Utviklingsmidler

STARTE ELLER VIDEREUTVIKLE TILBUD FOR PARAUTØVERE

NVBFs medlemsklubber kan søke om støtte til å starte opp med eller videreutvikle et trenings- og konkurransetilbud for parautøvere. Det kan gis støtte til f.eks honorar for trener, nødvendig utstyr slik som baller/nett/ramper osv., leie av sal, transport t/r trening/ konkurranser, åpne rekrutteringsdager eller andre kostnader klubb eller utøver måtte ha for å kunne skape et tilbud for målgruppen. Det kan også søkes om støtte for deltagelse i konkurranser i regi av NVBF.

Søknaden skal inneholde

 • informasjon som beskriver klubbens aktivitet/prosjekt
 • mål for antall deltagende parautøvere
 • ansvarlig kontaktperson
 • oversikt over hvordan man planlegger å disponere søknadsbeløpet

Søknadssummer

 • Nye klubber eller tiltak kan søke på inntil 20 000 Kroner.
 • Eksisterende klubber eller tiltak kan søke på inntil 10 000 Kroner.
 • NVBF har en gitt sum hvert år og det er derfor førstemann til mølla.

NVBF lyser ut utviklingsmidler for å støtte opp om gode klubbprosjekter.

I 2022 kan man søke om midler til oppstart og videreutvikling av tilbudet for:

 • Parautøvere (alle aldere)
 • Tullballgrupper – barn (4-6 år)
 • Minivolleylag – barn (6-12 år)
 • Teenvolleylag – ungdom (13-19 år)

I tillegg kan nyinnmeldte klubber søke om oppstartspakker.

Informasjon om den enkelte søknadskategori og søknadsskjema følger under. Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er på ca. to uker. Den enkelte søker vil bli tilskrevet etter at søknaden er behandlet. Kun medlemsklubber kan tildeles støtte.

 

Velkommen som søker!

Søknadsskjema 2022

STARTE ELLER VIDEREUTVIKLE TILBUD FOR PARAUTØVERE

NVBFs medlemsklubber kan søke om støtte til å starte opp med eller videreutvikle et trenings- og konkurransetilbud for parautøvere. Det kan gis støtte til f.eks honorar for trener, nødvendig utstyr slik som baller/nett/ramper osv., leie av sal, transport t/r trening/ konkurranser, åpne rekrutteringsdager eller andre kostnader klubb eller utøver måtte ha for å kunne skape et tilbud for målgruppen. Det kan også søkes om støtte for deltagelse i konkurranser i regi av NVBF.

Søknaden skal inneholde

 • informasjon som beskriver klubbens aktivitet/prosjekt
 • mål for antall deltagende parautøvere
 • ansvarlig kontaktperson
 • oversikt over hvordan man planlegger å disponere søknadsbeløpet

NVBFs medlemsklubber kan søke om støtte til å skape et aktivitetstilbud for barn fra 4-6 år.

Det kan søkes om støtte til å starte nye grupper eller videreutvikle dagens tilbud.

Det kan gis støtte inntil kr. 15.000,-

Søknaden skal inneholde

 • informasjon som beskriver planlagt tiltak
 • ansvarlig kontaktperson
 • mål for antall deltagere
 • Budsjett -budsjettet skal være et spleiselag mellom klubbens egne midler, utviklingsmidler og eventuelt andre sponsorer/inntektskilder.
NVBFs medlemsklubber kan søke om støtte til å skape et attraktivt og varig treningstilbud for barn.
Det kan søkes om støtte til å starte nye grupper eller videreutvikle dagens tilbud.
Det kan kan tildeles klubbtilskudd inntil kr. 15.000,-.

Søknaden skal inneholde

 • informasjon som beskriver planlagt tiltak
 • ansvarlig kontaktperson
 • mål for antall deltagere
 • Budsjett – budsjettet skal være et spleiselag mellom klubbens egne midler, utviklingsmidler og eventuelt andre sponsorer/inntektskilder.

NVBFs medlemsklubber kan søke om støtte til å skape et attraktivt og varig treningstilbud for ungdom i teenvolley i klubben.

Det kan søkes om støtte til å starte nye lag eller videreutvikle dagens tilbud.

Det kan kan tildeles klubbtilskudd inntil kr. 15.000,-.

Søknaden skal inneholde

 • informasjon som beskriver planlagte tiltak
 • ansvarlig kontaktperson
 • mål for antall deltagere
 • Budsjett – budsjettet skal være et spleiselag mellom klubbens egne midler, utviklingsmidler og eventuelt andre sponsorer/inntektskilder

Klubber som blir medlem i NVBF i 2021 kan søke om en oppstartspakke. Pakken skal bidra til å støtte opp om arbeidet med å etablere nye medlemsklubber, bidra med kunnskap om klubbdrift, utdanning av trenere for å lede barne- og ungdomslag og utstyr slik at man styrker treningstilbudet og organisasjonen i klubben. Oppstartspakken består av følgende:

 • Deltagelse trenerkurs; Fire trenere kan delta kostnadsfritt på Minitreneren innen ett år etter innmelding i forbundet. Det forutsettes at personer som deltar skal fungere som trener for barn eller ungdomslag i klubben i påfølgende periode.
 • Utstyrspakke bestående av seks baller
 • Besøk av klubbveileder; Klubbveileder besøker klubben og veileder klubben i hvordan man kan organisere og bygge opp en ny klubb/gruppe.

VED INNVILGET SØKNAD – barn, ungdom og para

Ved innvilget søknad, utbetales 50% av tildelte midler ved oppstart av klubbens prosjekt. Klubb sender faktura til NVBF for å motta midlene. Etter at klubben har gjennomført sitt tiltak, sendes en rapport til NVBF som beskriver hva klubben har oppnådd og hvordan tildelte midler er disponert. Ved godkjent rapportskjema, får klubb beskjed om å fakturere NVBF for resterende 50 % av tildelte midler.

En nærmere beskrivelse av de praktiske rutinene knyttet til utbetaling av midler følger tildelingsbrevet.

Tildelt tilskudd gjelder for inneværende sesong. Det vil si at tiltak som igangsettes skal rapporteres etter avsluttet sesong.

Rapportskjema 2020-21

VED INNVILGET SØKNAD – PARAUTØVERE

Ved innvilget søknad, utbetales 50% av tildelte midler ved oppstart av klubbens prosjekt. Klubb sender faktura til NVBF for å motta midlene. Etter at klubben har gjennomført sitt tiltak, sendes en rapport til NVBF som beskriver hva klubben har oppnådd og hvordan tildelte midler er disponert (rapportskjema finnes lenger ned på siden). Ved godkjent rapportskjema, får klubb beskjed om å fakturere NVBF for resterende 50 % av tildelte midler.

Tildelt tilskudd gjelder for inneværende sesong. Det vil si at tiltak som igangsettes skal rapporteres etter avsluttet sesong.

VED INNVILGET SØKNAD – TULLBALL

Ved innvilget søknad, utbetales 50% av tildelte midler ved oppstart av klubbens prosjekt. Klubb sender faktura til NVBF for å motta midlene. Etter at klubben har gjennomført sitt tiltak, sendes en rapport til NVBF som beskriver hva klubben har oppnådd og hvordan tildelte midler er disponert (rapportskjema finnes lenger ned på siden). Ved godkjent rapportskjema, får klubb beskjed om å fakturere NVBF for resterende 50 % av tildelte midler.

Tildelt tilskudd gjelder for inneværende sesong. Det vil si at tiltak som igangsettes skal rapporteres etter avsluttet sesong.

VED INNVILGET SØKNAD – MINIVOLLEY

Ved innvilget søknad, utbetales 50% av tildelte midler ved oppstart av klubbens prosjekt. Klubb sender faktura til NVBF for å motta midlene. Etter at klubben har gjennomført sitt tiltak, sendes en rapport til NVBF som beskriver hva klubben har oppnådd og hvordan tildelte midler er disponert (rapportskjema finnes lenger ned på siden). Ved godkjent rapportskjema, får klubb beskjed om å fakturere NVBF for resterende 50 % av tildelte midler.

Tildelt tilskudd gjelder for inneværende sesong. Det vil si at tiltak som igangsettes skal rapporteres etter avsluttet sesong.

VED INNVILGET SØKNAD – TEENVOLLEY

Ved innvilget søknad, utbetales 50% av tildelte midler ved oppstart av klubbens prosjekt. Klubb sender faktura til NVBF for å motta midlene. Etter at klubben har gjennomført sitt tiltak, sendes en rapport til NVBF som beskriver hva klubben har oppnådd og hvordan tildelte midler er disponert (rapportskjema finnes lenger ned på siden). Ved godkjent rapportskjema, får klubb beskjed om å fakturere NVBF for resterende 50 % av tildelte midler.

Tildelt tilskudd gjelder for inneværende sesong. Det vil si at tiltak som igangsettes skal rapporteres etter avsluttet sesong.

Rapportskjema 2019

VED INNVILGET SØKNAD – UNGDOM 
Ved innvilget søknad utbetales 50% av tildelte midler ved oppstart av klubbens prosjekt. Midlene utbetales til oppgitt konto i SportsAdmin. Etter at klubben har gjennomført sitt tiltak sendes en skriftlig oppsummering til NVBF over hva klubben har oppnådd og hvordan tildelte midler er disponert. NVBF vil deretter utbetale resterende 50% av tildelte midler hvis plan er fulgt og målet nådd.

Tildelt tilskudd gjelder for inneværende sesong. Det vil si at tiltak som igangsettes senest skal rapporteres ved avslutning av sesong.

VED INNVILGET SØKNAD – PARAUTØVERE
Ved innvilget søknad utbetales 50% av tildelte midler ved oppstart av klubbens prosjekt. Midlene utbetales til oppgitt konto i SportsAdmin. Etter at klubben har gjennomført sitt tiltak sendes en skriftlig oppsummering til NVBF over hva klubben har oppnådd og hvordan tildelte midler er disponert. NVBF vil deretter utbetale resterende 50% av tildelte midler hvis plan er fulgt og målet nådd.

Tildelt tilskudd gjelder for inneværende sesong. Det vil si at tiltak som igangsettes senest skal rapporteres ved avslutning av sesong.

VED INNVILGET SØKNAD – BARN
Ved innvilget søknad utbetales 50% av tildelte midler ved oppstart av klubbens prosjekt. Midlene utbetales til oppgitt konto i SportsAdmin. Etter at klubben har gjennomført sitt tiltak sendes en skriftlig oppsummering til NVBF over hva klubben har oppnådd og hvordan tildelte midler er disponert. NVBF vil deretter utbetale resterende 50% av tildelte midler hvis plan er fulgt og målet nådd.

Tildelt tilskudd gjelder for inneværende sesong. Det vil si at tiltak som igangsettes senest skal rapporteres ved avslutning av sesong.

Anbefalte innlegg

Start typing and press Enter to search