Internasjonal deltakelse sandvolleyball

NVBFs sportssjef er hovedansvarlig for alle uttak til internasjonale turneringer/mesterskap i regi av FIVB, CEV og NEVZA.

Utøvere som ikke er en del av NVBFs landslagsgruppe men ønsker å delta i sandvolleyballkonkurranser/turneringer i regi av FIVB, CEV og NEVZA sesongen 2019 må ha følgende på plass for å komme i betraktning til uttak innen 15.mars 2019


Administrativt:

 • ha betalt sandvolleyball-lisens for gjeldende sesong (NB! Åpner i løpet av mars 2019)
 • ha medlemskap i en klubb tilknyttet NVBF
 • ha signert forenklet landslagskontrakt
 • ha gjennomført antidopingprogrammet Play Clean: http://playclean.fivb.com/ (godkjenningen skal være knyttet til utøvers FIVB-nummer)

NB! Alle utøvere som deltar internasjonalt må ha et FIVB-nummer.
Utøvere som ikke har et slikt nummer må ta kontakt med Beate Sødal ([email protected]) for å få opprettet et nummer

Ha signert og sendt følgende dokumentasjon som skal inn i FIVBs database:
PS: Vær oppmerksom på at årstallet stemmer med gjeldende sesong


Presisering ift utfylling av skjema

 • det er kun skjema som sendes inn i pdf-format som godkjennes
 • det må ikke være noe skygger / farge på skjemaene
 • på BVB-01 skjema må utøvers initialer signeres inn på samtlige sider (8 sider)
 • hvert skjema må sendes i korrekt rekkefølge (side 1, 2, 3 osv….)

Skjemaene skal sendes til spillerrepresentantene Sadegh Mohajer (menn) og Siri Hope Broch (kvinner).

Sadegh: [email protected]
Siri: [email protected]

Skjema som ikke er korrekt utfylt ihht presiseringer ovenfor vil bli sendt i retur til spillerne/spillerrepresentantene


Sportslige kriterier

Spillere som ønsker å delta internasjonalt skal kunne vise til topp nasjonale resultater og høyt ambisjonsnivå. For FIVB-turneringer skal spillerne også ha deltatt i NEVZA. Det forventes at spillerne deltar regelmessig i NorgesTour.


Kostnader knyttet til internasjonal deltakelse:

 • utøver er ansvarlig for alle kostnader knyttet til reise/opphold i forbindelse med internasjonale turneringer
 • utøver er ansvarlig for kostnader knyttet til eventuelle bøter fra arrangør
 • utøver er ansvarlig for kostnader knyttet til deltakelse (entry fee, påmeldingsavgifter osv)

Prisen for internasjonal deltakelse sesongen 2019 er kr. 1.000, –

Dette dekker et administrasjonsgebyr til NVBF samt en CEV-lisens.

NVBF vil sende faktura for administrasjonskostnader direkte til utøvers VIPPS hvis utøvere har VIPPS og tillater dette. Dvs at følgende informasjon må sendes inn:

 • Navn
 • Mobilnummer
 • E-post
 • Adresse (gate, postnummer, poststed)

Turneringer/påmeldingsrutiner

Utøvere som ikke er en del av NVBFs landslagsgrupper kan delta i følgende turneringer:

 • FIVB 1*, FIVB 2*, FIVB 3*

NVBFs sportssjef har til enhver tid rett til å prioritere lag inn i en turnering/overstyre påmeldinger gjort via spillerrepresentantene. Dette er for å sikre det sportslige programmet til landslagene.

 • NEVZA-turneringer

Påmelding

Det er NVBFs påmeldingsfrister som gjelder iht påmelding.

Lag som har det sportslige og administrative på plass vil deretter bli påmeldt i FIVBs database og deretter er det FIVB-, CEV- og NEVZAs regelverk iht seeding, ranking, avmeldinger, bytte av makker etc. som gjelder.

Lag som kommer med forespørsel om påmelding etter at en påmeldingsfrist er ute vil ikke bli påmeldt.

Utøverne/laget er selv ansvarlige for å følge med på informasjon vedrørende de ulike turneringene på web i forhold til om man er inne i turneringen samt FIVB/CEVs gjeldende reglement.


Avmelding

Avmeldinger er noe vi ønsker å unngå.

 • Ved første avmelding før FIVBs 21-dagers frist vil laget bli belastet med et gebyr på kr. 500,-
 • Ved andre avmelding før FIVBs 21-dagers frist vil laget bli belastet med et gebyr på kr. 750,-
 • Ved tredje avmelding før FIVBs 21-dagers frist vil laget bli belastet med et gebyr på kr. 1.000, –

Deretter vil det bli gjort en vurdering av Sportssjef om laget skal få spille flere internasjonale turneringer i gjeldende sesong.

Avmeldinger som blir gjort etter at FIVBs 21-dagers frist er passert vil bli belastet med dobbelt gebyr. Faktura for eventuelle avmeldinger vil bli sendt utøver etter sandvolleyballsesongen.

Eventuelle avmeldingsskjema og øvrig nødvendig informasjon må fylles ut og sendes til NVBF v/[email protected], i tide til at dette kan følges opp iht internasjonale frister.

NB! Utøvere som ikke har det administrative i orden innen 15.mars 2019 vil ikke være aktuelle for internasjonal deltakelse i 2019. Dette gjelder også utøvere som kun har planer om å delta i NEVZA-turneringer etter sommeren.

Utøvere som skal delta i internasjonale turneringer før 15.mars må ha det administrative i orden minimum 30 dager før første turnering.


Deltakelse i NT i andre land

Utøvere/lag som ønsker å delta i andre lands NT må ha en skriftlig godkjennelse fra både NVBF og det aktuelle forbundet hvor NT arrangeres.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia

Start typing and press Enter to search