Trenerattesten

– et kompetanseverktøy for deg som trener

Idrettstinget har vedtatt at trenerattesten er obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. 

Ambisjonen er å etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøvere møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten er et felles digitalt kompetanseverktøy for alle trenere i norsk idrett. Målsetningen er at verktøyet skal bidra til å gi deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine.

Logg inn på trener.nif.no og ta Trenerattesten nå. Lykke til!

Har alle trenere i din klubb fullført trenerattesten? 

Husk å gjøre følgende:

For å ha tilgang til å gjøre dette, må du ha en av følgende tilgang: Leder, Nestleder, Daglig leder, Adm.leder (ansatt), Ansvarlig politiattest, Medlemsansvarlig eller Org.ansvarlig klubb.

Til klubber: 

Som del av trenerattesten skal alle klubber godkjenne at treneren er tilknyttet deres klubb. Dette skal gi klubben oversikt over hvilke trenere som har gjennomført og hvem som fungerer som trenere.
Klubben logger inn på: https://trener.nif.no.

Bruker veiledning for klubben finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledning/for-idrettslaget/

Ofte stilte spørsmål

Du får tilgang til Trenerattesten ved å logge inn på trener.nif.no.

Du benytter ditt eget brukernavn og passord til minidrett ved innlogging.

Det tar ca. 10-20 minutter å gjennomføre Trenerattesten. I tillegg er det en ressursside som kan benyttes etter eget behov.

Trenerattesten er gratis for alle som er medlem i norsk idrett.

Når du har gjennomført Trenerattesten blir din kompetanse registrert på din idretts-cv.
Din idretts-cv finner du ved å logge inn på minidrett.no.

Idrettstinget, norsk idretts høyeste myndighet, vedtok våren 2021 at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som trener barn og ungdom i norsk idrett.

Norges idrettsforbund arbeider med en egen plan for utvikling av en Trenerattest for trenere som leder lag med voksne.

Enn så lenge oppfordres du som trener voksne og har lyst til å gjennomføre Trenerattesten til å gjennomføre versjonen utarbeidet for ungdomstrenere.

Nei, du trenger ikke gjennomføre Trenerattesten en gang til. Trenerattesten er felles for hele norsk idrett og innholdet er det samme uavhengig om du er trener i volleyball, svømming eller dans.

Klubbleder kan få en enkel oversikt over hvilke trenere i klubben som har gjennomført Trenerattesten. I tillegg har personer som er registrert med med følgende funksjoner i klubbadmin automatisk tilgang til idrettslagets treneroversikt: Leder, Nestleder, Daglig leder, Adm.leder (ansatt), Ansvarlig politiattest, Medlemsansvarlig, Org.ansvarlig KL.

Norges idrettsforbund har utarbeidet en brukerveiledning som viser hvordan dette gjøres.

Brukerveiledningen finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledninger/for-idrettslaget/

Trenerattesten finnes også på engelsk.

Breddeavdelingen i Norges idrettsforbund har, i samarbeid med fagpersoner i særforbundene, utarbeidet innholdet i Trenerattesten.

Norges idrettsforbund har utarbeidet et egen nettside om Trenerattesten. Nettsiden finnes her:
https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/

Som klubbtrener kan du fortrinnsvis kontakte egen klubb hvis du har spørsmål om Trenerattesten.

Tekniske spørsmål knyttet til innlogging og bruk av selve dataverktøyet kan rettes til NIF Digital: 21 02 90 90/[email protected]

Spørsmål til NVBF kan sendes til [email protected].

Start typing and press Enter to search