Er du en kvinne i alderen 18-26 år, som er eller ønsker å bli trener eller leder i norsk volleyball?

Da har vi en super mulighet for akkurat deg!

Våren 2023 inviterer vi til “Vi leder sammen”, der du vil få muligheten til å utvikle din kompetanse som trener eller leder sammen med andre som har samme ambisjoner som deg. Tilbudet er gratis, går over 10 måneder, og vil bestå av blant annet felles fysiske og digitale samlinger, oppfølging av veileder og besøk i ditt miljø. Du vil møte kompetente kursholdere og veiledere som brenner for at akkurat du skal få muligheten til å utvikle ditt potensiale.

Bli med i satsinga på FLERE UNGE KVINNERLIGE TRENERE OG LEDERE!

Her finner du mer informasjon om “Vi leder sammen”.

Hva er "Vi leder sammen"?

“Vi leder sammen” er et ettårig tilbud til unge kvinner mellom 18 og 26 år.

Hovedmålsetningen med prosjektet er å gi flere unge kvinner kunnskap, men vel så viktig trygghet, troen og viljen til å påta seg og bli værende i rollen som trener eller leder i en volleyballklubb. Samtidig vil prosjektet fokusere på kompetanse, og vi vil arbeide for dette gjennom kursing, tett oppfølging fra mer erfarne ledere/trenere og ved å legge til rette for nettverksbygging mellom de som deltar i programmet. Målsetningen er at 40 unge kvinner deltar, der vi ser for oss at ca. 15% av deltagerne skal ha minoritetsbakgrunn. Deltagere fra hele landet er velkommen til å delta.

 

Prosjektet er forankret i NVBFs strategiplan NVBF VIL 

Hvem er du?

Vi inviterer deg som har lyst til å utvikle deg som trener eller leder og bli kjent med andre unge kvinner!

Din motivasjon for å delta er viktigere enn at du har lang erfaring eller formell kompetanse. Du vil delta i fellesskapet, har et ønske om å bidra og lære sammen med andre.

Du er mellom 18 og 26 år, kvinne og medlem i en volley-/sandvolleyballklubb.

 

 

Dette kan være deg som søker “lederprogram trener”, du har:

 • ingen formell kompetanse, men ønsker trener 1-komptanse
 • enkelte moduler av  Trener 1
 • trener 1-kompetanse
 • trener 2-kompetanse

Dette kan være deg som søker “lederprogram leder”, du har:

 • interesse for å lære mer om lederoppgaver i klubb/norsk volleyball
 • ansvar i klubb
 • utvalgsarbeid i klubb
 • styreverv i klubb
 • deltar på Åpen hall- Ungt lederskap i regi av NVBF
Har klubben unge kvinner de ønsker å gi noe ekstra?

Vi oppfordrer alle klubber til å nominere kandidater til å delta i programmet. Dette er en unik mulighet til å gi klubbens unge kvinnelige trenere og ledere ny inspirasjon, kontakter og mulighet for oppfølging fra en av våre veiledere.

Flere aktive unge kvinner gir også klubben flere trenere og ledere som kan bidra med sin kunnskap og perspektiver.

Klubber som har deltagere med i programmet forplikter seg til å:

 • Behandle i styret at klubben ønsker å nominere deltagere
 • Å utnevne en kontaktperson i klubb som skal følge opp deltageren(e)
 • Gjennomføre en temaøkt i klubben (eks med klubbens styre) med fokus på unge kvinners medvirkning.
 • Vi oppfordrer også klubben til å nominere flere kvinner hvis man har mulighet. Vi tror det vil være en styrke for deltagerne å kunne dele sine opplevelser og erfaringer med andre fra egen klubb.
Hva vil jeg få delta på?

Faglig program

Som deltager i “Vi leder sammen” vil du delta på:

 • Leder
  I lederdelen av programmet vil vi sammen se på aktuelle caser fra klubbhverdagen. Her legges det opp til diskusjoner og deling av eksempler. Videre vil vi gjennomgå nyttige verktøy som skal bidra til å gi faglig trygghet i utøvelsen av ditt verv, samt lytte til dyktige fagpersoner innenfor feltet.
 • Trener
  For deg som trener vil vi i dette programmet fokusere på hvordan vi kan skape gode treningsøkter, med mål om å gjøre deg trygg i forhold til både praktisk organisering og gjennomføring av trening og kamper. De felles fysiske samlingene vil konsentrere seg rundt praktiske økter i hall, samt inspirasjon fra fagpersoner på relevante tema knyttet til rollen som trener.

Tidspunkter:

I løpet av året vil du være aktiv i egen klubb og delta på felles samlinger. Datoene for samlingene er:

 • 19. februar: felles oppstartsmøte via teams
 • 6.-7. mai: felles samling i Oslo
 • 22.-23. september: felles samling i Oslo
 • 19. november: Avslutningssamling via teams

I tillegg vil du bli fulgt opp av en veileder (mentor). Her avtales tidspunkt direkte mellom deltager og veileder.

Hvordan kan jeg eller noen fra min klubb melde seg på?

Påmelding til “Vi leder sammen” gjøres via linken:

https://www.formpl.us/form/4941941538160640

 

Påmeldingsfrist er den 29.01.2023

Vi vil ta kontakt med alle som har meldt seg på etter fristens utløp.

Temaøkt i klubb med fokus på unge kvinners deltagelse

Klubber med deltagere i “Vi leder sammen” skal gjennomføre en temaøkt sammen med NVBF der agenda er unge kvinners deltagelse. Gjennom økten er målsetningen å skape større bevissthet rundt hvordan man kan rekruttere og ivareta unge kvinner slik at de blir værende som trener eller leder i klubben. I fellesskap vil man dele erfaringer og praktiske tips tilpasset klubbens behov.

Målgruppe er klubbens styre, sportslig leder og andre interesserte.

Temaøkten kan f.eks. gjennomføres i forbindelse med et styremøte og har varighet ca. 45 minutter

Pris

Det er kostnadsfritt å delta i “Vi leder sammen”. Det vil si at NVBF vil dekke kursmateriell, deltagelse, reise og opphold i forbindelse med samlingene i Oslo. I forbindelse med reise må du være forberedt på at du selv må kunne gjøre enkelte utlegg som deretter blir refundert av NVBF (eks. på utlegg kan være tog Gardermoen-Oslo og t-bane i Oslo). NVBF dekker også besøk av veileder.

Lyst til å bli veileder?

Vil du være med på å veilede fremtidens kvinnelige trenere og ledere i norsk volleyball? Da sier du ja til følgende i perioden fra februar til desember 2023:

 

 • Digitalt oppstartsmøte søndag 19.02.23
  • Her får du møte alle veiledere, deltakerne og andre som er involvert i prosjektet.

 

 • Et fysisk besøk i miljøet til treneren eller lederen du er veileder for
  • Dette kan for eksempel være å besøke en trener i forbindelse med trening eller kamp. Tidspunkt avtales direkte med den eller de du er veileder for.

 

 • To til tre digitale sjekkpunkter på for eksempel Zoom eller Teams. 
  • Tidspunkt avtales direkte med den eller de du er veileder for, og kan gjennomføres i grupper.

 

 • Digital oppsummering søndag 19.11.23, og deling av erfaringer individuelt når prosjektet er over

 

Denne rollen vil ha som formål å kunne hjelpe, guide og inspirere kandidatene i et slikt prosjekt, der en står fritt til å forme hvordan basert på den enkelte deltakeren sitt behov og ønske. En vil i hovedsak være en sparringspartner og støtte for kandidatene i deres hverdag, og vil kunne bidra med innsikt og råd, samt utfordre, basert på den erfaringen veilederen selv har. Ingen sitter med alle svar, og det er absolutt ikke en forventning til deg som veileder. Prosjektleder Irene Sand og Bendik Gabriel Huus, ansvarlig for trenerutvikling i NVBF, vil være tilgjengelig for deg som er veileder, om du skulle ønske råd eller innspill underveis. Dersom du er med på å skape en positiv opplevelse av det å vere ung trener eller leder i norsk volleyball gjennom dette prosjektet, så har du gjort en strålende jobb!

 

Oppdraget som veileder er honorert, i tillegg til at utgifter til reise, kost og losji i forbindelse med fysiske besøk blir dekket i sin helhet. Det er mulig å være veileder for flere enn en trener eller leder, dersom det er ønskelig, og honorar vil da bli forholdsmessig justert. Vi ønsker å tilstrebe geografisk nærhet for den eller de du er veileder for, slik at fysiske besøk blir så praktisk gjennomførbart som mulig. Du vil også kunne få en offisiell bekreftelse fra Norges Volleyballforbund på at du har hatt en slik rolle i dette prosjektet, som for eksempel vil kunne brukes i forbindelse med jobbsøking og CV.

 

Takk for at vi får låne akkurat din kompetanse!

 

Link til søknadsskjemaet: https://www.formpl.us/form/4513834938269696

Søknadsfrist 29. januar 2023

Kvinner i norsk volleyball

Her har vi samlet litt informasjon om kvinnelige trenere og ledere i norsk volleyball:

 • 51,2% av de aktive medlemmene tilknyttet klubber i NVBF er kvinner
 • 45,5% av styremedlemmene i NVBFs medlemsklubber er kvinner
 • 38,2% av klubblederne i NVBFs medlemsklubber er kvinner
 • 23% av trenerne som deltok med lag i NM U15-U19 i 2022 var kvinner
 • 53% av deltagerne på kurs i regi av NVBF er kvinner
Med støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Prosjektet gjennomføres med økonomiske midler gitt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.
NVBF takker for støtten!

Spørsmål?
 • Irene Sand
  Irene Sand

  Ansvar for prosjektene
  – Ungt lederskap – Åpen hall.
  – Flere unge kvinnelige trenere og ledere

  E-post: irene.sand@volleyball.no

  TLF: 901 85 644

   

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge

Start typing and press Enter to search