0

Arbeid mot seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle.

0

Rent særforbund og forebyggende arbeid mot doping

Her kan du lese mer om AntiDoping Norges holdnings- og kunnskapsprogram "Ren Utøver" og "Rent idrettslag" og "Rent særforbund"