Trenger din klubb flere som tar i et tak?
Drømmer dere om å ha flere som er interessert i  å sitte i styret, være trenere, være dommere og frivillige?
Dette kan være ungdom i egen klubb!

Norges Volleyballforbund satser på ungt lederskap.

Tilskudd fra BUFDIR gir oss mulighet til at 10 klubber søker om å få ta del i Åpen hall/Åpen sandbane – Ungt lederskap i 2024.

Hver av klubbene kan få inntil 50 000kr!

 

Søknadsfrist 7. april

La oss allerede denne sesongen finne fremtidens ledere!

Hva er Åpen hall og Åpen sandbane?

Åpen hall er i all hovedsak et prosjekt for og med ungdom. Gjennom prosjektet ønsker man å motivere og utdanne ungdom til å si ja til å skape aktivitet for seg selv og andre.

 

Begrepet «Åpen hall» betyr i 2024 både Åpen hall og Åpen sandbane(r)!
Målgruppe på Åpen hall-arrangementer kan være fra 6.klasse tom VG3.

Vi inviterer ungdom i klubbene til å arrangere Åpen hall slik at man får en første introduksjon og erfaring med å legge til rette for et arrangement. Arrangementer er et konkret eksempel på en arena hvor man kan bidra med egen frivillighet til glede for andre, men også seg selv. Det er lite som er mer givende å jobbe mot et mål sammen med andre. Kanskje vil dette også gi lyst til å påta seg andre frivillige verv i fremtiden?

Ungdommenes ledererfaring utvikles rundt gjennomføringen av Åpen hall. I Åpen hall inviterer ungdom andre ungdom til en økt med Minivolleyball/Minisandvolleyball/Teenvolley/Sandvolleyball og/eller alternative aktiviteter enten rett etter skolen, en kveld eller noen timer i løpet av en helg. I løpet av økten er det viktigst å komme sammen, ha det gøy med aktivitet og bli kjent med andre.

Minivolleyball/Minisandvolleyball er spillvarianten for 6-12 år, mens Teenvolley er et spillkonsept der både nybegynnere og erfarne ungdom fra 13 til 19 år kan spille sammen. I innendørsvarianten  for barn og ungdom spilles det med justerte regler sammenlignet med 6`-volleyball, mindre baner og 2-3 personer på lag. I utendørsvarianten for mini og teen brukes mini/teen-regler og 2 personer på lag.

Her står volleyglede i fokus – nettopp det som også kjennetegner Åpen hall. Unge lederne har ofte ønsker om alternative aktiviteter. De bestemmer selv hva Åpen hall skal inneholde av aktiviteter.

 

 

5-8 ungdommer i hver av 10 klubber får delta på kurs med NVBF. Kurset i Åpen hall gir grunnleggende innføring i hvordan man arrangerer Åpen hall, samt hva det betyr å være en leder. Sammen planlegger ungdommene hvordan Åpen hall skal gjennomføres i egen klubb. Ungdommene står deretter ansvarlig for gjennomføring av selve arrangementene.

Alle deltakende klubber har en voksen kontaktperson (klubbmentor) som vil være en viktig dialogpartner og medhjelper for ungdommene. NVBFs prosjektleder har dialog underveis i gjennomføringsperioden med ungdommene. Målsetningen med Åpen hall er Ungt lederskap og at ungdommene får erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere Åpen hall – være en leder!

Unge ledere i klubb deltar på en «politisk arena» ila 2024 eller 2025.

Både funksjonsfriske ungdommer og ungdommer med nedsatt funksjonsevne blir invitert til å delta som ung leder i Åpen hall.

Se hvordan unge ledere arrangerer Åpen hall i vår video

Søknad og gjennomføring 2024

SØKNADSPROSESS

 • Klubben søker NVBF om tilskudd til Åpen hall  2024 (prosjektstart mai og slutt november) – Søknadsfrist 7. april.
 • Klubben bekrefter i sin søknad at de har/kan få tilgang til hall/bane hvor Åpen hall kan gjennomføres.
 • Klubben har en voksen kontaktperson/klubbmentor for tilbudet, som sikrer ungt lederskap, og som bistår ungdommene ved behov.
 • 10 klubber mottar svar om at de får tilskudd til gjennomføring av «Åpen hall» denne sesongen.
 • Klubb fakturerer NVBF for inntil 25 000 kr (ref. tilskuddsbrev) ved oppstart og inntil 25 000kr etter rapportering i 1. desember.
  Tildelte midler kan benyttes til f. eks. noe honorar, halleie, reise, bespisning, utstyr og bekledning.
  Faktura: Sendes som EHF eller i PDF til [email protected]
 • Klubb får tilsendt ballpakke (Meld inn postadresse via link lengre ned på siden. Se «bestille ballpakke».

 

GJENNOMFØRING/BETINGELSER DELTAGELSE

 • Åpen hall skal gjennomføres minimum 6 ganger, i ungdommenes fritid.
 • Målgruppen for deltakelse i aktivitet på Åpen hall er 11-19 år.
 • Voksen kontaktperson/klubbmentor i klubb melder inn navn på 5-8 ungdommer i forkant av aktivitetslederkurset/ arrangørkurset.
  Kontaktinformasjon til kursdeltagere sendes inn via link du finner lengre ned på siden. Se «Kurs i klubb….».
 • NVBF arrangerer aktivitetslederkurs/arrangørkurs for ansvarlige ungdom og voksen kontaktperson i klubb (mai eller juni).
 • Ungdommene tar ansvar for å planlegge, gjennomføre og rapportere for Åpen hall kommende sesong.
 • Voksen kontaktperson/klubbmentor veileder ungdommene ved behov.
 • Ungdommene inviterer til – og arrangerer Åpen hall minimum 6 ganger innen utgang november 2024.
 • Ungdommene tilrettelegger slik at personer med nedsatt funksjonsevne inviteres og kan delta.
 • Åpen hall skal være en trygg møteplass, og ungdommene sikrer dette ved å alltid ha en eller flere voksne tilstede på arrangementene.
 • 1-2 unge ledere av Åpen hall i klubb deltar på årsmøte i egen klubb, årsmøte i idrettsrådet, valgmøte/temamøte i region,  seminar i regi av NVBF og/eller forbundsting 2024 eller våren 2025.
Søknadsskjema 2024

Vær oppmerksom på at du må ha denne informasjon klar når du søker:

 • Styret i klubben vedtar at dere vil satse på ungt lederskap, og søker Åpen hall 2024
 • Klubben har tilgang til hall/sandbane
 • Klubben har 5-8 unge ledere som kan ta ansvaret for Åpen hall (kan navngis på senere tidspunkt)
 • Klubben har forklart unge ledere hva Åpen hall er og hva som forventes av dem.
 • Klubben har noen tanker om hva de ønsker å benytte sine unge ledere til i etterkant av prosjektet
 • Klubben har en ansvarlig voksenperson/klubbmentor (over 18 år) som bistår ungdommene
 • Klubben har en målsetning om et gitt antall ungdommer (13-19 år) som besøker Åpen hall
 • Klubben har en målsetning om et gitt antall ungdommer med nedsatt funksjonsevne (13-19 år) som besøker Åpen hall.
 • 1-2 unge ledere av Åpen hall i klubb deltar på årsmøte i egen klubb, årsmøte i idrettsrådet, valgmøte/temamøte i region,  seminar i regi av NVBF og/eller forbundsting 2024.
 • Budsjett må skrives isøknaden. Bør være et spleiselag mellom NVBF og klubb. Midler kan benyttes til halleie, bespisning, utstyr, honorar osv. Inntil 50000kr kan søkes i 2024.

Søknadsfrist 7.april Søknader behandles (tidligst 8. april og deretter  fortløpende), og prosjektleder i NVBF tar kontakt med voksen kontaktperson/klubbmentor i klubb rett i etterkant av dette.

Klubboversikt og kursdatoer Åpen hall

Voksen kontaktperson i klubb blir kontaktet ila kort tid av prosjektleder Irene Sand for å avklare kursdato for ungdommene og oppstart Åpen hall.

Kurs i klubb om Åpen hall - oversikt lederoppgaver i forbindelse med Åpen hall

NVBF holder et kurs (1,5-3t) for de unge lederne i klubb. Tid og sted avklares mellom prosjektansvarlig i NVBF og voksen kontaktperson i klubb. Kurset holdes gjerne rett etter skoletid, på ettermiddag eller på kveld.  Kurset gjennomføres i møterom. Dersom klubben er ukjent med teenvolleykonseptet og forskjellige spillvarianter (Hot Seat, Kongebane osv. benyttes time to til gjennomgang av dette i hall).  Klubbens stiller med minimum fem deltakere og maksimalt 8.

Klubben melder inn deltakere ungdommene i denne linken, senest kvelden før kurs, her 

Kursets mål:
Bli kjent med Åpen hall – Ungt lederskap
Bli kjent med kjennetegn ved den gode lederen/treneren
Lage Actionplan for klubbens 6 Åpen hall.
Bli kjent med NVBFs aktivitetskonsepter
Iverksetting av Åpen hall  – for og med ungdom!

Lederoppgaver på Åpen hall:
1. Hovedleder
2. Leder for hall/rigg
3. Leder for bespisning/kiosk/premier/innkjøp
4. Leder for Trygghet og sosialt – SOME
5. Aktivitetsleder(e)
6. Leder for HMS/førstehjelp
7. Leder for Service

Tips til alternative aktiviteter

Volleyball er en naturlig del av Åpen hall, men av og til kan det være behov for flere aktiviteter. Dette definerer ungdommene. Eksempler på alternativer er:

Forslag invitasjon, actionplan og logoer

Ungdommene reklamere for sine Åpen hall-arrangementer. Dette kan gjøres i sosiale medier, men også i plakatform i områder hvor barn og ungdommer ferdes.

Her er et forslag til invitasjon som kan benyttes:
Åpen hall invitasjon

Det er også lov å benytte egenprodusert plakat, men husk  da å synliggjør logo til NVBF og Bufdir

Her er forslag til Actionplan (mal hentet fra unge ledere i Steinkjer VBK)
Actionplan

 

Her finner logoer til Bufdir

Her finner dere logoer til NVBF

Retningslinjer for barneidrett (Minivolleyball)

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Retningslinjer for barneidrett
Bestemmelser for barneidrett

Retningslinjer for ungdomsidrett (Teenvolley)

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktive idrettsutøvere. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse retningslinjene i praksis.

Det er imidlertid viktig å presisere at når man har fylt 15 år, har man stemmerett og kan være med å påvirke hvordan sitt idrettslag skal se ut.

Retningslinjer for ungdomsidrett leser du her

Rapporteringsskjema Åpen hall 2024/2025

Leder i Åpen hall-ungt lederskap i hver av de åtte klubbene har kontakt med Irene Sand etter første, tredje og sjette arrangement. Ledere for Trygghet og sosialt sender bilder og har på den måten kontakt med NVBF jevnlig også.

Frist for endelig rapportering av prosjektet: Etter 6 Åpen hall-arrangementer og senest 30. november 2024

Dette rapporteres

 • Tid og sted for alle 6 arrangementer
 • Antall deltakere med og uten funksjonsnedsettelse i alderen 13-19 år
 • Hva de unge lederne skal benyttes til i ettertid av arrangementene?
 • Ungdommenes og klubbens erfaring med Åpen hall
 • Hvilken «politisk arena» ungdommene skal delta på i prosjektperioden.

Rapporteringslink finner du her (link kommer)

NVBF og Bufdir

Det er NVBF og Bufdir sammen, som gir mulighet for klubber å delta i Åpen hall – Ungt lederskap sesongen 2024.

Spørsmål?
 • Irene Sand
  Irene Sand Prosjektleder

  Ansvar for prosjektene:

  Ungt lederskap – Åpen hall
  Vi leder sammen

  901 85 644
  [email protected]

   

Bestille Ballpakke

Klubber som har fått tildelt midler knyttet Åpen hall 2023/2024 skal sende inn postadresse for å motta ballpakke til mini/teenaktivitet under Åpen hall.
Benytt denne lenken for å innrapportere postadresse: https://www.formpl.us/form/6190678715531264

Åpen hall - Ungt lederskap

Start typing and press Enter to search