Hva er Klubb+?

Klubb+ er kvalitetsklubbkonseptet til Norges Volleyballforbund, og målet med prosjektet er å bidra til at flere av klubbene våre blir robuste klubber. Dette er nedfelt i strategiplanen NVBF Vil. Klubb+ er et program som både gir drahjelp i utviklingsprosessen og ikke minst verktøyene for å gjøre arbeidet enklere. Vi har en sportslig og en organisatorisk linje i programmet, som begge må følges for å kunne bli med videre fra år en til to, år to til tre osv.

Hvorfor Klubb+?
Ønsker klubben din flere trenere, lagledere, mer rekruttering og nye folk inn i styret, men dere finner ikke helt ut hvordan i en hektisk hverdag? Sitter mesteparten av kunnskapen om klubbdrift i hodet på nøkkelpersoner, og ikke i et lagret dokument? Snakker dere ofte om å starte med nye grupper, uten at det skjer noe? Er det vanskelig å få med noen på trener- og dommerkurs, for det er krevende å reise dit kursene er? Driver klubben din etter NIFs lov, eller satser dere på at det er «likt som i fjor»? Er det vanskelig å henge med i alle krav og forventinger til klubbdrift? Ønsker dere forandring og utvikling kan Klubb+ være noe for dere.

Tidsperspektiv
Hele Klubb+-pakka går over 4 år, men det er opp til dere selv hvor langt dere ønsker å bli med. Det første vi gjør når klubben er tatt inn i programmet, er en kartlegging av hva klubben har på plass organisatorisk og sportslig. Samtidig finner vi ut sammen hva som må til for at nettopp dere kan løfte dere til neste og ønsket nivå. I programmet ligger det valgfrie oppgaver, men også absolutte krav som må innfris for å kunne innkassere en premie*) verdt kr. 15000,- pr. år.

Et klubb+-år strekker seg fra 1. mai-30. april. For perioden 2024-2025 vil inntil 10 klubber bli tatt opp i programmet.

Alle klubber som deltar i programmet vil få en elektronisk logo til sin hjemmeside.

Søknadsfristen er 15. april 2024. Neste søknadsrunde er i mars 2025.

Se innholdet i de ulike nivåene øverst på siden.

Ansvarlig Klubb+:

Kate Sønstebø
[email protected]
419 33 774

*) Premiering
For hvert godkjent år, vil klubben motta fysiske transfermerker til bruk på klubbklær og en digital logo for hjemmeside/facebookside/instagramkonto samt til bruk i signaturer på e-post/brev.

I tillegg vil klubben få en godtgjørelse verdt kr. 15000,-. Summen kan tas ut som varer og/eller tjenester fra NVBFs samarbeidspartnere MikaSport, Mikasa, Mizuno, Norwegian, Thon Hotels, Strawberry. Beløpet kan maksimalt deles i to like store deler.

Start typing and press Enter to search