NVBF FORBUNDSTING

Norges Volleyballforbund kaller inn til ordinært forbundsting (nr. 50 i rekken) 8.-9. juni 2024. Her skal NVBF blant annet behandle og vedta ny langtidsplan 2024-2028, og velge nytt styre for tingperioden 2024-2026.

Frist 6. mai.

Arkiv

Program

Forbundstinget 2024

Tinget 2024 avholdes på Thon Hotel, Gardermoen 8.-9. juni.

Tentativ tidsplan lørdag 8. juni:
Kl. 09.00-09.45: Registrering av delegatene
Kl. 10.00-13.00: Tingforhandlinger
Kl. 13.00-14.00: Lunsj
Kl. 14.00-19.00: Tingforhandlinger
kl. 19.30: Tingmiddag


Tentativ tidsplan søndag 9. juni:
Foredrag/Workshop «Organisasjonens dag – frivillighet»

Kl. 09.00-13.00: WORKSHOP – Volleyballen Vil 2024-2028 – Hva skal du få til sammen og hvordan?
Kl. 13.00-14.00: Lunsj

Påmelding

 • Av hensyn til praktisk påmelding og avtale/betingelser med hotellet er fristen for påmelding:
  6. mai 2024. Påmeldingen er bindende og merk at evt. kansellering/no show av rom skjer iht. hotellets frister og vilkår, og klubben vil bli belastet for denne utgiften. NVBF kan ikke garantere plass på hotellet for delegater som ikke er påmeldt innen fristen. 

  Tingforhandlingene vil foregå digitalt i programmet GoPlenum
 • Alle delegater vil måtte ha med egen pc/nettbrett/mobil (og lader) til tingforhandlingene
 • NVBF legger ikke opp til utdeling av fysiske sakspapirer. Dette både av hensyn til miljø (redusere papirbruk) og besparelse i trykkekostnader, og for å være fremoverlent og moderne hvor vi tar i bruk digitale løsninger.

Knappene «NVBF VIL 2024», «Sakspapierer Tinget 2024», «Innstilling fra valgkomiteen», «Beretning 2022-2024» og «Deltagerliste TInget 2024» vil bli publisert senest 24. mai.

PRAKTISK INFO

Forbundstinget 2022

Tinget 2022 avholdes på Quality Hotel Expo, Fornebu 11.-12. juni.

Tinget åpnes lørdag kl. 11.00 og på søndag 12. juni vil det være en workshop «Organisasjonens dag – frivillighet».

Program lørdag 11. juni:
Kl. 10.00-10.45: Registrering av delegatene
Kl. 11.00-13.00: Tingforhandlinger
Kl. 13.00-13.40: Lunsj
Kl. 13.45-18.45: Tingforhandlinger
kl. 20.00: Tingmiddag


Program søndag12. juni:
Foredrag/Workshop «Organisasjonens dag – frivillighet»

Kl. 09.00-09.30: Innledning
Kl. 09.30-10.15: Foredrag Frivillighet Norge, Mattis Koppang
Kl. 10.15- 12.00: Workshop
Kl. 12.15-13.00: Foredrag Anja Hammerseng Edin
Kl. 13.00-14.00: Lunsj

Norges Volleyballforbunds ved Forbundsstyret innkaller til ordinært forbundsting mandag 30. november kl. 18.00.

Forbundsstyret har behandlet innkalling til ordinært Forbundsting på sitt styremøte 13. August 2020. Styret ser det som mest formålstjenlig at møtet gjennomføres digitalt, dette primært av hensyn til økonomi, den praktiske planleggingen og usikkerhet rundt høstens covid-19 utvikling og situasjon.

Tidsramme for møtet: Kl. 18.00-21.00.

Frist for påmelding er den 27. november kl. 10.00

Praktisk info

Praktisk info

Forbundstinget avholdes digitalt.

Det vil bli benyttet 3 digitale verktøy for å kunne gjennomføre forbundstinget:

 • GoPlenum vil brukes til saksbehandling og avstemming/valg.
 • Teams vil brukes til bilde og tale, og er plattformen der du følger møtets gang.
 • Youtube vil bli brukt til streaming for observatører.

Vi anbefaler at delegater benytter to enheter (f.eks. datamaskin og mobil/nettbrett).

Opplæring

Se hjelpevideo/webinar

Norges Volleyballforbunds ekstraordinære forbundsting juni 2020 vil bli avholdt som et digitalt møte.

Tidsrammen for møtet er kl. 18.00- 21.00 tirsdag 30. juni.

Alle delegater skal ha mottatt møtelink på mail. Dersom noen ikke har mottatt dette, ta kontakt på [email protected]

Påmelding av delegater til ekstraordinært forbundsting juni 2020 gjøres via linkene. Frist for påmelding er den 29. juni 2020.

I forkant av Tinget vil de påmeldte få tilsendt instruksjoner for pålogging og bruk av systemet. Du må bruke egen PC med internett-tilgang (verktøy Teams). Påmeldte vil få en egen link til møtet, og det vil bli sendt ut kjøreregler for møtet. Dersom noen har spørsmål til påmelding, vennligst send inn henvendelsen til [email protected]

Norges Volleyballforbunds forbundsting 2020, vil som meddelt tidligere, bli avholdt som et digitalt møte.

Tidsrammen for møtet er kl. 11.00- 14.00 lørdag 13. juni.

Påmelding av delegater gjøres via linkene. Frist for påmelding er den 11. juni 2020.

I forkant av Tinget vil de påmeldte få tilsendt instruksjoner for pålogging og bruk av systemet. Du må bruke egen PC med internett-tilgang (verktøy Teams). Påmeldte vil få en egen link til møtet, og det vil bli sendt ut kjøreregler for møtet. Dersom noen har spørsmål til påmelding, vennligst send inn henvendelsen til [email protected]

 • Program
 • Planlagt workshop utgår i juni da forbundstinget vil bli gjennomført digitalt på grunn av Koronapandemien.

Ny strategiplan «NVBF vil» og langtidsbudsjett vil bli behandlet av organisasjonen på et fysisk møte i løpet av høsten. Dette er i tråd med hva NIF har gitt lov til pga koronapandemien, og NIF har også utarbeidet en egen forretningsorden som er tilpasset digitalt møte, som det fremgår i sakspapirene med en såkalt begrenset saksliste.

Start typing and press Enter to search