Samordnet søknad og rapportering

Det er igjen tid for å telle antall medlemmer i norsk idrett. Den 1. april åpner portalen i klubbadmin.no der årets nøkkeltall om din klubb skal registreres.

Hva skal registreres? 

Medlemstall

Medlemstallet definerer de som er medlem pr 31.12.20 og har betalt medlemskontingent til idrettslaget.

Aktive medlemmer

Aktive medlemmer tar utgangspunkt i medlemstallet, men definerer i hvilke grener (eks. volleyball sandvolleyball, ski, fotball osv.) medlemmet aktivt tar del. Det aktive medlemstallet kan dermed ofte være høyere enn medlemstallet da mange medlemmer bedriver flere idretter (idrettsgrener).

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å utøve selve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet spillere, trenere, dommere, lagledere, styremedlemmer, materialforvaltere, æresmedlemmer og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Forskjellen på medlem og aktivt medlem
Valg av nytt klubbstyre og protokoll fra årsmøte (etter årsmøte er gjennomført)

Årsmøtet i klubbene skal avholdes innen den 31. mars 2021. Signert protokoll fra årsmøtet skal deretter lastes opp i klubbadmin slik at den kan rapporteres i forbindelse med samordnet registrering. Samtidig skal informasjon om styret og eventuelt administrativ ledelsen i klubben oppdateres. Vær oppmerksom på at man trenger personnummer til den enkelte for å kunne oppdatere informasjonen. NIF vil samkjøre klubbenes rapportering med Brønnøysundregisteret slik at oppdatert informasjon om styrets sammensetning automatisk overføres til registeret. Oppdatert informasjon i Brønnøysundregisteret er blant annet påkrevd hvis klubber skal motta Grasrotandel fra Norsk Tipping.

Momskompensasjon på varer og tjenester (etter årsmøte er gjennomført)

Idrettslag og klubber kan søke om momskompensasjon gjennom samordnet søknad og rapportering. For å kunne søke om kompensasjon på vare og tjenestemoms må idrettslaget kunne fremlegge et revidert regnskap som er godkjent av årsmøtet. Årsmøte skal holdes innen 31. mars 2021. Søknad om momskompensasjon krever at klubben er registrert i Frivillighetsregisteret,

Hvordan registrerer du? 

KlubbAdmin vil være inngangen for å gjennomføre samordnet søknad og rapportering. For å logge inn benyttes samme brukernavn og passord som til MinIdrett . Rapporteringen kan foretas av personer med følgende funksjon i klubben:

  • Leder av klubb (kan rapportere på vegne av hele klubben og skal også være den som bekrefter innsendingen på vegne av klubben),
  • Leder av gruppe i fleridrettslag (gjør kun rapporteringen for sin aktuelle gruppe, bl.a. rapportering av aktive medlemmer og svarer på spørsmål fra særforbund)
  • I tillegg kan NestlederMedlemsansvarlig, Adm Leder, Daglig leder, StyremedlemKasserer, Sekretær og Org-ansvarlig rapportere på vegne av klubben

Veileder

Rapporteringen av antall medlemmer er nå avsluttet for i år. Neste telling åpner den 1. april 2021.

  • Antall medlemmer i 2020
  • Antall medlemmer i 2021

Tilleggsinfo

Videoer

Er det noe du lurer på?

Står du fast eller er usikker på registreringen?

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search