Utviklingsmidler

UTVIKLINGSMIDLER

NVBF lyser ut utviklingsmidler for å støtte opp om gode klubbprosjekter.

I 2020 kan man søke om midler på følgende områder:

  • Oppstart og videreutvikling av trenings- og konkurransetilbudet for parautøvere

 

Informasjon om den enkelte søknadskategori følger under. Felles for søknadskategoriene er at NVBFs søknadskjema skal benyttes. Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er på ca. to uker. Den enkelte søker vil bli tilskrevet etter at søknaden er behandlet. Kun medlemsklubber kan tildeles støtte.

Medlemsklubbene kan søke i hele perioden fra januar 2020 til 15. november 2020 så fremt det er tilgjengelige midler igjen i hele perioden.

 

Velkommen som søker!

Søknadsskjema 2020

STARTE ELLER VIDEREUTVIKLE TILBUD FOR PARAUTØVERE

NVBFs medlemsklubber kan søke om støtte til å starte opp med eller videreutvikle et trenings- og konkurransetilbud for parautøvere. Det kan gis støtte til f.eks honorar for trener, nødvendig utstyr slik som baller/nett/ramper osv., leie av sal, transport t/r trening/ konkurranser, åpne rekrutteringsdager eller andre kostnader klubb eller utøver måtte ha for å kunne skape et tilbud for målgruppen. Det kan også søkes om støtte for deltagelse i konkurranser i regi av NVBF.

Søknaden skal inneholde informasjon som beskriver klubbens aktivitet/prosjekt, mål for antall deltagende parautøvere, ansvarlig kontaktperson og en oversikt over hvordan man planlegger å disponere søknadsbeløpet. Søknadsskjema NVBFs søknadsmal skal benyttes.

Stavanger Sit Cup 2020
Deltagere til Stavanger Sit Cup kan bruke denne kategorien til å søke om reisestøtte. MERK: Maks beløp for støtte per person er kr. 3000,- og skal ikke overstige 75% av totale utgifter.

Det gjøres oppmerksom på at støtte kun tildeles personer som fast deltar på et av paralagene tilknyttet NVBF.

Rapportskjema 2019

VED INNVILGET SØKNAD – UNGDOM 
Ved innvilget søknad utbetales 50% av tildelte midler ved oppstart av klubbens prosjekt. Midlene utbetales til oppgitt konto i SportsAdmin. Etter at klubben har gjennomført sitt tiltak sendes en skriftlig oppsummering til NVBF over hva klubben har oppnådd og hvordan tildelte midler er disponert. NVBF vil deretter utbetale resterende 50% av tildelte midler hvis plan er fulgt og målet nådd.

Tildelt tilskudd gjelder for inneværende sesong. Det vil si at tiltak som igangsettes senest skal rapporteres ved avslutning av sesong.

VED INNVILGET SØKNAD – PARAUTØVERE
Ved innvilget søknad utbetales 50% av tildelte midler ved oppstart av klubbens prosjekt. Midlene utbetales til oppgitt konto i SportsAdmin. Etter at klubben har gjennomført sitt tiltak sendes en skriftlig oppsummering til NVBF over hva klubben har oppnådd og hvordan tildelte midler er disponert. NVBF vil deretter utbetale resterende 50% av tildelte midler hvis plan er fulgt og målet nådd.

Tildelt tilskudd gjelder for inneværende sesong. Det vil si at tiltak som igangsettes senest skal rapporteres ved avslutning av sesong.

VED INNVILGET SØKNAD – BARN
Ved innvilget søknad utbetales 50% av tildelte midler ved oppstart av klubbens prosjekt. Midlene utbetales til oppgitt konto i SportsAdmin. Etter at klubben har gjennomført sitt tiltak sendes en skriftlig oppsummering til NVBF over hva klubben har oppnådd og hvordan tildelte midler er disponert. NVBF vil deretter utbetale resterende 50% av tildelte midler hvis plan er fulgt og målet nådd.

Tildelt tilskudd gjelder for inneværende sesong. Det vil si at tiltak som igangsettes senest skal rapporteres ved avslutning av sesong.

Anbefalte innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search