INTERNASJONAL DELTAKELSE SANDVOLLEYBALL

Foto: CEV

DEN INTERNASJONALE SANDVOLLEYBALLSESONGEN 2024

Foto: FIVB/BPT

Det er kun NVBF som kan melde på norske spillere til internasjonale konkurranser i sandvolleyball.

NVBFs sportssjef er hovedansvarlig for alle uttak til internasjonale turneringer/mesterskap i regi av Volleyball World/FIVB, CEV og NEVZA.

Utøvere som ikke er en del av NVBFs seniorlandslagsgrupper, men ønsker å delta i sandvolleyballkonkurranser/turneringer i regi av Volleyball World/FIVB, CEV eller NEVZA i sesongen 2024, må registrere seg pået av de følgende elektroniske skjemaene, betale administrasjonsgebyr  (dette inkluderer internasjonal licence fee (CEV) ift NEVZA-turneringer) og forøvrig ha det administrative i orden:
1) Skjema for utøvere som ønsker å delta i Beach Pro Tour turneringer (Challenge & Future) og NEVZA-turneringer (sr/jr)
2) Skjema for utøvere som kun ønsker å delta på NEVZA-turneringer

I skjemaet vil man finne informasjon om følgende:
– NVBFs betingelser for at utøvere skal kunne meldes på
– Oversikt over ulike skjema og e-læringsprogram som må være i signert/gjennomført
– kostnader og administrasjonsgebyr
– på- og avmeldingsrutiner / Sport Regulations (FIVB/CEV/NEVZA)
– retningslinjer ved internasjonal deltakelse
– forenklet utøverkontrakt for internasjonal deltakelse
– link til betaling av administrasjonsgebyr

Det er kun utøvere som har fylt ut skjema, betalt administrasjonsgebyr og har det administrative i orden som vil være aktuelle for påmelding til de ulike turneringene.

Informasjon om turneringer og frister vil bli lagt ut på en lukket Facebookgruppe der utøvere som har fylt ut et av skjemaene og har det administrative på plass vil bli invitert inn.

Utfylling/innsending av de elektroniske skjemaene samt øvrige administrative krav må være på plass minimum 40 dager før fristen til første turnering en utøver ønsker å bli påmeldt til er ute.

For spørsmål vedrørende internasjonal deltakelse, ta kontakt med Beate Sødal ([email protected] / mobil: 95167416).

NYHETER SANDVOLLEYBALL

Spillere som ønsker å delta internasjonalt skal kunne vise til topp nasjonale resultater og høyt ambisjonsnivå. For FIVB-turneringer skal spillerne også ha deltatt i NEVZA. Det forventes at spillerne deltar regelmessig i NorgesTour.

Alle utøvere som deltar internasjonalt, må ha et FIVB-nummer.
Utøvere som ikke har et slikt nummer må sende følgende informasjon til Beate Sødal ([email protected]) for å få opprettet et nummer:
– kopi av pass
– korrekt e-postadresse

 1. For å delta må alle spillere ha på plass og gjennomført følgende:
    1. Betalt sandvolleyball-lisens for gjeldende sesong
    2. Være medlem i en klubb tilknyttet NVBF
    3. Signere forenklet utøverkontrakt
    4. Gjennomføre e-læringsprogrammet antidopingprogrammet Play Clean
     http://playclean.fivb.com/ (godkjenningen skal være knyttet til utøvers FIVB-nummer – gyldig enn så lenge om testen er tatt etter 2015)
    5. Gjennomføre e-læringsprogrammet antidopingprogrammet FIVBs antikorrupsjonsprogram Prevention of competition manipulation https://www.fivb.com/en/development/manipulationcourse 
     (Link til FIVBs info.dokument om hvordan registrere seg til å ta de 2 e-læringsprogrammene)
     NB! Det er pr i dag (sist oppdatert 13.mars) tekniske problemer ift å logge inn og få gjennomført FIVBs antikorrupsjonsprogram – det vil derfor komme ny beskjed om når dette e-læringsprogrammet kan gjennomføres!
 2.  Signere og sende inn følgende dokumentasjon til spillerrepresentantene(Dette skal inn i FIVBs database):
  1. kopi av gyldig pass (PDF)
  2. BVB/01 2019-2020 NF Athlete’s Commitment (oppdatert desember 2019) (NB! Spillere som sende inn dette skjemaet før 2019-sesongen trenger ikke å sende inn dette på nytt denne sesongen)
  3. BVB/10 Annual Health Certificate (oppdatert November 2019)
  4. 2020 CEV Beach Volleyball NF-Athlete’s Commitment & Health Certificate

Skjemaer som ikke er korrekt utfylt ihht presiseringer ovenfor vil bli sendt i retur til spillerne/spillerrepresentantene

 • det er kun skjema som sendes inn i pdf-format som godkjennes
 • det må ikke være noe skygger / farge på skjemaene
 • på BVB-01 skjema må utøvers initialer signeres inn på samtlige sider (8 sider)
 • hvert skjema må sendes i korrekt rekkefølge (side 1, 2, 3 osv….)

Skjemaene skal sendes til spillerrepresentantene Sadegh Mohajer (menn) og Siri Hope Broch (kvinner).

Sadegh: [email protected]

Siri: [email protected]

Prisen for internasjonal deltakelse sesongen 2020 er kr. 1.000, –
Dette dekker et administrasjonsgebyr til NVBF samt en CEV-lisens.

Påmeldinger eller behandling av skjema etc. vil ikke bli gjort før administrasjonsgebyret er betalt – dvs før fristen 15.mars.

Administrasjonsgebyret skal betales via Isonen: https://isonen.com/event/ck60ron3e3y4o0b67qpaq96vr

I tillegg er utøver ansvarlig for:

 • alle kostnader knyttet til reise/opphold i forbindelse med internasjonale turneringer
 • kostnader knyttet til eventuelle bøter fra arrangør
 • kostnader knyttet til deltakelse (entry fee, påmeldingsavgifter osv)


NB! Utøvere som har utestående fordringer til NVBF vil ikke være aktuelle for internasjonal deltakelse før gjeld til NVBF er gjort opp.

Utøvere som ikke er en del av NVBFs landslagsgrupper kan delta i følgende turneringer:

 • FIVB 1*, FIVB 2*, FIVB 3*
 • NEVZA-turneringer

NVBFs sportssjef har til enhver tid rett til å prioritere lag inn i en turnering/overstyre påmeldinger gjort via spillerrepresentantene. Dette er for å sikre det sportslige programmet til landslagene.

Det er NVBFs påmeldingsfrister som gjelder iht påmelding (i de fleste tilfeller 35 dager før turneringen starter)

Lag som har det sportslige og administrative på plass vil deretter bli påmeldt i FIVBs database og deretter er det FIVB-, CEV- og NEVZAs regelverk iht seeding, ranking, avmeldinger, bytte av makker etc. som gjelder.

Lag som kommer med forespørsel om påmelding etter at en påmeldingsfrist er ute vil ikke bli påmeldt.

Utøverne/laget er selv ansvarlige for å følge med på informasjon vedrørende de ulike turneringene på web i forhold til om man er inne i turneringen samt FIVB/CEVs gjeldende reglement.

Påmelding skal sendes på mail til spillerrepresentantene Siri  ([email protected]) og Sadegh Mohajer ([email protected])
Spillerne er selv ansvarlig for å sjekke at påmeldingen er registrert på turneringssidene.

Avmeldinger er noe vi ønsker å unngå.

Lag/utøvere som likevel må meldes av en turnering må lese seg opp på reglementet; kapittel 4.
Link til FIVB Sport Regulations: https://www.fivb.com/-/media/fivb/beachvolleyball/pdfs/tools/fivbbvbsportsregulations.pdf?la=en&hash=2ABA6A3CDEF4C24047991A6523F1B138

 • Ved første avmelding før FIVBs 21-dagers frist vil laget bli belastet med et gebyr på kr. 500,-
 • Ved andre avmelding før FIVBs 21-dagers frist vil laget bli belastet med et gebyr på kr. 750,-
 • Ved tredje avmelding før FIVBs 21-dagers frist vil laget bli belastet med et gebyr på kr. 1.000, –

Deretter vil det bli gjort en vurdering av Sportssjef om laget skal få spille flere internasjonale turneringer i gjeldende sesong.Avmeldinger som blir gjort etter at FIVBs 21-dagers frist er passert vil bli belastet med dobbelt gebyr. Faktura for eventuelle avmeldinger vil bli sendt utøver etter sandvolleyballsesongen.

Eventuelle avmeldingsskjema og øvrig nødvendig informasjon må fylles ut og sendes til NVBF v/[email protected], i tide til at dette kan følges opp ihht internasjonale frister.
Alle avmeldinger skal gjøres skriftlig på mail til Beate Sødal.

Utøvere/lag som ønsker å delta i andre lands NT må ha en skriftlig godkjennelse fra både NVBF og det aktuelle forbundet hvor NT arrangeres.

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search