Arranger Volley Camp i din klubb!

Spille volleyball med venner – hva kan være bedre?

Året 2023 håper vi blir en tid med glade barn og ungdom som server, smasher, hopper og ler i alle landets idrettshaller. Vi vil skape volleyballglede rundt om i hele landet og inviterer våre medlemsklubber til å delta.

Planlegger din klubb å arrangere Volley Camp (volleyballskole) for barn eller ungdom kan vi tilby «arrangørpakken Volley Camp». Dette er et tilbud til NVBFs medlemsklubber og gis som en støtte slik at flere klubber vil arrangere i sitt lokalmiljø.

Arrangørpakkens innhold

“Arrangørpakken Volley Camp” består av:

 • 10 baller
  • Vi tilbyr to ulike ballpakker avhengig av om skolen fortrinnsvis retter seg mot barn 6-12 år eller ungdom 13-19 år.
    • Pakken for barn består av ulik variasjon av balltypene Mikasa V350W-SL og Mikasa MGV-200
    • Pakken for ungdom består av ulik variasjon av balltypene Mikasa MGV-260 og Mikasa V350W.
 • Drikkeflaske i rødt med NVBFs logo for Volley Camp
 • Gympose i rød polyester med NVBFs logo for Volley Camp

 

Hvis vi mottar flere søknader enn vi har produkter er det rekkefølgen på når klubben sendte inn sin søknad som avgjør om man blir tildelt en pakke . Alle søkere får tilbakemelding senest 14 dager etter søknaden er sendt inn.

Arrangørpakke

NYTTIG INFO

For å søke om “Arrangørpakken Volley Camps” må man fylle inn NVBFs digitale søknadsskjema som finnes lengre ned på siden. I tillegg må søker oppfylle følgende krav:

• Arrangørklubb må være medlem av Norges Volleyballforbund
• Campen må arrangeres 3-5 dager i løpet av en av skolens ferier
• Volley Campen må arrangeres for barn og/eller ungdom og det må være mulig for nybegynnere å delta
• Klubben må kunne tilby faste treninger i etterkant av campen hvor deltagere kan bli med
• Instruktørene på skolen skal vektlegge volleyglede, mestring og inkludering
• Det må være en ansvarlig kontaktperson for skolen
• Klubben kan ikke ha gjeld til NVBF
• NVBF skal tagges i sosiale medier hvis det legges ut bilder fra skolen
• Inntil fem bilder fra Volley Campen skal sendes til NVBF ved kompetanse@volleyball.no i forbindelse med skolen. Bildene må kunne benyttes av NVBF gjennom våre mediekanaler og overfor mulige sponsorer.
• Etter gjennomført Volley Camp vil ansvarlig kontaktperson motta en kort evaluering som vil bli brukt i NVBFs planleggingen av utviklingstiltak neste år.
• NVBFs digitale søknadskjema må fylles ut. Husk at du må ha klar dato for når Volley Campen skal gjennomføres, sted og ansvarlig kontaktperson før du fyller inn skjemaet.

Her finner du søknadsskjema:

https://www.formpl.us/form/6082547805192192

Vær oppmerksom på at du må ha dato for gjennomføring, sted og ansvarlig kontaktperson til skolen klar før du fyller inn skjemaet.

Her finner du evalueringsskjema for din klubbs Volley Camp som skal sendes til NVBF etter gjennomført Camp:

https://www.formpl.us/form/1962426060

Å arrangere Volley Camp er gøy. Du bidrar til at mange barn og ungdom får morsomme feriedager sammen med venner. Samtidig er det noen forberedelser som må gjøres før man kan arrangere. Her har vi samlet noen gjøremål som kan være greit å sjekke om man har på plass.

 

Før Volley Campen:

 • Bestem dato, tidspunkt og målgruppe for Volley Campen
 • Skaff trenere og andre nøkkelpersoner som skal drive klubbens Volley Camp. Vi anbefaler å ha en erfaren og myndig hovedansvarlig som er tilstede alle dagene. Inviter gjerne ungdommer i klubben eller elever på idrettslinjer i nærheten til å være trenere
 • Utarbeid kontrakter til nøkkelpersoner/trenere
 • Utarbeid en nettside/facebookside/flyers ol. og inviter barn og ungdom i nærmiljøet
 • Utarbeid detaljert program for klubbens Volley Camp
 • Inviter trenerne til en felles samling i forkant av skolen slik at alle har felles forståelse av hva som skal gjennomføres og hvordan man skal møte barna/ungdommene
 • Vi anbefaler at alle trenere har gjennomført NIFs digitale Trenerattest: https://volleyball.no/trenerattesten/
 • Vi foreslår at personer som skal være mye sammen med barn/ungdom har gyldig politiattest
 • Se til at alt utstyr som er planlagt å bruke er i orden.

 

Gjennomføring av Volley Camp

 • Nøkkelpersoner/trenere møter opp eksempelvis 20-30 minutter før skolen starter slik at alle vet hva som skal gjennomføres og man er klare når barna kommer
 • Rigg baner og gjør klart utstyr
 • Ha god dialog med deltagerne
 • Vi anbefaler felles måltider og at voksne og barn spiser sammen. Det bidrar til fellesskapsfølelse og at barna føler seg sett.
 • Gjennomfør gjerne en kort avslutningssamtale med nøkkelpersoner/trenere hver ettermiddag. Sett fokus på hva som gikk bra i dag og hva man skal være spesielt oppmerksom på påfølgende dag.
 • Volleyglede, mestring og fair play skal prege skolene. Husk at alle nøkkelpersoner/trenere er rollemodeller og bidrar til å skape et sosialt miljø basert på disse verdiene.

 

Etter gjennomført Volley Camp

 • Evaluer årets gjennomføring og skriv ned nyttige erfaringer slik at dere har et godt utgangspunkt neste gang dere skal arrangere
 • Utbetal honorarer til nøkkelpersoner/trenere hvis dette er avtalt
 • Utarbeid attester for nøkkelpersoner/trenere som ønsker dette

Hvis din klubb har spørsmål knyttet til arrangørpakken for Volley Camps vennligst kontakt NVBF på kompetanse@volleyball.no.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search