2022

Tilleggsinfo

Videoer

Er det noe du lurer på?

Står du fast eller er usikker på registreringen?

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search