OVERGANGER

OVERGANGER

Overganger

Nytt av sesongen er at overganger blir gjennomført gjennom Min Idrett (for spiller) og SportsAdmin (for klubb).

Det er ingen karantene utover tiden det tar å få godkjent overgangen gjennom systemet. Når overgangen er betalt av spiller, er overgangen godkjent og spilleren er klar for ny klubb. Gebyret på 800,- gjelder alle senior serier. Det skal ikke betales overgangsgebyr når spiller ikke har spilt for en klubb på 12 måneder.

Under finner du beskrivelse på hvordan:
• Logge inn i Min Idrett
• Søke om overgang i Min Idrett
• Godkjenne overgang – Ny klubb
• Godkjenne overgang – Tidligere klubb

NB:
• For internasjonale overganger, se info på nettsiden og ta kontakt med NVBFs administrasjon.
• For elever ved Topp Volley Norge brukes manuelt skjema.
Overgangsvinduet stenger 15.desember. Etter 15.desember er det kun overganger som går under unntak som blir godkjent. For overganger etter 15.desember brukes manuelt skjema.

Logge inn i Min Idrett
Har du benyttet Min idrett tidligere?
1. Logg inn med brukernavn og passord.
2. Dersom du ikke husker ditt brukernavn og passord, klikk på «Glemt brukernavn og passord».

Har du ikke benyttet Min idrett tidligere?
1. Klikk på «Ny bruker» for å verifisere spilleren med fødselsnummer. Dette gjøres kun første gang du skal inn på siden.
2. Fyll ut den informasjon du blir bedt om.
3. Du mottar påloggingsinformasjon som du logger deg inn med.

Søke om overgang i Min Idrett
1. Overgang finner du til høyre under fanen «Min profil».
Ligger det ikke noe valg for overgang under denne fanen, så skyldes dette trolig at det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med NVBF, slik at vi kan slå sammen duplikatene.
2. Velg “Ny overgang”.
3.Velg overgangstype.
4. Velg hvilken klubb du ønsker overgang til.
5. Er du under 18 år må også navn og e-post adresse til foresatt legges inn.
6. Kryss av for «Jeg bekrefter å ha lest reglene for overgang».
7. Trykk send søknad.

Ny klubb avgjør hvorvidt overgangsgebyret skal betales av klubben eller av spilleren. Dersom det er spilleren som skal betale dette, sendes det automatisk en e-post tilbake til spilleren med beskjed om at overgangen er klar for betaling når overgangen er godkjent av ny og gammel klubb. Gebyret på kr. 800,- kan kun betales online.

Godkjenne overgang – Ny klubb
1. Ny klubb får e-post med beskjed når en spiller søker om overgang til klubben
2. Logg på via SportsAdmin for å godkjenne overgangen
3. Under «person» finnes valget «overgang». Her ligger overganger som venter på godkjenning.
4. Velg om overgangsgebyret skal betales av klubb eller spiller.
5. Godkjenn overgangen.

Godkjenne overgang – Tidligere klubb
1. Når ny klubb har godkjent en overgang, blir den sendt videre til godkjenning av gammel klubb
2. Gammel klubb har 3 dager på å godkjenne/avvise fra e-post om søknad er mottatt. Dersom gammel klubb ikke godkjenner/avviser innen 3 dager, blir overgangen automatisk godkjent.
3. Gammel klubb må godkjenne overgangen dersom utøver har
• betalt medlemsavgift og treningsavgift
• levert tilbake idretts- og treningstøy som tilhører klubben
• gjort opp sine forpliktelser i henhold til spillerkontrakt om slik er inngått (se punkt 2.11 i Administrativ regulering for lavere divisjoner)

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search