Skjemaer

DU FINNER ALLE SKJEMA NEDERST PÅ SIDEN!

Merk at km-sats er 3,50, som er maksimal fri sats.

Skjemaer og retningslinjer for økonomiske godtgjørelse:

 • Reiseregninger skal sendes på mail til reiseregning@volleyball.no
 • Vedlagte skjemaer må brukes for å få utbetalt godtgjørelse
 • Alle reiser, inkludert bespisning og overnatting, skal gjøres på en så kostnadseffektiv måte som mulig
 • Alle rubrikker må fylles ut, skjemaet må dateres og signeres
 • Ufullstendig utfylt skjema sendes i retur
 • Bilag/kvitteringer limes/tapes opp på A4-ark, og hvert bilag må nummereres og skrives inn på skjemaet med dato, nummer, tekst og beløp.
 • Ved bruk av rutegående transportmidler må utgiften ved bruk av fly legitimeres (bilag vedlegges). Øvrige utgifter til rutegående kommunikasjon dekkes uten legitimering.
 • Ved bruk av ikke-rutegående transportmidler (drosje, leiebil osv.) skal det som hovedregel innhentes forhåndssamtykke. Dersom forhåndssamtykke ikke er innhentet, må det på reiseregningen redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet. Utgiftene må legitimeres. NVBF kan bestemme at utgiften ikke dekkes, ev. avkortes.
 • Når bruk av egen bil faller dyrere enn rutegående transportmiddel skal det innhentes forhåndssamtykke.
 • Utgifter for måltider og overnatting dekkes etter regning (vedlagt kvittering). Dersom utgift for måltid inkluderer flere personer, skal navnene påføres kvitteringen.
 • Krav om dekking av utgifter skal som hovedregel framføres umiddelbart, eller seinest 14 dager etter endt oppdrag eller innkjøp. Krav for gjeldende kalenderår skal framsettes senest 15.12. Krav som framsettes etter at regnskapet er avsluttet blir ikke refundert.

Stiftelse og opptak av idrettslag/klubb:

Informasjon på NIFs sider
Skjema for opptak av idrettslag
(skjemaet skal sendes til aktuell idrettskrets – oversikt idrettskretser)

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search