ÅPNE SAMLINGER / REGIONLAG   SANDVOLLEYBALL

ÅPNE SAMLINGER / REGIONLAG SANDVOLLEYBALL

Plan for samlinger og mesterskap i 2021

NM Regionlag Sandvolleyball U17 skal arrangeres i Oslo 2.-4. august 2021.

Alle NVBFs åtte konkurransesoner deltar med lag under NM. Dersom du har lyst til å prøve å komme med på regionlaget i din region, må du møte på de åpne samlingene. Er du forhindret bør du melde forfall, slik at trenerne vet at du er interessert.

Åpne samlinger skal gi inspirasjon og mulighet til videre utvikling, samt styrke samarbeid mellom klubbene.
Vår/sommer 2021 vil det avholdes tre åpne samlinger for spillere i ungdomsskolealder i hver region. De åpne samlingene er tenkt som endagssamlinger. En åpen samling vil bestå av en to timers treningsøkt, deretter turneringsspill. Kriterier for laguttak er at en deltar på åpne samlinger og turneringer.

Uke 17 ( 1.-2. mai) Trening og uformell turnering. (regionale tilpasninger)
Uke 21 ( 29.-30. mai) Trening og RT U17-turnering (regionale variasjoner)
Uke 23 ( 12-13. juni) Trening og RT U17-turnering (regionale variasjoner)

Etter tre åpne samlinger vil regionlagstrenerne invitere 6-8 spillere til en bruttotropp som deltar på lukkede samlinger. 6 spillere skal utgjøre det endelige laget som representerer regionen under NM.

Praktisk informasjon om åpne samlinger, påmeldings- og betalingslinker, arrangørsted, tidspunkt m.m. vil bli oppdatert fortløpende i løpet av de neste ukene – følg med! Scroll til bunnen av siden for info om samlinger i din region.

Korona

NVBF gjør fortløpende vurderinger ut fra retningslinjer gitt av helse- og/eller idrettsmyndigheter. Vi tar ansvar i dugnaden for å hindre smittespredning, samtidig som vi arbeider for en så nær normal aktivitet som mulig. Dette krever godt samarbeid i alle ledd.

Vi planlegger og inviterer til samlinger som normalt, men vi må ta forbehold om at planlagt aktivitet må avlyses. Følg derfor med på denne siden.

Påmelding/Økonomi: 
* Hver samling koster totalt kr. 250,- pr spiller ( inkludert turnering). På samling 2 og 3 koster samlingen 150 kr, og påmelding til turnering 100 kr pr spiller. En må selv melde på lag i Profixio.
* Påmelding til åpen samling er bindende og gjøres via iSonen (se egen link pr region/pr samling)
* Egenandel for spillere som blir tatt ut på til NM Regionlag Sandvolleyball i Oslo i august 2021 er kr. 4.000,- (inkluderer reise til og fra hjemsted)
* Dersom NVBF må avlyse en samling vil påmeldte deltakere få tilbakebetalt påmeldingsavgift
* Ved avmelding pga korona, karantene, skade eller sykdom refunderes påmeldingsavgiften. Dette forutsetter at trener har fått skriftlig beskjed i forkant av samlingen.

Merk at hver spiller vil være underlagt de retningslinjer som gjelder i den kommunen spilleren bor. Dersom en spillers kommune ikke anbefaler å krysse kommunegrensa for å trene eller delta på arrangement, må spilleren droppe samlingen. Spillere som er påmeldt til samling, og som ikke får delta, vil få refundert påmeldingsavgiften.

NB! Flere har fått NVBFs mail i spamfilteret. Er du påmeldt, men har ikke mottatt praktisk info innen fredag før samling, sjekk først spamfilteret, og deretter kontakt oss på post@volleyball.no.

Åpne samlinger

Regionlagstrenere sandvolleyball Hordaland 2021

Trener:
Otelie Tuft, epost: otelietuft@gmail.com, mobil: 47456074
Trener:
Grethe Tuft Soltvedt, grethe98@hotmail.com, mobil: 90146170

Åpen samling #3 – jenter og gutar
Dato: Laurdag 12. juni
Sted: Strandvik, arr: Strandvik IL
Denne gongen er open samling og U17 turneringa slått saman og alle som ønskjer å delta, melder seg på iSonen.
Dei som deltek på samlinga vil få rankingpoeng ut frå turneringforma som trenarane setter opp. Alle spelarane som melder seg på, vil få ein makker å spele med på turneringa.

Påmelding samling #3:iSonen
Påmeldingsfrist tirsdag 8. juni kl 23.59

Program:
Økt 1: kl. 11.00 – 13.00
Lunch: kl. 13.00 – 13.30 (medbrakt matpakke)
Økt 2: kl. 13.30 – 16.30: Turneringsform: King/queen of the beach

Regionlagstrenere sandvolleyball Møre og Romsdal 2021

Trener jenter:
Are Kristoffer Hjeltnes, epost: ahjeltne@gmail.com, mobil: 92045001
Trener gutter:
Steinar Sunde, epost: steinar.a.sunde@gmail.com, mobil: 92435922

Samling #2 – gutar og jenter 
Dato: Laurdag. 12. juni,
Stad:  Bekkevoll,
Arrangør: SK Rival

Program: Open samling 2 og U17 turnering
Open samling: kl. 10.30 – 12.30
U17-turnering : Kl. 12.30 – 18.30
Direkte etter treninga startar U17-turneringa som vi håper alle spelarane vil delta på. Sjå eiga påmelding for turneringa. Gje beskjed om du ikkje finn makker, så hjelper vi til.

Påmelding: iSonen
Påmeldingsfrist tysdag 8.juni.kl. 23.59

Påmelding Nordvest Tour 4: Profixio
Meld på lag til turneringa innan tysdag 8.juni kl 23.59

Regionlagstrenere sandvolleyball Nord 2021

Trener jenter: Robert Larsen, epost: lappinlarsen@hotmail.com, mobil: 90360469
Trener gutter: Håvard Hamansen Wallstad, epost: wallstad@hotmail.com, mobil: 90207012

Samling #1 – gutter og jenter
Dato: 29. mai
Sted: Tromsø

Program:
Økt 1: kl. 11.30 – 13.30
Lunch: kl. 13.30 – 14.00 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 14.00 – 17.00

Samling #2 – gutter og jenter
Dato: 19. juni
Sted: Sortland
Påmelding: iSonen

Program:
Økt 1: kl. 10.00 – 12.00
Lunch: kl. 12.00 – 12.15 (medbrakt matpakke)
Økt 2 (turnering): Kl. 12.15 – 18.00

Regionlagstrenere sandvolleyball Sogn & Fjordane 2021

Trenere jenter:
Sara Krumsvik, epost sara@naturlegvis.no, mobil:47628373
Emilie Byberg, epost: bybergemilie@gmail.com, mobil: 91346601
Trener gutter:
Daniel Lira, epost: danielsunnfjord@gmail.com, mobil: 97075295

Open samling #3 – jenter og gutar
Dato: Søndag 13. juni
Sted: Hafstadparken, arr: Førde volleyballklubb
Denne gongen er open samling og U17 turneringa slått saman og alle som ønskjer å delta, melder seg på iSonen.
Dei som deltek på samlinga vil få rankingpoeng ut frå turneringforma som trenarane setter opp. Alle spelarane som melder seg på, vil få ein makker å spele med på turneringa.

Påmelding samling 3: iSonen 
Påmeldingsfrist tirsdag 8.juni kl 23.59

Program:
Økt 1: kl. 11.00 – 13.00
Lunch: kl. 13.00 – 13.30 (medbrakt matpakke)
Økt 2: kl. 13.30 – 16.30: Turneringsform: King/queen of the beach

Regionlagstrenere sandvolleyball Agder 2021
Trenere gutter og jenter:
Alexandre Peres, epost: xandyperes@hotmail.com, mobil: 94187546
Sondre Finne, epost: sondrefinne@gmail.com, mobil: 41230101

Åpen samling #2 – gutter og jenter 
Dato: Søndag 20. juni (utsatt fra 29. mai)
Sted: Gimle, arr: KSK

Program samling #2 og U17-turnering
Åpen samling kl. 10.00 – 12.00
U15 og U19-turnering kl. 12.00 – 18.00
Direkte etter treningen starter U15 og U19-turnering som vi håper at alle spillerne vil delta på. Se egen påmelding for turneringen. Gi beskjed om du ikke finner makker, så hjelper vi til.

Påmelding samling #2: iSonen
Meld deg på innen tirsdag 15. juni kl. 23.59

Påmelding Agder Tour U15 og U19: Profixio
Meld på lag til turnering innen tirsdag 15. juni kl. 23.59

Regionlagstrenere sandvolleyball Trøndelag 2021

Trener jenter: Andrea Persøy, epost: andrea-n-p@hotmail.com, mobil: 47751425
Trenere gutter: Sven Andreas Nygaard, epost: sven.andreas.nygaard@gmail.com, mobil: 95284748

Samling #1 – gutter 
Dato: Lørdag 1. mai
Sted: Lade, arr: Trondheim SVK

Samling #1 – jenter  
Dato: Lørdag 1. mai
Sted: Lade, arr: Trondheim SVK

Program:
Økt 1: kl. 11.30 – 13.30
Lunch: kl. 13.30 – 14.00 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 14.00 – 17.00

Samling #2 – gutter og jenter

Dato: Lørdag 29. mai
Sted: Spillumsanden, Namsos arr: Namsos VBK

Program:
Økt 1: kl. 10.00 – 12.00
Lunch: kl. 12.00– 12.15 (medbrakt matpakke)
Økt 2 (Trønder Tour U17): Kl. 12.15 – 18.00

Samling #3 – gutter og jenter

Påmelding: iSonen

Dato: Lørdag 12. juni
Sted: Vinne Aktivitetspark, Verdal. arr: Verdal VBK

Program:
Økt 1: kl. 10.00 – 12.00
Lunch: kl. 12.00– 12.15 (medbrakt matpakke)
Økt 2 (Trønder Tour U17): Kl. 12.15 – 18.00

Samling #4 (ekstrasamling) – gutter og jenter

Påmelding: iSonen

Dato: Lørdag 26. juni
Sted: Dødens Dal, Trondheim. Arr: NTNUI

Program:
Økt 1: kl. 10.00 – 12.00
Lunch: kl. 12.00– 12.15 (medbrakt matpakke)
Økt 2 (turnering): Kl. 12.15 – 18.00

Regionlagstrenere sandvolleyball Øst 2021
Trenere jenter:
Ruben Løvli (hovedtrener), epost: ruben.lovli@gmail.com, mobil: 99474706
Gunnar von Brandis (assistenttrener), epost: gunnar.brandis@jotron.com, mobil: 40498058
Janis Dzenis (assistenttrener), epost: janisvandzenis@gmail.com, mobil: 92995223

Trenere gutter:
Eirik Roness (hovedtrener), epost: eirik.roness@cgi.com, mobil: 98222723
Marcelo Penner (assistenttrener), epost: marcelopenner@hotmail.com, mobil: 97139712

Samling #1 – jenter  
Dato: 15. mai
Sted: Koll Arena/Tønsberg
Arrangør: Koll/Tønsberg
Påmelding: iSonen

Samling #1 – gutter 
Dato: 16. mai
Sted: Koll Arena/Vikersund
Arrangør: Koll/Vikersund
Påmelding: iSonen

Program samling #1:
Økt 1: kl. 11.30 – 13.30
Lunch: kl. 13.30 – 14.00 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 14.00 – 17.00

Samling #2 – jenter Oslo  
Dato: 29. mai
Sted: Koll Arena
Arrangør: Koll
Påmelding: iSonen
Program:
10:00-12:00: Åpen samling
12:30-: U17 turnering

Samling #2 – gutter Oslo 
Dato: 29. mai
Sted: Skredderjordet
Arrangør: Skredderjordet Sandvolleyballklubb
Påmelding: iSonen
Program:
12:00-14:00: Åpen samling
14:30-: U17 turnering

Samling #2 – Vikersund (gutter og jenter)
Dato: 29. mai
Sted: Vikersund
Arrangør: Vikersund IF
Påmelding: iSonen
Program:
11:00-13:00: Åpen samling
13:30-: U17 turnering

Samling #3 – gutter Oslo
Dato: 19. juni
Sted: Koll Arena
Arrangør: Koll
Påmelding: iSonen
Program
Økt 1: kl. 10.00 – 12.00

Samling #3 – jenter Oslo
Dato: 20. juni
Sted: Koll Arena
Arrangør: Koll
Påmelding: iSonen
Program
Økt 1: kl. 11.00 – 13.00
Lunch: kl. 13.00 – 13.30 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 13.30 – ca. 15.30

Samling #3 – jenter Tønsberg AVLYST
Dato: 19. juni
Sted: Flint sandvolleyballbaner
Arrangør: Tønsberg VBK

Regionlagstrenere sandvolleyball Rogaland 2021

Trener jenter: Elias Vølstad Bogen, epost: elias.v.bogen@lyse.net, mobil: 45431700
Trener gutter: Svein Ove Utvik, epost: svein.ove.utvik@gmail.com, mobil: 48897395

Samling #3 – gutter:
Dato: Lørdag 12. juni
Sted: Sandvestranden, arr: Torvastad IL

Samling #3 – jenter:  
Dato: Lørdag 12. juni
Sted: Haraldsvangen, arr: Haugesund Volleyball

Program samling #3 og U17-turnering
Åpen samling kl. 10.00 – 12.00
U17-turnering kl. 12.00 – 18.00
Direkte etter treningen starter U17-turnering som vi håper at alle spillerne vil delta på. Se egen påmelding for turneringen. Gi beskjed om du ikke finner makker, så hjelper vi til.

Påmelding samling #3 JENTER i Haugesund: iSonen
Meld deg på innen tirsdag 8. juni kl. 23.59

Påmelding samling #3 GUTTER på Sandvedstranden: iSonen
Meld deg på innen tirsdag 8. juni kl. 23.59

Påmelding Rogaland Tour U17: Profixio
Meld på lag til turnering innen tirsdag 8. juni kl. 23.59

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search