Satser og gebyrer barn og ungdom

Påmeldingsavgifter

 • US-turneringer: 1000,- per lag.

Hvis klubben melder på flere enn ett lag i klassen er prisen 1000,- for det første påmeldte laget og 600,- for hvert lag klubben stiller med utover det første laget.

 • RM U15, U17 og U19: 1500,- per lag
 • MVGS: 1200,- per lag
 • Ungdomsskolemesterskap: 650,- per lag
 • Minivolleyball inkl. RM U13: 400,- per lag

Dersom klubben melder på flere enn ett lag i turneringen er prisen 400,- for det første laget og 250,- for hvert lag klubben stiller med utover det første laget.

 • Teenvolley: 350,- per lag

Dersom klubben melder på flere enn ett lag i turneringen er prisen 350,- for det første laget og 250,- for hvert lag klubben stiller med utover det første laget.

Halleie

NVBF dekker halleie for US-runder, RM, minivolley og teenvolley. Faktura for halleie sendes til NVBF fra klubb eller halleier. For MVGS og Ungdomsskolemesterskap dekkes dette av skolen/kommunen.

Arrangørhonorar

 • US-runder: 100,- per deltakende lag
 • RM: 100,- per deltakende lag
 • RM U13: 50,- per deltakende lag
 • MVGS: 250,- per deltakende lag
 • Ungdomsskolemesterskap: 250,- per deltakende lag
 • Minivolleyball: 150,- per deltakende lag
 • Teenvolley: 150,- per deltakende lag

Klubbene står selv ansvarlig for å sende faktura til NVBF for dette.

Dommerutgifter

 • US-runder: NVBF dekker honorar til ungdomsdommere med utdanning og i uniform.
 • RM: NVBF dekker oppsatte dommere.
 • NM: Klubbene som deltar dekker utgifter knyttet til reise og opphold for en dommer hver.
Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search