Vi samler kvinner i alderen 18-26 år, som er eller ønsker å bli trener eller leder i norsk volleyball!

Vi gir disse jentene en super mulighet til utvikling!

Våren 2023 starter “Vi leder sammen”, der jentene/kvinnene vil få muligheten til å utvikle sin kompetanse som trener eller leder sammen med andre som har samme ambisjoner som seg. Tilbudet er gratis, går over 10 måneder, og vil bestå av blant annet felles fysiske og digitale samlinger, oppfølging av veileder og besøk i deltakernes miljø. De vil møte kompetente kursholdere og veiledere som brenner for at akkurat disse jentene/kvinnene skal få muligheten til å utvikle sitt potensiale.

Dette er satsinga på FLERE UNGE KVINNERLIGE TRENERE OG LEDERE!

Her finner du mer informasjon om “Vi leder sammen”.

Hva er "Vi leder sammen"?

“Vi leder sammen” er et ettårig tilbud til unge kvinner mellom 18 og 26 år.

Hovedmålsetningen med prosjektet er å gi flere unge kvinner kunnskap, men vel så viktig trygghet, troen og viljen til å påta seg og bli værende i rollen som trener eller leder i en volleyballklubb. Samtidig vil prosjektet fokusere på kompetanse, og vi vil arbeide for dette gjennom kursing, tett oppfølging fra mer erfarne ledere/trenere og ved å legge til rette for nettverksbygging mellom de som deltar i programmet. Målsetningen er at 40 unge kvinner deltar, der vi ser for oss at ca. 15% av deltagerne skal ha minoritetsbakgrunn. Deltagere fra hele landet er velkommen til å delta.

 

Prosjektet er forankret i NVBFs strategiplan NVBF VIL 

Dette er søkeren i Vi leder sammen

Vi inviterer deg som har lyst til å utvikle deg som trener eller leder og bli kjent med andre unge kvinner!

Din motivasjon for å delta er viktigere enn at du har lang erfaring eller formell kompetanse. Du vil delta i fellesskapet, har et ønske om å bidra og lære sammen med andre.

Du er mellom 18 og 26 år, kvinne og medlem i en volley-/sandvolleyballklubb.

 

 

Dette kan være deg som søker “lederprogram trener”, du har:

 • ingen formell kompetanse, men ønsker trener 1-komptanse
 • enkelte moduler av  Trener 1
 • trener 1-kompetanse
 • trener 2-kompetanse

Dette kan være deg som søker “lederprogram leder”, du har:

 • interesse for å lære mer om lederoppgaver i klubb/norsk volleyball
 • ansvar i klubb
 • utvalgsarbeid i klubb
 • styreverv i klubb
 • deltar på Åpen hall- Ungt lederskap i regi av NVBF
 • generelt engasjement i klubb
Deltakere Vi leder sammen 2023

Disse klubbene har søkt med sine kandidater

Vi leder sammen

Lederprogram, deltagere fra:
BSI
OSI
NTNUI
Steinkjer VBK
UiSi
Verdal VBK

Trenerprogram:
Jardar IL
Kongsvinger VBK
Skjeberg VBK
NTNUI
Steinkjer VBK
Ottestad IL
Verdal VBK
Hinna IL
Blussuvoll VBK
Fjellmann IL
Sportsklubben Rival
IL Fram
Melhus IL
Førde VBK
Koll IL

Har klubben unge kvinner de ønsker å gi noe ekstra?

Vi oppfordrer alle klubber til å nominere kandidater til å delta i programmet. Dette er en unik mulighet til å gi klubbens unge kvinnelige trenere og ledere ny inspirasjon, kontakter og mulighet for oppfølging fra en av våre veiledere.

Flere aktive unge kvinner gir også klubben flere trenere og ledere som kan bidra med sin kunnskap og perspektiver.

Klubber som har deltagere med i programmet forplikter seg til å:

 • Behandle i styret at klubben ønsker å nominere deltagere
 • Å utnevne en kontaktperson i klubb som skal følge opp deltageren(e)
 • Gjennomføre en temaøkt i klubben (eks med klubbens styre) med fokus på unge kvinners medvirkning.
 • Vi oppfordrer også klubben til å nominere flere kvinner hvis man har mulighet. Vi tror det vil være en styrke for deltagerne å kunne dele sine opplevelser og erfaringer med andre fra egen klubb.
Hva vil jeg få delta på?

Faglig program

Som deltager i “Vi leder sammen” vil du delta på:

 • Leder
  I lederdelen av programmet vil vi sammen se på aktuelle caser fra klubbhverdagen. Her legges det opp til diskusjoner og deling av eksempler. Videre vil vi gjennomgå nyttige verktøy som skal bidra til å gi faglig trygghet i utøvelsen av ditt verv, samt lytte til dyktige fagpersoner innenfor feltet. Alle får kompetanse til “Klubbens styrearbeid i praksis”.
 • Trener
  For deg som trener vil vi i dette programmet fokusere på hvordan vi kan skape gode treningsøkter, med mål om å gjøre deg trygg i forhold til både praktisk organisering og gjennomføring av trening og kamper. De felles fysiske samlingene vil konsentrere seg rundt praktiske økter i hall, samt inspirasjon fra fagpersoner på relevante tema knyttet til rollen som trener. Alle får kompetanse “Trener 1”.

Tidspunkter:

I løpet av året vil du være aktiv i egen klubb og delta på felles samlinger. Datoene for samlingene er:

 • 19. februar: felles oppstartsmøte via teams kl.19-21.30 – deltakerlenke kommer i uke 11
 • 5.-7. mai: felles samling i Oslo
 • 22.-24. september: felles samling i Oslo – deltakelse på Klubb -og trenerkonferanse 2023
 • 19. november: Avslutningssamling via teams

I tillegg vil du bli fulgt opp av en veileder (mentor). Her avtales tidspunkt direkte mellom deltager og veileder.

Oppstartsmøte 19. februar

Søndag 19. februar kl. 19.00 starter Vi leder sammen opp, digitalt

Program:
19.00 Velkommen
19.30 “Dine styrker. Hvem er du som leder, ressurs og rollemodell?, av Sigrid Nestgaard Rød, Oslo Idrettskrets
20.10 Erfaringer, tips og lykkeønskning fra Åsne Havnelid, Direktør Norsk Tipping og styreleder Ski VM i Trondheim 2025.
20.30 Informasjon om lederprogram og trenerprogram. Presentasjon av veiledere
20.50 Presentasjonsrunder veiledere og deltagere
21.15 Kort praktisk informasjon om kurshelgen i mai – overnatting, reise osv.
21.25 Spørsmålsrunde

Temaøkt i klubb med fokus på unge kvinners deltagelse - og rapporteringslink for tilskudd

Klubber med deltagere i “Vi leder sammen” skal gjennomføre en temaøkt sammen med NVBF der agenda er unge kvinners deltagelse. NVBF stiller med innholdet. Gjennom økten er målsetningen å skape større bevissthet rundt hvordan man kan rekruttere og ivareta unge kvinner slik at de blir værende som trener eller leder i klubben. I fellesskap vil man dele erfaringer og praktiske tips tilpasset klubbens behov.

Målgruppe er klubbens styre, sportslig leder og andre interesserte.

Temaøkten kan f.eks. gjennomføres i forbindelse med et styremøte og har varighet ca. 45 minutter

Klubbesøk er gjennomført.

Klubben vil kunne  hente ut 10 000kr etter endt klubbøkt + tiltak rapportert 1. november.
Rapport sendes inn her

Med støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Prosjektet gjennomføres med økonomiske midler gitt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.
NVBF takker for støtten!

Våre veiledere

Vil du være med på å veilede fremtidens kvinnelige trenere og ledere i norsk volleyball? Da sier du ja til følgende i perioden fra februar til desember 2023:

 • Digitalt oppstartsmøte søndag 19.02.23
  • Her får du møte alle veiledere, deltakerne og andre som er involvert i prosjektet.
 • Et fysisk besøk i miljøet til treneren eller lederen du er veileder for
  • Dette kan for eksempel være å besøke en trener i forbindelse med trening eller kamp. Tidspunkt avtales direkte med den eller de du er veileder for.
 • To til tre digitale sjekkpunkter på for eksempel Zoom eller Teams. 
  • Tidspunkt avtales direkte med den eller de du er veileder for, og kan gjennomføres i grupper.
 • Frivillig deltakelse under kurshelg 5.-7. mai i Oslo
 • Frivillig deltakelse under kursettermiddag og klubb-og trenerkonferanse 22.-24. september i Oslo
 • Digital oppsummering søndag 19.11.23, og deling av erfaringer individuelt når prosjektet er over

 

Denne rollen vil ha som formål å kunne hjelpe, guide og inspirere kandidatene i et slikt prosjekt, der en står fritt til å forme hvordan basert på den enkelte deltakeren sitt behov og ønske. En vil i hovedsak være en sparringspartner og støtte for kandidatene i deres hverdag, og vil kunne bidra med innsikt og råd, samt utfordre, basert på den erfaringen veilederen selv har. Ingen sitter med alle svar, og det er absolutt ikke en forventning til deg som veileder. Prosjektleder Irene Sand og Bendik Gabriel Huus, ansvarlig for trenerutvikling i NVBF, vil være tilgjengelig for deg som er veileder, om du skulle ønske råd eller innspill underveis. Dersom du er med på å skape en positiv opplevelse av det å vere ung trener eller leder i norsk volleyball gjennom dette prosjektet, så har du gjort en strålende jobb!

Oppdraget som veileder er honorert, i tillegg til at utgifter til reise, kost og losji i forbindelse med fysiske besøk blir dekket i sin helhet. Det er mulig å være veileder for flere enn en trener eller leder, dersom det er ønskelig, og honorar vil da bli forholdsmessig justert. Vi ønsker å tilstrebe geografisk nærhet for den eller de du er veileder for, slik at fysiske besøk blir så praktisk gjennomførbart som mulig. Du vil også kunne få en offisiell bekreftelse fra Norges Volleyballforbund på at du har hatt en slik rolle i dette prosjektet, som for eksempel vil kunne brukes i forbindelse med jobbsøking og CV.

Vi er så heldige å ha fire veiledere for ledere og fire for trenerne.

Takk for at vi får låne akkurat din kompetanse!

Kvinner i norsk volleyball

Her har vi samlet litt informasjon om kvinnelige trenere og ledere i norsk volleyball:

 • 51,2% av de aktive medlemmene tilknyttet klubber i NVBF er kvinner
 • 45,5% av styremedlemmene i NVBFs medlemsklubber er kvinner
 • 38,2% av klubblederne i NVBFs medlemsklubber er kvinner
 • 23% av trenerne som deltok med lag i NM U15-U19 i 2022 var kvinner
 • 53% av deltagerne på kurs i regi av NVBF er kvinner
Påmeldingslink deltakere

Påmeldingen til “Vi leder sammen” er nå stengt.

 

 

 

https://www.formpl.us/form/4941941538160640

Påmeldingsfrist er den 29.01.2023

Pris

Det er kostnadsfritt å delta i “Vi leder sammen”. Det vil si at NVBF vil dekke kursmateriell, deltagelse, reise og opphold i forbindelse med samlingene i Oslo. I forbindelse med reise må du være forberedt på at du selv må kunne gjøre enkelte utlegg som deretter blir refundert av NVBF (eks. på utlegg kan være tog Gardermoen-Oslo og t-bane i Oslo). NVBF dekker også besøk av veileder.

Spørsmål?
 • Irene Sand
  Irene Sand Prosjektleder

  Ansvar for prosjektene:

  Ungt lederskap – Åpen hall
  Vi leder sammen

  901 85 644
  irene.sand@volleyball.no

   

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search