REGIONALE STYRER OG UTVALG

REGIONALE STYRER OG UTVALG

Valgmøter

Det skal avholdes valgmøter i regionene iht. «Vedtekter for regionalt styre». Valgmøtet skal holdes hvert år/hvert andre år innen utgangen av april måned (før NVBFs forbundsting). Tid og sted for valgmøte skal kunngjøres og publiseres på volleyball.no . NVBFs medlemklubber har representasjonsrett på valgmøte etter medlemstall (én for klubber med medlemstall inntil 99, og to for klubber med 100 eller flere medlemmer). Pga koronatiltak i Norge avholdes møtene som videomøte, der man melder seg på og får tilsendt møtelink.

Nord
 • Innkalling valgmøte 2020 – nord

 • Protokoll valgmøte 2019 – nord

 • Nye personer inn i utvalg og regionalt styre:

  • Marte Punsvik Lagesen, BK Tromsø – Utvalg Arrangement og konkurranse
  • Odin Engamo, Sortland VBK – Utvalg Arrangement og konkurranse
  • Morten Rønningen, Bø Volley – Utvalg kompetanse og utvikling
  • Pål Vegar Storeheier, BK Tromsø – Regionalt styre
  • Håvard Hamansen Wallstad, Sortland VBK – Regionalt styre
Hordaland

Det inviteres til digitalt valgmøte via Teams i Hordaland

Tirsdag 2. juni 2020 Kl: 19:00-20:00

Spørsmål rettes til leder Frode Andersen

Påmelding via e-post til [email protected]

Påmeldingsfrist: 25.05.2020

INNKALLING

Alle påmeldte deltakere vil få link til møtet tilsendt på e-post.

Dersom klubbene har kandidater de vil fremme til valg for et tillitsverv i regionen, send dette på e-post.

Sogn og Fjordane

Innkalling til valmøte i Sogn og Fjordane 

Valmøte i Sogn og Fjordane vart gjennomført 19. mai. Personar som er valt inn, finn du på denne sida dersom du scroller nedover.

Sydvest

Innkalling valgmøte Sydvest 2020

Til alle volleyballklubber i NVBF Region Sydvest,

Regionstyret i Sydvest inviterer med dette til valgmøte via Teams 10. juni kl 20.00.

Påmeldingslink til møtet: https://isonen.com/event/ck9wlka4r4i4q0b67qxszmeef

Påmeldingsfrist søndag 7. juni.
Alle påmeldte deltakere vil få link til møtet tilsendt på e-post.

Program

På valgmøtet vil det velges nye medlemmer til regionstyret, medlemmer til våre to utvalg (Arrangement og Konkurranse, Utvikling og Kompetanse). NVBFs generalsekretær, Kristian Gjerstadberget, deltar på møtet. Han vil besvare innsendte spørsmål fra klubbene.

Saksliste for valgmøtet
Vedtekter for NVBF region Sydvest

Hvem kan melde seg på?
Klubbene har representasjonsrett på valgmøte etter følgende skala:

Idrettslag med 1-99 medlemmer kan stille med èn representant.
Idrettslag med 100 eller flere medlemmer kan stille med to representanter.
For å ha representasjonsrett må et idrettslag ha vært medlem av NVBF i minst 6 måneder og oppfylt pålagte forpliktelser, herunder også økonomiske forpliktelser.

Medlemstallet klubben rapporterer til NIF innen 30. april vil være grunnlaget for representasjonsretten.

Dersom klubbene har kandidater de vil fremme til valg for et tillitsverv i regionen, send dette på e-post. Og har du spørsmål tilknyttet valgmøtet, er det bare å ta kontakt.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Oddbjørn Kvammen
Leder Regionstyret Sydvest

E-post: [email protected]

Hva er regionale styrer og utvalg?

Regionale styrer

Det regionale styret skal koordinere og medvirke til at regionens Utvikling og Kompetanse og Arrangements og Konkurranseutvalg kan nå definerte mål. Disse utvalgene jobber etter en egen instruks og med overordnet mandat gitt av Forbundsstyret (FS).

 • Regionalt styre skal ivareta de oppgaver og det mandat som tildeles i egne vedtekter.Regionalt styre ivaretar primærdialogen med idrettskretsen i spørsmål som har felles interesse for klubbene, eksempelvis spørsmål om anlegg, hallfordeling, rammebetingelser som gjelder alle klubber i regionen.
 • Innstille arrangører av regionmesterskap. Dette gjøres til NVBFs Avdeling Arrangement og Konkurranse innen gitte frister og avdelingens årshjul.
 • Sørge for regionlag og tilrettelegge for regionlagssamling(er), dette gjøres i nært samarbeid med NVBFs avdeling Administrasjon og Sport og etter avdelingens årshjul.
 • På vegne av regionene søke om økonomisk støtte til prosjekter, i henhold til NVBFs strategi og planer, fra Idrettskrets, stiftelser, kommune, fylkeskomme og andre foretak.
 • Påse at utviklingsmidler brukes og forvaltes i samsvar med de vedtak som fattes av NVBF/NIF.
 • Regionalt styre er valgkomite for utvalgene og har i oppgave å innstille kandidater til:
  – Utvikling og Kompetanseutvalg
  – Arrangements og Konkurranseutvalg
 • Innkalle til og gjennomføre valgmøte i forkant av NVBFs ting (hvert andre år), med en ambisjon om at dette gjøres i tilknytning til en klubbsamling/seminar for regionens klubber.
 • Delta på en årlig regionkonferanse med FS.

Regionale styrer representerer NVBF på tilhørende ting i Idrettskretsene. Oversikt over kretstingene i 2020 finnes her: https://volleyball.no/idrettskretsting/

 

 

 

Regionale utvalg

 

Utvalg Utvikling og kompetanse:
Utvalget for kompetanse og utvikling skal være NVBFs administrative avdeling kompetanse og utviklings medspiller og forlengede arm ut klubbmiljøene. I samarbeid med avdelingen skal utvalget definere klubbenes behov for økt sportslig og organisatorisk kompetanse.

 • Med økt sportslig kompetanse menes det hvordan vi kan bli flinkere til å utvikle og ta vare på spillere, trenere, ledere og dommere.
 • Med økt organisatorisk kompetanse menes det i første rekke hvordan vi kan bli flinkere til å utvikle klubbleddet slik at det blir mer robust og kan legge forholdene bedre til rette for vekst.

Utvalget skal bidra som en frivillig ressurs og samarbeide med NVBFs avdeling på viktige tema og områder slik som:

 • Oppstart av minivolley og teenvolley i klubber
 • Ivareta og utvikle tilbudet for parautøvere
 • Inspirere flere til å delta på trener-, dommer- og/eller lederkurs
 • Motivere flere klubber til å delta i klubbutvikling
 • Arbeide for mer volleyball i skolen

 

 

Utvalg Arrangement og konkurranse
Utvalget skal bidra som en frivillig ressurs og samarbeide med NVBFs avdeling for Arrangement og konkurranse på viktige tema og områder slik som:
• terminplan
• serier (aldersbestemt)
• serier (senior og aldersbestemt)
• utvikling arrangement (volleyball)
• utvikling arrangement (sandvolleyball)
• anlegg
• hallfordeling
• tildeling av arrangement
• TurneringsAdmin (TA – verktøy for kampadministrasjon)
• reglement og reguleringer
• håndbøker
• dommeroppsett

Les mer om vedtekter og mandat

Les mer på volleyball.no om modernisering og organisasjonsendring

Les mer på volleyball.no om frivillighet

Hvem sitter i de ulike utvalgene?

Hordaland
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELederBård Terje SkoglandSøre Neset90191341[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemCharlotte EriksenKvernbit41559249[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemSvein Gunnar BolstadBSI
REGIONALT STYREStyremedlemKristine Haram ByeBSI90969881[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemIrene VassdalBSI95831107[email protected]
REGIONALT STYREVaramedlemEilev NylandRossvoll VBK90992308[email protected]
ARR & KONKURRANSELederSvein Gunnar BolstadBSI
ARR & KONKURRANSEMedlemEspen ArefjordSotra VBK97796195[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlem
UTVIKLING & KOMPETANSELederKristine Haram ByeBSI90969881[email protected]
UTVIKLING & KOMPETANSEMedlemBendik SierraStord416 24 469[email protected]
UTVIKLING & KOMPETANSEMedlemJonas V. LangloTIF Viking97438324[email protected]
ValgkomiteLederFrode AndersenFyllingen93462262[email protected]
ValgkomiteMedlemBirger Velle HanssenGneist90771279[email protected]
ValgkomiteMedlemSynnøve HufthammerBTSI/Morland SVBK46964301[email protected]
Møre og Romsdal
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELederChristian ChristiansenVolda Studentidrettslag47907406[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemMaiken VegsunvågBlindheim IL90744417[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemBenjamin KragsethMolde VBK97581483[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemIvar AaeIL Grykameratene416 23 556
[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlem
REGIONALT STYREVaramedlem
ARR & KONKURRANSELeder
ARR & KONKURRANSEMedlemBenjamin KragsethMolde VBK975 81 483[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlem
UTVIKLING & KOMP.Leder
UTVIKLING & KOMP.Medlem
UTVIKLING & KOMP.Medlem
Nord
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELederMorten HunstadBodø Volley47373486[email protected]
REGIONALT STYREMedlemPål Vegar StoreheierBK Tromsø41441306[email protected]
REGIONALT STYREMedlemKaroline KastnesTSI95146439[email protected]
REGIONALT STYREMedlemElaine DiosØksil97138794[email protected]
REGIONALT STYREMedlemHåvard Hamansen-WallstadSortland VBK90207012[email protected]
REGIONALT STYREVaramedlemWerner GerhardsenSteigen SK99555090[email protected]
ARR & KONKURRANSELederElaine DiosØksil[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemRobert SpilmannØrnes90860342[email protected]
ARR. & KONKURRANSEMedlemOdin EngamoSortland VBK91198022[email protected]
ARR. & KONKURRANSEMedlemMarte P. LagesenBK Tromsø97032245[email protected]
UTV. & KOMPETANSELederVårin LassesenØksil91602816[email protected]
UTV. & KOMPETANSEMedlemWerner SkaueBodø Volley98901062[email protected]
UTV. & KOMPETANSEMEDLEMKaroline KastnesTSI95146439[email protected]
UTV. & KOMPETANSEMedlemBjørn-Viggo LarsenFinnsnes VBK91762162[email protected]
UTV & KOMPETANSEMedlemMorten RønningenBø VBK91845143 [email protected]
Sogn og Fjordane
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELederOle Morten VassdalFørde VBK996 92 219[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemHerborg EikelandSvelgen952 42 254[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemIda Marie Bahus
Studentspretten91825948
[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemHilde ElvebakkFørde VBK[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemFredrik SollidStudentspretten98622378
[email protected]
REGIONALT STYREVaramedlemGeir EithunFørde VBK41621246[email protected]
ARR & KONKURRANSELederHerborg EikelandSvelgen952 42 254[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemFredrik SollidStudentspretten98622378[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemTorill Gundersen FaleideFørde VBK90738527[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemMartine VikenFørde VBK971 39 640[email protected]
Utvikling- og kompetanseMedlemJohn Sverre Aarseth
Sunnfjord IL91891716
[email protected]
Utvikling- og kompetanseMedlemIda Marie BahusStudentspretten91825948[email protected]
Utvikling- og kompetanseMedlemHilde ElvebakkFørde VBK[email protected]
Utvikling- og kompetanseMedlemMaria FarsundFørde VBK90526168[email protected]
Sydvest
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELederOddbjørn KvammenKFUM Stavanger908 35 288[email protected]
REGIONALT STYRENestlederJens Olav RydningenFroland IL416 30 959[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemKnut Olav HettervikHinna Volleyball951 13 282[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemLive UndheimKSK478 30 275
[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemAstrid SlettenKFUM Stavanger975 67 723[email protected]
REGIONALT STYREVaramedlemKjetil HjertvikRandaberg IL922 37 069[email protected]
REGIONALT STYREVaramedlemFrode DyrdalKFUM Stavanger950 82 616[email protected]
ARR & KONKURRANSELederKjetil HjertvikRandaberg IL922 37 069[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemArian LustrupSandnes VBK907 91 845[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemFrode DyrdalKFUM Stavanger950 82 616[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemJens Olav RydningenFroland IL416 30 959[email protected]
ARR & KONKURANSEMedlemHanne TaarlandRandaberg995 73 198[email protected]
ARR & KONKURANSEMedlemYngvar FinneKSK488 81 425
[email protected]
UTV. & KOMPETANSELederKnut Olav HettervikHinna951 13 282[email protected]
UTV. & KOMPETANSEMedlemSylvi Moland JohansenAustrått957 08 081[email protected]
UTV. & KOMPETANSEMedlemSvein Ove UtvikTorvastad488 97 395[email protected]
UTV. & KOMPETANSEMedlemAstrid SlettenKFUM Stavanger975 67 723[email protected]
UTV. & KOMPETANSEMedlemDag RoalkvamFarsund IL959 74 767[email protected]
Trøndelag
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELederEivin BrøndboSnåsa IL474 73 734[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlem
REGIONALT STYREStyremedlemVegard BusetNTNUI975 87 039[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemRune Magnar EriksenVerdal VBK906 17 689[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemMaike KappusTSVK986 68 372[email protected]
REGIONALT STYREVaramedlemJim NerdalMosjøen VBK992 85 215[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemAnita Lillemark LundgrenLierne IL993 76 861[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemMarte Guro ArnesenIL Fjellmann954 77 868[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemSindre FjærMelhus IL976 78 357[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemHilde LarssenSnåsa IL414 37 872[email protected]
UTVIKLING OG KOMPETANSELederVegard BusetNTNUI975 87 039[email protected]
UTVIKLING OG KOMPETANSEMedlemJacqueline Sarab KaldaniBlussuvoll950 50 695[email protected]
UTVIKLING OG KOMPETANSEMedlemKjetil HoffMosjøen VBK901 71 017
[email protected]
Øst
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRELederGunhild B. StørsethKlubb G.U.T.S46450481[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemTrond HagenAskim VBK92809433[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemJørn W. LarsenFinstad SK95961415[email protected]
REGIONALT STYREStyremedlemHåkon RambekAskim VBK92288530[email protected]
REGIONALT STYRE
REGIONALT STYREVaraChristina L. JohannssenKolbotn IL/Bergkameratene IL
97670631[email protected]
ARR. & KONKURRANSELederJørn W. LarsenFinstad SK95961415[email protected]
ARR & KONKURRANSEMedlemStig KristiansenSkjeberg48095757[email protected][email protected]
ARR. & KONKURRANSEMedlemFrode WaldeVestli46447070[email protected]
UTV. & KOMPETANSEMedlemGeir MichelsenHolstad95145038[email protected]
UTV. & KOMPETANSEMedlemKatrine HvitsteinSkarphedin94881323[email protected]
UTV. & KOMPETANSEMedlem

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search