REGIONALE STYRER OG UTVALG

REGIONALE STYRER OG UTVALG

Valgmøter

Det skal avholdes valgmøter i regionene iht. «Vedtekter for regionalt styre». Valgmøtet skal holdes hvert år/hvert andre år innen utgangen av april måned (før NVBFs forbundsting). Tid og sted for valgmøte skal kunngjøres og publiseres på volleyball.no . NVBFs medlemklubber har representasjonsrett på valgmøte etter medlemstall (én for klubber med medlemstall inntil 99, og to for klubber med 100 eller flere medlemmer). Pga koronatiltak i Norge avholdes møtene som videomøte, der man melder seg på og får tilsendt møtelink.

Hordaland

Innkalling og protokoll kommer fortløpende

Møre og Romsdal

Innkalling og protokoll kommer fortløpende

Sogn og Fjordane

Innkalling og protokoll kommer fortløpende

Sydvest

Innkalling og protokoll kommer fortløpende

Trøndelag

Innkalling og protokoll kommer fortløpende

Øst

Innkalling og protokoll kommer fortløpende

Hva er regionale styrer og utvalg?

Regionale styrer

De regionale utvalgene er valgt på regionens valgmøte våren 2019. De regionale styrene skal arbeide for å fremme volleyballens/sandvolleyballens utvikling innen regionen og å fremme samarbeid mellom klubbene og ansvar og mandat er gitt i egne vedtekter (vedtatt av FS):
• koordinere og medvirke til at regionens Verdi og kompetanseutvalg, Idrettsutviklingsutvalg og Arrangements- & Konkurranseutvalg kan nå definerte mål
• ha primærdialogen med idrettskretsen i spørsmål som har felles interesse for klubbene, eksempelvis spørsmål om anlegg, hallfordeling, rammebetingelser som gjelder alle klubber i regionen
• innstille arrangører av regionsmesterskap. Dette gjøres til NVBFs Avdeling Konkurranse og Arrangement innen gitte frister og avdelingens årshjul
• sørge for regionlag og tilrettelegge for regionlagssamling(er), dette gjøres i nært samarbeid med NVBFs avdeling Sport og etter avdelingens årshjul
• på vegne av regionene søke om økonomisk støtte til prosjekter, i henhold til NVBFs strategi og planer, fra Idrettskrets, stiftelser, kommune, fylkeskomme og andre foretak
• påse at regionens egenkapital pr. 31.12. 2018 brukes og forvaltes iht. godkjente tiltak
• påse at utviklingsmidler brukes og forvaltes i samsvar med de vedtak som fattes av NVBF/NIF
• regionalt styre er valgkomite for utvalgene og har i oppgave å innstille kandidater til:
Verdi og kompetanseutvalg, Idrettsutviklingsutvalg, Arrangements- og Konkurranseutvalg
• innkalle til og gjennomføre valgmøte i forkant av NVBFs ting (hvert andre år), med en ambisjon om at dette gjøres i tilknytning til en klubbsamling/seminar for regionens klubber
• delta på 1 årlige regionkonferanser med FS.

Regionale utvalg

Utvalg Verdi og kompetanse:
Utvalget for Verdi og kompetanse skal være NVBFs administrative avdeling Verdi og Kompetanses medspiller og forlengede arm ut klubbmiljøene. I samarbeid med avdelingen skal utvalget definere klubbenes behov for økt sportslig og organisatorisk kompetanse. Med økt sportslig kompetanse menes det hvordan vi kan bli flinkere til å utvikle og ta vare på spillere, trenere, ledere og dommere. Med økt organisatorisk kompetanse menes det i første rekke hvordan vi kan bli
flinkere til å utvikle klubbleddet slik at det blir mer robust og kan legge forholdene bedre til rette for vekst.

Utvalgt Idrettsutvikling
Utvalget skal bidra som en frivillig ressurs og samarbeide med NVBFs avdeling for Idrettsutvikling på viktige tema og områder slik som:
• skole
• minivolley
• teenvolley
• paravolley
• utviklingsmidler
• aktivitetstilbud
• strategi (aktivitetsstrategi)
• igangsetting av aktivitet, lavterskel aktivitet

Utvalg Arrangement og konkurranse
Utvalget skal bidra som en frivillig ressurs og samarbeide med NVBFs avdeling for Arrangement og konkurranse på viktige tema og områder slik som:
• terminplan
• serier (aldersbestemt)
• serier (senior og aldersbestemt)
• utvikling arrangement (volleyball)
• utvikling arrangement (sandvolleyball)
• anlegg
• hallfordeling
• tildeling av arrangement
• TurneringsAdmin (TA – verktøy for kampadministrasjon)
• reglement og reguleringer
• håndbøker
• dommeroppsett

Les mer på volleyball.no om modernisering og organisasjonsendring
Les mer på volleyball.no om frivillighet

Hvem sitter i de ulike utvalgene?

Hordaland
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELederFrode AndersenFyllingen93462262[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemCharlotte EriksenKvernbit41559249[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemSvein Gunnar BolstadBSI46858095[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemKristine Haram ByeBSI[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemBirger Velle HanssenGneist90771279[email protected]
REGIONALT STYREVaramedlemEilev NylandRossvoll VBK90992308[email protected]
ARR & KONKURRANSELederSvein Gunnar BolstadBSI46858095[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemBård Terje SkoglandSøre Neset90191341[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemNils Ivar BrenhaugMorland Sandvolleyballklubb97637767[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGLederKristine Haram ByeBSI[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGMedlemBendik SierraStord416 24 469[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGMedlem
VERDI & KOMP.LederBirger Velle HanssenGneist90771279[email protected]
VERDI & KOMP.Medlem
VERDI & KOMP.MedlemEspen ArefjordSotra VBK97796195[email protected]
Møre og Romsdal
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELederChristian ChristiansenVolda Studentidrettslag47907406[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemMaiken VegsunvågBIL90744417[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemKristin IndresøvdeKFUM Volda90048844[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemEiliv HalkjelsvikKFUM Volda95932530[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemLiv Ingrid RusetBIL48079015[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemBenjamin KragsethMVBK97581483[email protected]
ARR & KONKURRANSELederCamilla Dahl HumbersetKFUM Volda41639840[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemChristian T. ChristiansenVolda Studentidrettslag479 07 406[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemBenjamin KragsethMolde VBK975 81 483[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGLederMaria TodorovaKFUM Volda91807230[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGMedlemBodli B. HelleKFUM Volda98843883[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGMedlemGabrielle Hoffinger JüngeMolde VBK46448183[email protected]
VERDI & KOMP.LederKristin IndresøvdeKFUM Volda90048844[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemKristian  KolnesKFUM Volda95284797[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemLiv Ingrid RusetBlindheim IL48079015[email protected]
Nord
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELederMorten HunstadBodø Volley47373486[email protected]
REGIONALT STYRENestlederKetil ZachariassenBK Tromsø41422530[email protected]
REGIONALT STYREMedlemKaroline KastnesTSI95146439[email protected]
REGIONALT STYREMedlemElaine DiosØksil97138794[email protected]
REGIONALT STYREMedlemTord EnevoldsenSortland VBK46541256[email protected]
REGIONALT STYREVaramedlemWerner GerhardsenSteigen SK99555090[email protected]
ARR & KONKURRANSELederKnut PeranderBK Tromsø99257726[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemElaine DiosØksil[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemTord EnevoldsenSortland VBK46541256[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGLederKaroline KastnesTSI95146439[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGMedlemBjørn-Viggp LarsenFinnsnes VBK91762162[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGMedlemWerner SkaueBodø Volley98901062[email protected]
VERDI & KOMP.LederVårin LassesenØksil91602816[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemRobert SpillmannØrnes90860342[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemMette-Kristin Alstad ØstvikBK Tromsø48223161[email protected]
Sogn og Fjordane
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELeder
REGIONALT STYREStyremedlem
REGIONALT STYREStyremedlem
REGIONALT STYREStyremedlem
REGIONALT STYREStyremedlem
REGIONALT STYREVaramedlem
ARR & KONKURRANSELederTorill Gundersen FaleideFørde VBK90738527[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlem
ARR & KONKURRANSEMedlem
IDRETTSUTVIKLINGLederGeir EithunFørde VBK41621246[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGMedlem
IDRETTSUTVIKLINGMedlem
VERDI & KOMP.LederMaria FarsundFørde VBK90526168[email protected]
VERDI & KOMP.Medlem
VERDI & KOMP.Medlem
Sydvest
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELederOddbjørn KvammenKFUM Stavanger908 35 288[email protected]
REGIONALT STYRENestlederJens Olav RydningenFroland IL416 30 959[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemKnut Olav HettervikHinna Volleyball951 13 282[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemSiv Janne AarrestadSandnes VBK913 86 779[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemAstrid SlettenKFUM Stavanger975 67 723[email protected]
REGIONALT STYREVaramedlemKjetil HjertvikRandaberg IL922 37 069[email protected]
REGIONALT STYREVaramedlemFrode DyrdalKFUM Stavanger950 82 616[email protected]
ARR & KONKURRANSELederFrode DyrdalKFUM Stavanger950 82 616[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemArian LustrupSandnes VBK907 91 845[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlem
IDRETTSUTVIKLINGLederKnut Olav HettervikHinna951 13 282[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGMedlemHanne TaarlandRandaberg995 73 198[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGMedlemSylvi Moland JohansenAustrått957 08 081[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGMedlemSvein Ove UtvikTorvastad488 97 395[email protected]
VERDI & KOMP.LederAstrid SlettenKFUM Stavanger975 67 723[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemDag RoalkvamFarsund IL959 74 767[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemKjetil HjertvikRandaberg IL922 37 069[email protected]
Trøndelag
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELederJon Terje FosslandNamsos952 40 061[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlem
REGIONALT STYREStyremedlemEivind BrøndboSnåsa474 73 734[email protected] 
REGIONALT STYREStyremedlemJon Erik VollanSteinkjer/Leksvik415 60 961[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemMaike KappusTSVK986 68 372[email protected]
REGIONALT STYREVaramedlem
ARR & KONKURRANSELeder
ARR & KONKURRANSEMedlem
ARR & KONKURRANSEMedlem
IDRETTSUTVIKLINGLederEivind BrøndboSnåsa474 73 734[email protected] 
IDRETTSUTVIKLINGMedlemMarte Guro ArnesenFjellmann954 77 868[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGMedlem
VERDI & KOMP.LederJon Erik VollanSteinkjer/Leksvik415 60 961[email protected]
VERDI & KOMP.Medlem
VERDI & KOMP.Medlem
Øst
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELederOddbjørn GranlundSpirit Lørenskog41563440[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemGunnhild B. StørsethG U T S46450481[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemLise FischaaOslo Sandvolleyballklubb95999631[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemHåkon RambekAskim VBK92288530[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemIvana Zlatic *Oslo Volley95049557[email protected]
REGIONALT STYREVaramedlemTrond Hagen **Askim VBK92809433[email protected]
ARR & KONKURRANSELederSteinar SætherAsker SK91521986[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemStig KristiansenSkjeberg48095757[email protected][email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemMikkel Steen BirkedamSSK Skjetten98888011[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGLederTomm HansenKolbotn90183601[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGMedlemFrode WaldeVestli46447070[email protected]
IDRETTSUTVIKLINGMedlemMarko Milosevic46500540[email protected]
VERDI & KOMP.LederGeir MichelsenHolstad95145038[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemKatrine HvitsteinSkarphedin94881323[email protected]
VERDI & KOMP.MedlemInghild BerthinussenLier VBK98838178[email protected]

*Fratrådt

**Ny rolle fra varamedlem til styremedlem

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search