KOMPETANSEKRAV FOR TRENERE

I 2014 vedtok forbundsstyret å implementere utdanningskrav for trenere for å sikre et kompetanseløft i organisasjonen.

Organisert og tilrettelagt på en god måte er volleyball og sandvolleyball fantastiske idretter. For å sikre at barn og ungdoms idrettshverdag er tilrettelagt på en god måte, er gode trenere avgjørende. Den vedtatte strategien fastsetter at kompetanse er nøkkelen til videre utvikling av våre idretter og en avgjørende faktor for å sikre at barn og ungdom opplever mestring og videre utvikling i sin treningshverdag. Kompetansekravene for trenere skal sikre at vi har nok kvalifiserte trenere.

Det tilbys Minitrener, Trener 1, Trener 2 og Trener 3-kurs, samt tema- og etterutdanningskurs for trenere som del av utdanningsløftet.

Etter fullført kurs samt godkjent praksis, vil treneren få sin trenerkompetanse registrert i Min Idrett. Det stilles krav om at trenere med autorisasjon innen tre år etter autorisasjonsdatoen må ha gjennomført etterutdanningstiltak eller ha fungert som volleyball-/sandvolleyballtrener med varighet i minimum ett år. Eksempler på etterutdanning kan være kurs og moduler som NVBF tilbyr som en del av Trenerløypa eller deltagelse på tiltak, som godkjennes som etterutdanning, i regi av NVBF.

Det kan tildeles midlertidig dispensasjon fra kravet for en avgrenset periode for trenere som har startet opp med aktuell trenergrad.

Kompetansekrav aldersbestemt aktivitet

Kompetansekrav Aldersbestemte serierKompetansekrav Aldersbestemt NM
U15Minitreneren / ungdomstrenerenTrener 1
U17Minitreneren / ungdomstrenerenTrener 2
U19Minitreneren / ungdomstrenerenTrener 2

Kompetansekrav senioraktivitet

DivisjonKompetansekrav
EliteserienTrener 3
1.divisjonTrener 2
2.divisjonTrener 1
3.divisjon og lavereMinitreneren / Ungdomstreneren

Når din trenerkompetanse er fullført og praksis godkjent, vil du finne din kompetanse i Min Idrett. Logg inn på minidrett.nif.no, velg «kurs», og «oppnådd kompetanse». Her kan du laste ned ditt kompetansebevis.

Din oppnådde kompetanse vil også ligge i din idretts-CV. Den finner du ved å logge inn på minidrett.nif.no, velge «Min Profil», og «last ned Idretts-CV».

Dersom din trenerkompetanse er utgått, kan du sende søknad om å få utvidet din kompetanse med 3 nye år. Du bør da ha gjennomført etterutdanningskurs, eller ha fungert som aktiv trener i løpet av perioden.

Søknadsskjema:

Alle kurs som arrangeres vil bli publisert fortløpende i kurskalenderen. Følg med på denne for å finne et kurs som passer for deg.

Det kan søkes om dispensasjon fra kompetansekravet for en avgrenset periode. Trenere som har startet på aktuell trenergrad, kan søke om dispensasjon.

Du kan søke om dispensasjon fra kompetansekravet ved å sende inn dette skjemaet:

KURS I TRENERLØYPA

Start typing and press Enter to search