Har du lyst til å bli trener/leder innen volleyball? Etter vellykket ungt utviklingsprogram for unge trenere og ledere i 2023, har vi gleden av å på nytt tilby program for unge voksne i 2024/2025-sesongen:

«Vi leder sammen – første stopp EM Sittevolleyball 2025»

Vi samler jenter og gutter i alderen 19-25 år, med eller uten funksjonsnedsettelse til fysiske og digitale samlinger nasjonalt.

Klubber i Stavangerområdet (eller klubb med kort reisevei til Stavanger) som er representert med deltagere vil også få en mulighet til å utvikle yngre ledere i Vi leder sammen – yngre 15-18 år i sin klubb. Disse får en mer lokal variant av faglig møte(r)/treffpunkt og digitale treff. Les mer om Vi leder sammen – yngre lengre ned på siden.

Søknadsfristen er utsatt til 21. april!

Her finner du mer informasjon om «Vi leder sammen».

Hva er "Vi leder sammen"?

Vi leder sammen er et leder- og trenerutviklingsprogram for ungdom 19-25 år (født 1999-2005).

Klubber i Stavangerområdet som deltar med 19-25-åringer vil også få tilbud om å utvikle ungdom 15-18 år(født 2006-2009 i en lokal Vi leder sammen-yngre.

 • Hovedmålet med Vi leder sammen er å gi ungdom, med eller uten funksjonsnedsettelser, mulighet til å utvikle seg selv som ledere og trenere. En del av Vi leder sammen er også deltagelse som frivillig/funksjonær i forbindelse med EM i sittevolleyball i Stavanger i mai 2025 (pinsa).
 • Deltagerne får erfare og oppleve et internasjonalt arrangement!
 • Vi leder sammen går i perioden  september 2024-juni 2025.
 • Deltagere i programmet vil gis kunnskap om klubbledelse, trenerrollen, sittevolleyball og arrangementsledelse, men vel så viktig trygghet, troen og viljen til å påta seg og bli værende i en rolle som trener eller leder i en volleyballklubb. Programmet tilbyr fysisk og digital kursing (fellesprogram, lederprogram og/eller trener program), og oppfølging i oppgaver i klubb og nettverksbygging.

 

 • Prosjektet er forankret i NVBFs strategiplan NVBF VIL

 

Vår satsing på ungt lederskap!
Vår satsing for å nå flere ungdom med nedsatt funksjonsevne!
Vår satsing for å nå flere unge kvinnelige trenere og ledere!

Du som søker deltagelse i Vi leder sammen

Vi leder sammen mot EM er en del av vår satsing for å få flere kvinnelige leder/trenere i norsk volleyball, samt ei satsing for å nå flere unge ledere med en funksjonsnedsettelse. Så vi oppfordrer spesielt jenter og ungdom med nedsatt funksjonsevne til å søke.
Du har lyst til å utvikle deg som trener eller leder og ønsker å bli kjent med andre unge kvinner og menn i volleyballklubber i Norge.
Din motivasjon for å delta er viktigere enn at du har lang erfaring eller formell kompetanse.
Du vil delta i fellesskapet, har et ønske om å bidra og lære sammen med andre.
Du er funksjonsfrisk eller har nedsatt funksjonsevne
Ved behov for ledsager eller tilrettelegging ta kontakt.


«Vi leder sammen»
– deltagere 19-25 år (født 1999-2005)
Du deltar på alle digitale og fysiske samlinger i programmet.

 

«Vi leder sammen – yngre» – deltagere 15-18 år (født 2009-2006)*

*Dette er en mulighet for klubber i Stavangerområdet/klubber med kort reisevei til Stavanger (de som får deltager(-e) i programmet) til å melde inn ytterligere unge ledere fra sin klubb – i alderen 15-18 år.
Informasjon til klubben om mulighet for Vi leder sammen – yngre (om leder- og trenereutvikling ungdom 15-18 år) sendes utså snart klubb har bekreftet deltager (-e) i leder- eller trener program.

 

 

———————————-

Dette kan være deg som søker «Vi leder sammen – trener program», du har:

 • ingen formell kompetanse, men ønsker trener 1-komptanse
 • enkelte moduler av  Trener 1
 • trener 1-kompetanse
 • interesse for trenerutvikling og ønsker å være frivillig under EM i sittevolleyball

Dette kan være deg som søker «Vi leder sammen – lederprogram», du har:

 • interesse for å lære mer om lederoppgaver i klubb/norsk volleyball
 • ansvar i klubb
 • utvalgsarbeid i klubb
 • styreverv i klubb
 • deltar på Åpen hall- Ungt lederskap i regi av NVBF
 • generelt engasjement i klubb
 • interesse for lederutvikling og ønsker å være frivillig under EM i sittevolleyball

  Du som er i alderen 15-18 år og som ønsker å ta del i «Vi leder sammen – yngre»
 • Du har kort reisevei til Stavanger.
 • Har interesse for å lære mer om trener -og lederrollen, arrangementsledelse og sittevolleyball
  (du søker ikke selv, men klubben melder inn et ønske om Vi leder sammen – yngre for ei gruppe ungdommer i din klubb, lokal variant.)
Hva vil jeg få delta på?

Faglig program Vi leder sammen – EM sittevolleyball, søkere 19-25 år

Som deltager i «Vi leder sammen» vil du delta på fellesprogram + lederprogram eller trener program. I påmeldingen velger du hvilket utviklingsprogram du ønsker å delta på.

 • Fellesprogram
  Leder/Trenerrollen
  Arrangementsledelse
  Team-tilhørighet EM sittevolleyball: F.eks. følge hovedstyret, Medieansvarlig, Hallansvarlig, Turneringsansvarlig, Logistikkansvarlig, Frivilighetsansvarlig, Bærekraftsansvarlig osv.
  Sittevolleyball
 • Lederprogram
  I lederdelen av programmet vil vi sammen se på aktuelle caser fra klubbhverdagen. Her legges det opp til diskusjoner og deling av eksempler. Videre vil vi gjennomgå nyttige verktøy som skal bidra til å gi faglig trygghet i utøvelsen av ditt verv, samt lytte til dyktige fagpersoner innenfor feltet. Alle får kompetanse til «Klubbens styrearbeid i praksis».
 • Trenerprogram
  For deg som trener vil vi i dette programmet fokusere på hvordan vi kan skape gode treningsøkter, med mål om å gjøre deg trygg i forhold til både praktisk organisering og gjennomføring av trening og kamper. De felles fysiske samlingene vil konsentrere seg rundt praktiske økter i hall, samt inspirasjon fra fagpersoner på relevante tema knyttet til rollen som trener. Alle får modul 1-4- kompetanse «Trener 1».

Tidspunkter:

Du deltar på:
2024:
August                      – Digitalt Kick off
20.-22. september – Fysisk Kick Off /kurshelg (Klubb- og trenerkonferansen)

2025:
November/Januar – Digitalt møtepunkt (ved behov)
14.-16. mars             – Fysisk Kurshelg. Sted uavklart
19.-25. mai (pinsa) – Fysisk deltagelse hele eller deler av EM sittevolleyball
Juni                           – Digitalt avslutningsmøte

 

Faglig program Vi leder sammen – yngre, søkere 15-18 år (kan søkes av klubb fom slutten av april)

Som deltager i «Vi leder sammen – 15-18 år» vil du delta på fellesprogram + lederprogram og trener program.

 • Fellesprogram (digitalt)
  Leder/Trenerrollen
  Arrangementsledelse – blant annet Åpen hall
  Sittevolleyball
 • Lederprogram og trener program
  Her  gis informasjon om:
  Lederkurs for Ungdom 15-19 år
  Mini- og Ungdomstreneren (Trenerløypa NVBF)
  Minivolleyball, Diamantvolley og SittevolleyballOppgaver i forbindelse med:
  Meg og min rolle/mitt frivillige arbeid i klubb
  Actionplan
  Nyttige nettsider
  Nettverksbygging

Disse deltagerne deltar på:
2024
August                       – Digitalt eller fysisk oppstartsmøte
November                 – Digitalt oppfølgingsmøte

2025
Mars                          – Digitalt eller fysisk møte i mars
19.-25. mai (pinsa) – Deltager kan bli valgt ut til å få delta som frivillig under hele eller deler av EM sittevolleyball – sammen med voksen ansvarlig person fra egen klubb.
Juni                           – Digitalt avslutningsmøte i juni 2025.

Informasjon til klubben (om leder- og trenereutvikling ungdom 15-18 år) sendes utså snart klubb har bekreftet deltager (-e) i leder- eller trener program.

Klubbens forpliktelser

Vi oppfordrer alle klubber til å vurdere kandidater fra egen klubb til å delta i programmet.
Dette er en unik mulighet til å gi klubbens unge trenere og ledere ny inspirasjon og nettverk!

Klubber som har deltagere med i programmet forplikter seg til å:

Behandle i styret at klubben ønsker å delta med kandidater.

Orientere sine kandidater godt om innholdet til Vi leder sammen

Å utnevne en kontaktperson i klubb som skal følge opp deltageren(e). Støtte, heie, motivere og evaluere underveis i programmet.

Det er ønskelig at:

klubben gjennomfører en tema økt (eks. med klubbens styre) med fokus på blant annet ungt lederskap. Innhold blir tilsendt av NVBF.

Klubben vurderer om de har flere kandidater som kan delta Det vil være en styrke for deltagerne å kunne dele sine opplevelser og erfaringer med andre fra egen klubb.

Det er også ønskelig at klubber med kort reisevei til Stavanger vurderer om de har  noen til å delta på et Vi leder sammen – yngre (15-18 år). Denne gruppe unge ledere/trenere vil også få mulighet til å utvikle seg i sin rolle, få oppgaver på klubbnivå, delta i på onlinemøter og lokale møter. Enkelte kan også få mulighet til å delta som frivillig i EM i sittevolleyball i Stavanger – såfremt deltager har med seg en voksen kontaktperson fra sin klubb under oppholdet.

Voksen kontaktperson i klubb

Voksen kontaktperson i klubb vil bistå deltager(-e)Støtte, heie, motivere og evaluere sammen med deltager underveis i programmet.

Dersom deltager møter utfordringer skal voksen kontaktperson være tilgjengelig for samtale/ veiledning. Voksen kontaktperson kan også være bindeledd opp mot NVBF dersom det er behov for ytterligere veiledning og bistand.

Voksen kontaktperson deltar på Kick Off digitalt møte i august og av digital avslutningsmøte i juni 2025.

Klubber i Stavanger (klubber med kort reisevei til Stavanger) som har ungdom 15-18 år som ønsker å være frivillig under EM i sittevolleyball, får dekt deler av kostnad (kost, overnatting og reise) for tilstedeværelse av én voksen kontaktperson.

Temaøkt i klubb med fokus på blant annet ungt lederskap

Klubber med deltagere i «Vi leder sammen» oppfordres i perioden november-mai 2025 gjennomføre en temaøkt der agenda blant annet er ungt lederskap i vår organisasjon. NVBF orienterer om innholdet. Gjennom økten er målsetningen å skape større bevissthet rundt hvordan man kan rekruttere og ivareta ungdom slik at de blir værende i en trener- og/eller lederrolle i klubben. I fellesskap vil man dele erfaringer og praktiske tips tilpasset klubbens behov.

Målgruppe er klubbens styre, sportslig leder, deltagere fra klubben og andre interesserte.

Temaøkten kan f.eks. gjennomføres i forbindelse med et styremøte og har varighet ca. 45 minutter

Pris

Vi leder sammen – Deltakeravgift kr. 500
NVBF dekker reise/kost/losji på to fysiske samlinger og EM i Stavanger

Etter opptak i program vil deltagerens klubb motta en faktura som må betales for å gjøre deltagelse i Vi leder sammen gyldig.
NVBF oppfordrer klubben til å dekke denne kostnaden.

Vi leder sammen – yngre – Deltakeravgift kr. 500 (for deltagelse for ei gruppe ungdommer (maks 8) fra en og samme klubb).
Noen av deltagerne i Vi leder sammen – yngre vil kunne bli tilbudt deltagelse som frivillig under EM i Stavanger. I så tilfelle vil NVBF ved behov dekke kostnader i forbindelse med reise/kost/losji for deltagere (+ voksen ansvarlig person fra klubben).

Påmeldingslink deltakere

Påmeldingslink finner du her

Les hele prosjektsiden om «Vi leder sammen – første stopp EM i sittevolleyball» før du søker om deltagelse.

Påmeldingsfrist er utsatt til 21. april!

Med støtte fra UNG-Frivillig Fond

Prosjektet gjennomføres med økonomiske midler gitt av blant annet UNG-frivillig Fond (NIFs fond etter ungdoms-OL)
NVBF takker for støtten!

Spørsmål?
 • Irene Sand
  Irene Sand Prosjektleder

  Ansvar for prosjektene:

  Ungt lederskap – Åpen hall
  Vi leder sammen

  901 85 644
  [email protected]

   

Kvinner i norsk volleyball

Her har vi samlet litt informasjon om kvinnelige trenere og ledere i norsk volleyball:

 • 51,2% av de aktive medlemmene tilknyttet klubber i NVBF er kvinner
 • 45,5% av styremedlemmene i NVBFs medlemsklubber er kvinner
 • 38,2% av klubblederne i NVBFs medlemsklubber er kvinner
 • 23% av trenerne som deltok med lag i NM U15-U19 i 2022 var kvinner
 • 53% av deltagerne på kurs i regi av NVBF er kvinner

Sittevolleyball er en av verdens største paraidretter og en av 28 paralympiske leker. KFUM Stavanger Volleyball, Norges Volleyballforbund og Region Stavanger har signert en avtale med Para Volley Europe, KFUM og NVBF som bekrefter EM i sittevolleyball til Stavanger i 2025

Start typing and press Enter to search