Trener

Trenerløypa

Organisert og tilrettelagt på en god måte er volleyball og sandvolleyball fantastiske aktiviteter. Gode trenere er avgjørende for å sikre at aktiviteten er organisert og tilrettelagt på en god måte. Trenerløypa tilbyr ferske og erfarne trenere kompetansepåfyll, muligheten til å utveksle erfaringer og ikke minst bli del av et nettverk med faglig dyktige trenerkollegaer.

Det er stor etterspørsel etter sertifiserte trenere i begge idrettsgrener. Gjennom trenerløypa har du mulighet til å delta i den sportslige videreutviklingen av volleyball og sandvolleyball i Norge. Gjennom din kompetanse kan du forankre gode holdninger og treningsprinsipper i egen klubb. Samtidig kan du investere tid til selvutvikling for deg selv. Kurs gjennom trenerløypa er noe du absolutt må få med deg!

Trenerløypa er bygd opp med ulike nivåer avhengig av trenerens interesseområde, kompetanse og erfaring. I menyen under finner du oversikt over hvilke kurs NVBF tilbyr.

Velkommen!

Dommer

Dommerløypa

Organisert og tilrettelagt på en god måte er volleyball og sandvolleyball fantastiske aktiviteter. Kampene kan ofte bli tette og jevnspilte og da er kunnskapsrike og trygge dommere avgjørende for god kampledelse.

Det er stor etterspørse etter sertifierte dommere i begge grener. Dommerløypa tilbyr ferske og erfarne dommere kompetansepåfyll, muligheten til å utveksle erfaringer og ikke minst bli del av et nettverk med faglig dyktige kollegaer.

Dommerløypa er bygd opp med ulike nivåer avhengig av den enkeltes interesseområde, kompetanse og erfaring. I menyen under finner du oversikt over hvilke kurs NVBF tilbyr.

Velkommen!

Leder

Leder

NVBF tilbyr styrekurs for alle ledere og styremedlemmer i klubber og grupper i fleridrettslag. Kursene gir en grunnleggende innføring i ditt ansvar og rolle som leder og styremedlem i en klubb/gruppe. Man kan velge mellom et e-læringskurs som vil gi en grunnleggende innføring eller klasseromskurset “Klubbens styrearbeid i praksis” som gir større dybdeforståelse. Webinaret «Styrets ansvar» settes opp om det er etterspørsel, og er en lett innføring i de viktigste juridisk bindende ansvarsområdene styret må vite om. Kurset «Klubbdrift express» er spesielt egnet for styrer med mange nye medlemmer og for nystartede klubber/grupper.

NVBF anbefaler alle sine klubbstyrer å gjennomføre ett av disse kurset rett etter årsmøtet! Da får nye og gamle tillitsvalgte et felles utgangspunkt for å utvikle klubben videre.

For å komme i gang med et utviklingsarbeid i klubben anbefaler vi prosesskvelden «Alle kort på bordet». Dette er en god start for å få kartlagt hva styret allerede gjør, hva som ikke gjøres og hva klubben ønsker å sette fokus på i nær framtid. Prosesskvelden gjennomføres av styret og eventuelle andre ressurspersoner styret ønsker å trekke inn.

Kontakt Oss

Se våre kurs

Kjøp lisens

Start typing and press Enter to search