OVERGANGER

OVERGANGER

Overganger

Om en spiller ønsker å endre berettigelse fra å spille for én klubb til å spille for en annen klubb, må det foretas en spillerovergang. Det er enhver klubb sitt ansvar å kontrollere at en ny spiller har gyldig overgang før han/hun får spille for den nye klubben.

Spilleroverganger gjennomføres i Min Idrett (for spiller) og SportsAdmin (for klubb).

Spilleren får ingen karantene utover den tiden det tar å få overgangen godkjent gjennom systemet. Når overgangen er betalt (av spiller eller ny klubb), er overgangen godkjent, og spilleren er klar for spill i sin nye klubb.

Overgangsgebyret på 800,- gjelder for alle spillere som skal delta i seniorserier. Det skal ikke betales overgangsgebyr dersom spilleren ikke var aktiv spiller for en klubb sist sesong.

Under finner du beskrivelse på hvordan:
• Logge inn i Min Idrett
• Søke om overgang i Min Idrett
• Godkjenne overgang – – Ny klubb, i SportsAdmin under Person
• Godkjenne overgang – Tidligere klubb, i Sports Admin under Person

NB:
• For internasjonale overganger, se reglement for NVBFs senior serier og ta kontakt med NVBFs administrasjon.
• For elever ved Topp Volley Norge brukes manuelt skjema.
Overgangsvinduet stenger 15.desember. Etter 15.desember er det kun overganger som går under unntak som blir godkjent. For overganger etter 15.desember brukes manuelt skjema.

Logge inn i Min Idrett
Har du benyttet Min idrett tidligere?
1. Logg inn med brukernavn og passord.
2. Dersom du ikke husker ditt brukernavn og passord, klikk på «Glemt brukernavn og passord».

Har du ikke benyttet Min idrett tidligere?
1. Klikk på «Ny bruker» for å verifisere spilleren med fødselsnummer. Dette gjøres kun første gang du skal inn på siden.
2. Fyll ut den informasjon du blir bedt om.
3. Du mottar påloggingsinformasjon som du logger deg inn med.

Søke om overgang i Min Idrett
1. Overgang finner du til høyre under fanen «Min profil».
Ligger det ikke noe valg for overgang under denne fanen, så skyldes dette trolig at det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med NVBF, slik at vi kan slå sammen duplikatene.
2. Velg «Ny overgang».
3.Velg overgangstype.
4. Velg hvilken klubb du ønsker overgang til.
5. Er du under 18 år må også navn og e-postadresse til foresatt legges inn.
6. Kryss av for «Jeg bekrefter å ha lest reglene for overgang».
7. Trykk send søknad.

Ny klubb avgjør hvorvidt overgangsgebyret skal betales av klubben eller av spilleren. Dersom det er spilleren som skal betale dette, sendes det automatisk en e-post tilbake til spilleren med beskjed om at overgangen er klar for betaling når overgangen er godkjent av ny og gammel klubb. Gebyret på kr. 800,- kan kun betales online.

Godkjenne overgang – Ny klubb
1. Ny klubb får e-post med beskjed når en spiller søker om overgang til klubben
2. Logg på via SportsAdmin for å godkjenne overgangen
3. Under «person» finnes valget «overgang». Her ligger overganger som venter på godkjenning.
4. Velg om overgangsgebyret skal betales av klubb eller spiller.
5. Godkjenn overgangen.

Godkjenne overgang – Tidligere klubb
1. Når ny klubb har godkjent en overgang, blir den sendt videre til godkjenning av gammel klubb
2. Gammel klubb har 3 dager på å godkjenne/avvise fra e-post om søknad er mottatt. Dersom gammel klubb ikke godkjenner/avviser innen 3 dager, blir overgangen automatisk godkjent.
3. Gammel klubb må godkjenne overgangen dersom utøver har
• betalt medlemsavgift og treningsavgift
• levert tilbake idretts- og treningstøy som tilhører klubben
• gjort opp sine forpliktelser i henhold til spillerkontrakt om slik er inngått (se punkt 2.11 i Administrativ regulering for lavere divisjoner)

Start typing and press Enter to search