– Kvinner er forbilder for andre kvinner,  sier forbundsstyremedlem i NVBF,  Mette Kristin Alstad Østvik. 

Mette Kristin Alstad Østvik har fulgt NVBF’s kvinnesatsing tett i de siste to årene. Hun meldte seg tidlig som «fadder» for prosjektene.  Forbundsstyrets medlemmer synes det er viktig å satse på ungt lederskap, og at det er svært viktig å jobbe for kjønnsbalanse i norsk volleyball og norsk idrett. I langtidsplanen til volleyballforbundet NVBF vil står det at det i inneværende tingperiode skal satses på arbeid i forbindelse med å nå en bedre kjønnsbalanse i lederroller i norsk volleyball, og det har også blitt gjort.  

Mette Kristin Alstad Østvik åpnet programmet for  deltagerne i Vi leder sammen 2023. 
Foto: NVBF

Norsk idrett (Norges Idrettsforbund) satte et mål om 40 prosent kvinnelig valgte ledere i særforbund og idrettskretser innen 2023. Det lyktes man ikke med, men man mener nå at norsk idrett beveger seg i riktig retning. Hvordan står det til med oss i norsk volleyball med tanke på kjønnsbalanse? 

Tall fra idrettens datasystemer forteller oss at vi i norsk volleyball har 37 prosent kvinnelige styreledere i klubb, og 45 prosent kvinner sitter i våre klubb/gruppestyrer. Tall fra trenerutdanning viser at flere kvinner enn menn gjennomfører trenerutdanning, men ikke like mange kvinner som menn er aktive som trenere. 

«NVBF vil»  fastsetter at forbundet skal arbeide for bedre kjønnsbalanse blant ledere og trenere. Medlemsmassen består i dag av 52% kvinner. Volleyball er dermed en idrett som spilles av både kvinner og menn, unge og gamle, nybegynnere og rutinerte. Dette er vi stolte av. Samtidig ser vi at antallet kvinner og menn i rollen som leder og trener ikke følger medlemsmassen på tilsvarende måte. Færre kvinner enn menn sier ja til roller som klubbledere, regionale ledere, komiteledere, dommere eller trenere. Vi er dermed et stykke på vei for å nå målet, men fremdeles gjenstår det arbeid for å speile medlemsmassen. Andelen kvinner på trenersiden er enda mindre enn på ledersiden. 

Tallfakta  

Aktive kvinnelige medlemmer 52 % kvinner 

Kvinnelige styreledere i klubb: 37 % 

Kvinner i klubb/gruppestyrer: 45 % 

Kvinner i forbundsstyret: 55% 

Kvinnelige regionale ledere: 14 % 

Kvinner som har gjennomført trenerattest: 41 % 

Kvinner som har gjennomført dommerattest 42% 

Kvinnelige trenere under NM U15, U17, U19 i 2022: 23% 

Kvinnelige trenere under NM U19 i 2024: 33% 

 

I inneværende tingperiode har volleyballforbundet satt i gang tre tiltak for blant annet økt fokus på kjønnsbalanse.
«Vi leder sammen» , «We lead Volleyball together» og «Åpen hall» 

Vi leder sammen 2023

Med midler fra Lotteristiftelsen kunne vi i 2023 tilby Vi leder sammen for jenter i alderen 18-26 år. Dette var et leder- og/eller trenerutviklingsprogram som gikk i perioden februar tom november. Vi leder sammen ga oss vårt første kull av unge kvinnelige trenere og ledere som nå er og/eller skal ut å bruke sin kunnskap på klubb, region eller nasjonalt nivå. 

Hele 18 klubber var representert og totalt 26 deltok gjennom hele prosjektperioden. 11 i lederutvikling og 16 i trenerutvikling. 

Deltagerne i programmet ble gitt og delte også kunnskap om det å være leder og/eller trener, men vel så viktig var målet å gi de trygghet, troen og viljen til å påta seg og bli værende i en rolle som trener eller leder i en volleyballklubb. Programmet tilbød fysiske møter og digital kursing (fellesprogram, lederprogram og/eller trener program), og oppfølging i oppgaver i klubb, samt nettverksbygging. 

Mette Kristin sier: » Norsk volleyball er i stor vekst og stor vekst krever økte ressurser. Vi trenger flere som tar på seg leder- og trenerverv. Vi er glade for å ha iverksatt tiltak som Vi leder sammen og Åpen hall. Nå kommer også Erasmus+ som en gledelig overraskelse.  Vi har stor tro på slike prosjekter vil bidra til vekst i andelen kvinner som tar  på seg  leder- og trenerroller i fremtiden. Når flere kvinner tar på seg leder og trenerroller vil det gi en effekt av ytterligere kvinner/jenter som engasjerer seg og bidrar i jenter. «Kvinner er forbilder for andre kvinner». 

Gjennom programmet ga vi jentene mulighet til å bygge nettverk  med oss og seg mellom på tvers av klubber og roller. Flere av deltagerne har nå jevnlig kontakt i sin idrettshverdag og administrasjonen i NVBF har også tett dialog med mange av lederne og trenerne. Dette ble en unik mulighet både for både oss og dem til å bygge relasjoner som kan være nyttig i årene fremover. 

1 av målsetningene i Vi leder sammen er at 80% av deltagerne fortsatt er aktive i en rolle i klubb i 2028. Dette blir spennende! 

 

Våre deltagere var også så heldige å få noen tips fra Åsne Havnelid (nåværende leder av ski VM i Trondheim 2025)  i oppstarten av Vi leder sammen:

– Husk å si «ja», nå du som jente/dame blir spurt om en rolle i idretten! Noen har allerede vurdert deg som god nok!


Hun fortalte jentene viktigheten av å danne nettverk og å alltid si «Ja» til lederoppgaver/roller. Begrunnelsen for at jenter skal svare «ja» når de blir spurt om å ta på seg en leder/trenerrolle er at det alltid er noen som har vurdert kandidaten som god nok når den blir spurt. Det kan være lett å glemme!

 

I 2024 har vi gleden av å tilby Vi leder sammen – først stopp EM i sittevolleyball. Dette prosjektet er en videreføring av fjorårets Vi leder sammen, men er denne gang for både jenter og gutter i alderen 19-25 år. Vi har også et mål om å rekruttere flere unge ledere med funksjonsnedsettelser. Deltagerne skal utvikle seg om ledere og/eller trenere, samt være frivillige i roller under EM i sittevolleyball i Stavanger i 2025. Prosjektet er finansiert av UNG-frivillig fond (NIF).

Søknadsfrist for deltagelse i Vi leder sammen – første stopp EM i sittevolleyball er  3. april

Les mer om prosjektet her 

 

We Lead Volleyball Together 

I 2023 var vi så heldige å bli med i et prosjekt finansiert av Erasmus+.  Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt med volleyballforbundene i Nederland, Danmark og Island som starter opp i 2024 og er ferdig i juni 2026. . Vi i NVBF skal levere det faglige innholdet med erfaringer fra Vi leder sammen og Åpen hall. Målgruppen er ungdom 16-20 år med med hovedvekt på jenter. Situasjonen for andel jenter i leder og trenerroller i de andre landene er nokså lik vår. 

I dette prosjektet er det fem klubber i Norge som får delta. Totalt 25 unge ledere skal få utvikle seg som ledere, trenere og/eller dommere. Ungdommene får oppfølging av egne clubmentorer fra sin egen klubb. Vi gleder oss til å komme med mer informasjon om dette prosjektet også!

Åpen hall-Ungt lederskap 

Åpen hall ble til etter søknad om midler til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet ga oss i 2022/2023 ett nettverk av 191 ungdommer  (109 jenter og 82 gutter) i alderen 13-19 år fra 22 klubber. Ungdommene tok frivillige lederoppgaver i forbindelse med 8 Åpen hall-arrangementer i sitt nærområde. I 2023/2024 har vi hatt 54 ungdommer fra 8 klubber i aksjon, hvorav  24 jenter og 32 gutter har tatt lederroller i forbindelse med 6 Åpen hall-arrangementer.
Se video av Åpen hall her.

Ungdommene deltok på kurs med oss i volleyballforbundet. Lærte litt om det å være leder, hvor de unge lederne kunne ta ytterligere lederkompetanse i norsk idrett; Lederkurs for ungdom, Norges Olympiske akademi, mentorprogram for unge ledere og internasjonalt Olympisk akademi. Det lærte mye om arrangementsledelse og det å fordele ansvar seg mellom for å lykkes godt i planlegging, gjennomføring og evaluering av Åpen hall for og av ungdom. Det var større andel jenter enn gutter som tok ansvar som hovedleder av arrangementene i sin klubb. 

NVBF har nå kontaktinformasjon til over 250 fremtidige ledere /trenere i norsk volleyball. Ca. 30 ungdommer har vært hovedledere av Åpen hall i sin klubb (noen har delt på rollen). Dette er kunnskapsrike, erfarne, driftige, engasjerte og nysgjerrige ungdommer som også lett tar på seg andre oppgaver i klubb. Dette nettverket kan også benyttes i andre nåværende og senere aktiviteter i regi av norsk volleyball/norske klubber. Noen unge ledere fikk allerede underveis i prosjektet andre oppgaver knyttet ledelse og arrangement i egen klubb. 

Vi var nå i 2024 så heldige å få midler for videreføring av prosjektet, og tilbyr derfor på nytt satsing på ungt lederskap gjennom Åpen hall.

Søknadsfrist er 7. april. 10 klubber kan delta i 2024 og 10 klubber i 2025. Les mer her

Generalsekretær Guro Røen og leder for sport og prestasjonsutvikling Charlotte Støelen holdt foredrag under 8. mars seminar for «God Ledelse i Idrett og Kunst – et seminar for idrettsledere og kulturledere på Operahuset».
Foto: Marte Hoel Romskaug/Norges Idrettsforbund

Bevisst på kultur

En av de som har satset på kvinner i viktige lederposisjoner er generalsekretær i Norges Volleyballforbund, Guro Røen. Hennes første oppgave i ny jobb var å ansette en sportssjef, der hun i prosessen merket at den tradisjonelle sportssjefen satt i veggene:

–  Den tradisjonelle sportssjefen er en veldig erfaren mann som er sjukt god på volleyball. Det å utfordre etablerte sannheter ble veldig krevende, særlig da jeg også var ny. Jeg tror mye av læringen og bevisstheten ligger der. Hvis ikke vi er bevisste på kulturen som råder og hvorfor det skjer, så går vi hele tiden på programinnstillingen vår. Utvikling skjer når det begynner å bli ubehagelig, sier hun.

Røen ansatte Charlotte Støelen og endret stillingstittelen fra sportssjef til leder for sport og prestasjonsutvikling.

– Forskning viser at der menn gjerne ser forbilder i begge kjønn, så ser kvinner forbilder i andre kvinner. Vi må begynne å sette kvinner i posisjoner så de synes, slik at flere tenker at det finnes en rolle for meg. Når menn også ser disse forbildene, er det en vinn-vinn-situasjon. Det er opp til oss her i dag å finne disse kandidatene og utfordre oss selv i rekrutteringsprosesser, sier Røen.

Takk til alle kvinner og menn som jobber for økt kjønnsbalanse i norsk volleyball!

NVBF gratulerer alle med kvinnedagen!