REGIONALE STYRER OG UTVALG

REGIONALE STYRER OG UTVALG

Regionale styrer

De regionale utvalgene er valgt på regionens valgmøte våren 2019. De regionale styrene skal arbeide for å fremme volleyballens/sandvolleyballens utvikling innen regionen og å fremme samarbeid mellom klubbene og ansvar og mandat er gitt i egne vedtekter (vedtatt av FS):
• koordinere og medvirke til at regionens Verdi og kompetanseutvalg, Idrettsutviklingsutvalg og Arrangements- & Konkurranseutvalg kan nå definerte mål
• ha primærdialogen med idrettskretsen i spørsmål som har felles interesse for klubbene, eksempelvis spørsmål om anlegg, hallfordeling, rammebetingelser som gjelder alle klubber i regionen
• innstille arrangører av regionsmesterskap. Dette gjøres til NVBFs Avdeling Konkurranse og Arrangement innen gitte frister og avdelingens årshjul
• sørge for regionlag og tilrettelegge for regionlagssamling(er), dette gjøres i nært samarbeid med NVBFs avdeling Sport og etter avdelingens årshjul
• på vegne av regionene søke om økonomisk støtte til prosjekter, i henhold til NVBFs strategi og planer, fra Idrettskrets, stiftelser, kommune, fylkeskomme og andre foretak
• påse at regionens egenkapital pr. 31.12. 2018 brukes og forvaltes iht. godkjente tiltak
• påse at utviklingsmidler brukes og forvaltes i samsvar med de vedtak som fattes av NVBF/NIF
• regionalt styre er valgkomite for utvalgene og har i oppgave å innstille kandidater til:
Verdi og kompetanseutvalg, Idrettsutviklingsutvalg, Arrangements- og Konkurranseutvalg
• innkalle til og gjennomføre valgmøte i forkant av NVBFs ting (hvert andre år), med en ambisjon om at dette gjøres i tilknytning til en klubbsamling/seminar for regionens klubber
• delta på 1 årlige regionkonferanser med FS.

Regionale utvalg

Utvalg Verdi og kompetanse:
Utvalget for Verdi og kompetanse skal være NVBFs administrative avdeling Verdi og Kompetanses medspiller og forlengede arm ut klubbmiljøene. I samarbeid med avdelingen skal utvalget definere klubbenes behov for økt sportslig og organisatorisk kompetanse. Med økt sportslig kompetanse menes det hvordan vi kan bli flinkere til å utvikle og ta vare på spillere, trenere, ledere og dommere. Med økt organisatorisk kompetanse menes det i første rekke hvordan vi kan bli
flinkere til å utvikle klubbleddet slik at det blir mer robust og kan legge forholdene bedre til rette for vekst.

Utvalgt Idrettsutvikling
Utvalget skal bidra som en frivillig ressurs og samarbeide med NVBFs avdeling for Idrettsutvikling på viktige tema og områder slik som:
• skole
• minivolley
• teenvolley
• paravolley
• utviklingsmidler
• aktivitetstilbud
• strategi (aktivitetsstrategi)
• igangsetting av aktivitet, lavterskel aktivitet

Utvalg Arrangement og konkurranse
Utvalget skal bidra som en frivillig ressurs og samarbeide med NVBFs avdeling for Arrangement og konkurranse på viktige tema og områder slik som:
• terminplan
• serier (aldersbestemt)
• serier (senior og aldersbestemt)
• utvikling arrangement (volleyball)
• utvikling arrangement (sandvolleyball)
• anlegg
• hallfordeling
• tildeling av arrangement
• TurneringsAdmin (TA – verktøy for kampadministrasjon)
• reglement og reguleringer
• håndbøker
• dommeroppsett

Les mer på volleyball.no om modernisering og organisasjonsendring
Les mer på volleyball.no om frivillighet

Hordaland
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLederFrode AndersenFyllingen93462262[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemCharlotte EriksenKvernbit41559249[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemSvein Gunnar BolstadBSI46858095[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemKristine Haram ByeBSI[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemBirger Velle HanssenGneist90771279[email protected]
REGIONALT STYRETVaramedlemEilev NylandRossvoll VBK90992308[email protected]
ARR & KONKURRANSELederSvein Gunnar BolstadBSI46858095[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemBård Terje SkoglandSøre Neset90191341[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemNils Ivar BrenhaugMorland Sandvolleyballklubb97637767[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGLederKristine Haram ByeBSI[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGMedlemBendik SierraStord416 24 469[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGMedlem
VERDI & KOMP.LederBirger Velle HanssenGneist90771279[email protected]
VERDI & KOMP.Medlem
VERDI & KOMP.MedlemEspen ArefjordSotra VBK97796195[email protected]
Møre og Romsdal
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLederChristian ChristiansenVolda Studentidrettslag47907406[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemMaiken VegsunvågBIL90744417[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemKristin IndresøvdeKFUM Volda90048844[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemEiliv HalkjelsvikKFUM Volda95932530[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemLiv Ingrid RusetBIL48079015[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemBenjamin KragsethMVBK97581483[email protected]
ARR & KONKURRANSELederCamilla Dahl HumbersetKFUM Volda41639840[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemChristian T. ChristiansenVolda Studentidrettslag479 07 406[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemBenjamin KragsethMolde VBK975 81 483[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGLederMaria TodorovaKFUM Volda91807230[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGMedlemBodli B. HelleKFUM Volda98843883[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGMedlemGabrielle Hoffinger JüngeMolde VBK46448183[email protected]
VERDI & KOMP.LederKristin IndresøvdeKFUM Volda90048844[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemKristian  KolnesKFUM Volda95284797[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemLiv Ingrid RusetBlindheim IL48079015[email protected]
Nord
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLederMorten HunstadBodø Volley47373486[email protected]
REGIONALT STYRETNestlederKetil ZachariassenBK Tromsø41422530[email protected]
REGIONALT STYRETMedlemKaroline KastnesTSI95146439[email protected]
REGIONALT STYRETMedlemElaine DiosØksil97138794[email protected]
REGIONALT STYRETMedlemTord EnevoldsenSortland VBK46541256[email protected]
REGIONALT STYRETVaramedlemWerner GerhardsenSteigen SK99555090[email protected]
ARR & KONKURRANSELederKnut PeranderBK Tromsø99257726[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemElaine DiosØksil[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemTord EnevoldsenSortland VBK46541256[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGLederKaroline KastnesTSI95146439[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGMedlemBjørn-Viggp LarsenFinnsnes VBK91762162[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGMedlemWerner SkaueBodø Volley98901062[email protected]
VERDI & KOMP.LederVårin LassesenØksil91602816[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemRobert SpillmannØrnes90860342[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemMette-Kristin Alstad ØstvikBK Tromsø48223161[email protected]
Sogn og Fjordane
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLeder
REGIONALT STYRETStyremedlem
REGIONALT STYRETStyremedlem
REGIONALT STYRETStyremedlem
REGIONALT STYRETStyremedlem
REGIONALT STYRETVaramedlem
ARR & KONKURRANSELederTorill Gundersen FaleideFørde VBK90738527[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlem
ARR & KONKURRANSEMedlem
IDRETTSUTVILKLINGLederGeir EithunFørde VBK41621246[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGMedlem
IDRETTSUTVILKLINGMedlem
VERDI & KOMP.LederMaria FarsundFørde VBK90526168[email protected]
VERDI & KOMP.Medlem
VERDI & KOMP.Medlem
Sydvest
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLederOddbjørn KvammenKFUM Stavanger908 35 288[email protected]
REGIONALT STYRETNestlederJens Olav RydningenFroland IL416 30 959[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemKnut Olav HettervikHinna Volleyball951 13 282[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemSiv Janne AarrestadSandnes VBK913 86 779[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemAstrid SlettenKFUM Stavanger975 67 723[email protected]
REGIONALT STYRETVaramedlemKjetil HjertvikRandaberg IL922 37 069[email protected]
REGIONALT STYRETVaramedlemFrode DyrdalKFUM Stavanger950 82 616[email protected]
ARR & KONKURRANSELederFrode DyrdalKFUM Stavanger950 82 616[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemArian LustrupSandnes VBK907 91 845[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlem
IDRETTSUTVILKLINGLederKnut Olav HettervikHinna951 13 282[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGMedlemHanne TaarlandRandaberg995 73 198[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGMedlemSylvi Moland JohansenAustrått957 08 081[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGMedlemSvein Ove UtvikTorvastad488 97 395[email protected]
VERDI & KOMP.LederAstrid SlettenKFUM Stavanger975 67 723[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemDag RoalkvamFarsund IL959 74 767[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemKjetil HjertvikRandaberg IL922 37 069[email protected]
Trøndelag
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLederJon Terje FosslandNamsos952 40 061[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlem
REGIONALT STYRETStyremedlemEivind BrøndboSnåsa474 73 734[email protected] 
REGIONALT STYRETStyremedlemJon Erik VollanSteinkjer/Leksvik415 60 961[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemMaike KappusTSVK986 68 372[email protected]
REGIONALT STYRETVaramedlem
ARR & KONKURRANSELeder
ARR & KONKURRANSEMedlem
ARR & KONKURRANSEMedlem
IDRETTSUTVILKLINGLederEivind BrøndboSnåsa474 73 734[email protected] 
IDRETTSUTVILKLINGMedlemMarte Guro ArnesenFjellmann954 77 868[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGMedlem
VERDI & KOMP.LederJon Erik VollanSteinkjer/Leksvik415 60 961[email protected]
VERDI & KOMP.Medlem
VERDI & KOMP.Medlem
Øst
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLederOddbjørn GranlundSpirit Lørenskog41563440[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemGunnhild B. StørsethG U T S46450481[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemLise FischaaOslo Sandvolleyballklubb95999631[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemHåkon RambekAskim VBK92288530[email protected]
REGIONALT STYRETStyremedlemIvana ZlaticOslo Volley95049557[email protected]
REGIONALT STYRETVaramedlemTrond HagenAskim VBK92809433[email protected]
ARR & KONKURRANSELederSteinar SætherAsker SK91521986[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemStig KristiansenSkjeberg48095757[email protected][email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemMikkel Steen BirkedamSSK Skjetten98888011[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGLederTomm HansenKolbotn90183601[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGMedlemFrode WaldeVestli46447070[email protected]
IDRETTSUTVILKLINGMedlemMarko Milosevic46500540[email protected]
VERDI & KOMP.LederGeir MichelsenHolstad95145038[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemKatrine HvitsteinSkarphedin94881323[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemInghild BerthinussenLier VBK98838178[email protected]

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia

Start typing and press Enter to search