REGIONALE STYRER OG UTVALG

Regionale styrer

De regionale utvalgene er valgt på regionens valgmøte våren 2019. De regionale styrene skal arbeide for å fremme volleyballens/sandvolleyballens utvikling innen regionen og å fremme samarbeid mellom klubbene og ansvar og mandat er gitt i egne vedtekter (vedtatt av FS):
• koordinere og medvirke til at regionens Verdi og kompetanseutvalg, Idrettsutviklingsutvalg og Arrangements- & Konkurranseutvalg kan nå definerte mål
• ha primærdialogen med idrettskretsen i spørsmål som har felles interesse for klubbene, eksempelvis spørsmål om anlegg, hallfordeling, rammebetingelser som gjelder alle klubber i regionen
• innstille arrangører av regionsmesterskap. Dette gjøres til NVBFs Avdeling Konkurranse og Arrangement innen gitte frister og avdelingens årshjul
• sørge for regionlag og tilrettelegge for regionlagssamling(er), dette gjøres i nært samarbeid med NVBFs avdeling Sport og etter avdelingens årshjul
• på vegne av regionene søke om økonomisk støtte til prosjekter, i henhold til NVBFs strategi og planer, fra Idrettskrets, stiftelser, kommune, fylkeskomme og andre foretak
• påse at regionens egenkapital pr. 31.12. 2018 brukes og forvaltes iht. godkjente tiltak
• påse at utviklingsmidler brukes og forvaltes i samsvar med de vedtak som fattes av NVBF/NIF
• regionalt styre er valgkomite for utvalgene og har i oppgave å innstille kandidater til:
Verdi og kompetanseutvalg, Idrettsutviklingsutvalg, Arrangements- og Konkurranseutvalg
• innkalle til og gjennomføre valgmøte i forkant av NVBFs ting (hvert andre år), med en ambisjon om at dette gjøres i tilknytning til en klubbsamling/seminar for regionens klubber
• delta på 1 årlige regionkonferanser med FS.

Regionale utvalg

Utvalg Verdi og kompetanse:
Utvalget for Verdi og kompetanse skal være NVBFs administrative avdeling Verdi og Kompetanses medspiller og forlengede arm ut klubbmiljøene. I samarbeid med avdelingen skal utvalget definere klubbenes behov for økt sportslig og organisatorisk kompetanse. Med økt sportslig kompetanse menes det hvordan vi kan bli flinkere til å utvikle og ta vare på spillere, trenere, ledere og dommere. Med økt organisatorisk kompetanse menes det i første rekke hvordan vi kan bli
flinkere til å utvikle klubbleddet slik at det blir mer robust og kan legge forholdene bedre til rette for vekst.

Utvalgt Idrettsutvikling
Utvalget skal bidra som en frivillig ressurs og samarbeide med NVBFs avdeling for Idrettsutvikling på viktige tema og områder slik som:
• skole
• minivolley
• teenvolley
• paravolley
• utviklingsmidler
• aktivitetstilbud
• strategi (aktivitetsstrategi)
• igangsetting av aktivitet, lavterskel aktivitet

Utvalg Arrangement og konkurranse
Utvalget skal bidra som en frivillig ressurs og samarbeide med NVBFs avdeling for Arrangement og konkurranse på viktige tema og områder slik som:
• terminplan
• serier (aldersbestemt)
• serier (senior og aldersbestemt)
• utvikling arrangement (volleyball)
• utvikling arrangement (sandvolleyball)
• anlegg
• hallfordeling
• tildeling av arrangement
• TurneringsAdmin (TA – verktøy for kampadministrasjon)
• reglement og reguleringer
• håndbøker
• dommeroppsett

Les mer på volleyball.no om modernisering og organisasjonsendring
Les mer på volleyball.no om frivillighet

Hordaland
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLederFrode AndersenFyllingen93462262post@frodeandersen.net
REGIONALT STYRETStyremedlemCharlotte EriksenKvernbit41559249zmile1000@hotmail.com
REGIONALT STYRETStyremedlemSvein Gunnar BolstadBSI46858095sveingunnarbolstad@gmail.com
REGIONALT STYRETStyremedlemKristine Haram ByeBSIkristine.haram@gmail.com
REGIONALT STYRETStyremedlemBirger Velle HanssenGneist90771279birger_v_hanssen@hotmail.com
REGIONALT STYRETVaramedlemEilev NylandRossvoll VBK90992308rossvollvbk@yahoo.no
ARR & KONKURRANSELederSvein Gunnar BolstadBSI46858095SveinGunnar@rivenes.no
ARR & KONKURRANSEMedlem
ARR & KONKURRANSEMedlem
IDRETTSUTVILKLINGLederKristine Haram ByeBSIkristine.haram@gmail.com
IDRETTSUTVILKLINGMedlemBendik SierraStord416 24 469bendik.sierra@hvl.no
IDRETTSUTVILKLINGMedlem
VERDI & KOMP.LederBirger Velle HanssenGneist90771279birger_v_hanssen@hotmail.com
VERDI & KOMP.MedlemBård Terje SkoglandSøre Neset90191341bard.terje.skogland@outlook.com
VERDI & KOMP.MedlemEspen ArefjordSotra VBK97796195earefjor91@gmail.com
Møre og Romsdal
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLederChristian ChristiansenVolda Studentidrettslag47907406christiansenJr3@hotmail.com
REGIONALT STYRETStyremedlemMaiken VegsunvågBIL90744417maikenvegsundvaag@outlook.com
REGIONALT STYRETStyremedlemKristin IndresøvdeKFUM Volda90048844kin@bernaas.no
REGIONALT STYRETStyremedlemEiliv HalkjelsvikKFUM Volda95932530ehalkje@frisurf.no
REGIONALT STYRETStyremedlemLiv Ingrid RusetBIL48079015rusetlivingrid@gmail.com
REGIONALT STYRETStyremedlemBenjamin KragsethMVBK97581483benvkragseth@gmail.com
ARR & KONKURRANSELederCamilla Dahl HumbersetKFUM Volda41639840camilla.elin@gmail.com
ARR & KONKURRANSEMedlemChristian T. ChristiansenVolda Studentidrettslag479 07 406Christiansenjr3@hotmail.com
ARR & KONKURRANSEMedlemBenjamin KragsethMolde VBK975 81 483benvkragseth@gmail.com
IDRETTSUTVILKLINGLederMaria TodorovaKFUM Volda91807230manko7909@gmail.com
IDRETTSUTVILKLINGMedlemBodli B. HelleKFUM Volda98843883bodilbhelle@gmail.com
IDRETTSUTVILKLINGMedlemGabrielle Hoffinger JüngeMolde VBK46448183gabrielehofinger@hotmail.com
VERDI & KOMP.LederKristin IndresøvdeKFUM Volda90048844kin@bernaas.no
VERDI & KOMP.MedlemKristian  KolnesKFUM Volda95284797kristian.kolnes@gmail.com
VERDI & KOMP.MedlemLiv Ingrid RusetBlindheim IL48079015rusetlivingrid@gmail.com
Nord
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLederMorten HunstadBodø Volley47373486hunstad.morten@gmail.com
REGIONALT STYRETNestlederKetil ZachariassenBK Tromsø41422530ketil.zachariassen@uit.no
REGIONALT STYRETMedlemKaroline KastnesTSI95146439k.karoline@live.com
REGIONALT STYRETMedlemElaine DiosØksil97138794berg_534@hotmail.com
REGIONALT STYRETMedlemTord EnevoldsenSortland VBK46541256ten@bulldozer.no
REGIONALT STYRETVaramedlemWerner GerhardsenSteigen SK99555090werner.gerhardsen@cermaq.com
ARR & KONKURRANSELederKnut PeranderBK Tromsø99257726knutperander@gmail.com
ARR & KONKURRANSEMedlemElaine DiosØksilberg_534@hotmail.com
ARR & KONKURRANSEMedlemTord EnevoldsenSortland VBK46541256ten@bulldozer.no
IDRETTSUTVILKLINGLederKaroline KastnesTSI95146439k.karoline@live.com
IDRETTSUTVILKLINGMedlemBjørn-Viggp LarsenFinnsnes VBK91762162larsen.bv@gmail.com
IDRETTSUTVILKLINGMedlemWerner SkaueBodø Volley98901062werner.skaue@wideroe.no
VERDI & KOMP.LederVårin LassesenØksil91602816varinn@myremaritim.no
VERDI & KOMP.MedlemRobert SpillmannØrnes90860342Robert.Spilmann@securitas.no
VERDI & KOMP.MedlemMette-Kristin Alstad ØstvikBK Tromsø48223161Mettekostvik@gmail.com
Sogn og Fjordane
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLeder
REGIONALT STYRETStyremedlem
REGIONALT STYRETStyremedlem
REGIONALT STYRETStyremedlem
REGIONALT STYRETStyremedlem
REGIONALT STYRETVaramedlem
ARR & KONKURRANSELederTorill Gundersen FaleideFørde VBK90738527torill.faleide@fordefestival.no
ARR & KONKURRANSEMedlem
ARR & KONKURRANSEMedlem
IDRETTSUTVILKLINGLederGeir EithunFørde VBK41621246geir.eithun@gmail.com
IDRETTSUTVILKLINGMedlem
IDRETTSUTVILKLINGMedlem
VERDI & KOMP.LederMaria FarsundFørde VBK90526168mariafarsund@gmail.com
VERDI & KOMP.Medlem
VERDI & KOMP.Medlem
Sydvest
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLederOddbjørn KvammenKFUM Stavanger908 35 288Oddbjorn.Kvammen@Halliburton.com
REGIONALT STYRETNestlederJens Olav RydningenFroland IL416 30 959jens-ola@online.no
REGIONALT STYRETStyremedlemKnut Olav HettervikHinna Volleyball951 13 282knut.olav.hettervik@gmail.com
REGIONALT STYRETStyremedlemSiv Janne AarrestadSandnes VBK913 86 779sivjanneaarrestad@yahoo.no
REGIONALT STYRETStyremedlemAstrid SlettenKFUM Stavanger975 67 723astridmsletten@gmail.com
REGIONALT STYRETVaramedlemKjetil HjertvikRandaberg IL922 37 069Kjetil.hjertvik@gmail.com
REGIONALT STYRETVaramedlemFrode DyrdalKFUM Stavanger950 82 616frode@akkuratd.com
ARR & KONKURRANSELederFrode DyrdalKFUM Stavanger950 82 616frode@akkuratd.com
ARR & KONKURRANSEMedlemArian LustrupSandnes VBK907 91 845arianazemi41@gmail.com
ARR & KONKURRANSEMedlem
IDRETTSUTVILKLINGLederKnut Olav HettervikHinna951 13 282knut.olav.hettervik@gmail.com
IDRETTSUTVILKLINGMedlemHanne TaarlandRandaberg995 73 198hanne@geopluss.no
IDRETTSUTVILKLINGMedlemSylvi Moland JohansenAustrått957 08 081sylvimj@gmail.com
IDRETTSUTVILKLINGMedlemSvein Ove UtvikTorvastad488 97 395svein.ove.utvik@gmail.com
VERDI & KOMP.LederAstrid SlettenKFUM Stavanger975 67 723astridmsletten@gmail.com
VERDI & KOMP.MedlemDag RoalkvamFarsund IL959 74 767dag.roalkvam@gmail.com
VERDI & KOMP.MedlemKjetil HjertvikRandaberg IL922 37 069Kjetil.hjertvik@gmail.com
Trøndelag
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLederJon Terje FosslandNamsos952 40 061jon.terje@fotokompaniet.no
REGIONALT STYRETStyremedlem
REGIONALT STYRETStyremedlemEivind BrøndboSnåsa474 73 734ebrondbo@gmail.com 
REGIONALT STYRETStyremedlemOdd Inge PersøyTSVK952 57 604odd-inge@vktv.no
REGIONALT STYRETStyremedlemMaike KappusTSVK986 68 372maikekappus@hotmail.com
REGIONALT STYRETVaramedlem
ARR & KONKURRANSELeder
ARR & KONKURRANSEMedlem
ARR & KONKURRANSEMedlem
IDRETTSUTVILKLINGLederEivind BrøndboSnåsa474 73 734ebrondbo@gmail.com 
IDRETTSUTVILKLINGMedlemMarte Guro ArnesenFjellmann954 77 868marteguro@gmail.com
IDRETTSUTVILKLINGMedlem
VERDI & KOMP.Leder
VERDI & KOMP.MedlemJon Erik VollanSteinkjer/Leksvik415 60 961jonerikvollan@gmail.com
VERDI & KOMP.Medlem
Øst
STYRET/UTVALGROLLENAVNKLUBBTLFMAIL
REGIONALT STYRETLederOddbjørn GranlundSpirit Lørenskog41563440oddbjorn.granlund@ramirent.no
REGIONALT STYRETStyremedlemGunnhild B. StørsethG U T S46450481gunhildbs@hotmail.com
REGIONALT STYRETStyremedlemLise FischaaOslo Sandvolleyballklubb95999631lise.fischaa@gmail.com
REGIONALT STYRETStyremedlemHåkon RambekAskim VBK92288530hakon@nexima.no
REGIONALT STYRETStyremedlemIvana ZlaticOslo Volley95049557ivanarbd@hotmail.no
REGIONALT STYRETVaramedlemTrond HagenAskim VBK92809433trond.hagen@wims.no
ARR & KONKURRANSELederSteinar SætherAsker SK91521986steinarasaether@gmail.com
ARR & KONKURRANSEMedlemStig KristiansenSkjeberg48095757Hjarmann68@gmail.com; keiseren68@gmail.com; 
ARR & KONKURRANSEMedlemMikkel Steen BirkedamSSK Skjetten98888011mikkelsteen@gmail.com
IDRETTSUTVILKLINGLederTomm HansenKolbotn90183601Tomm@portrett.no
IDRETTSUTVILKLINGMedlemFrode WaldeVestli46447070Walde5@hotmail.com
IDRETTSUTVILKLINGMedlemMarko Milosevic46500540mmvolley@gmail.com
VERDI & KOMP.LederGeir MichelsenHolstad95145038michelsen.geir@gmail.com
VERDI & KOMP.MedlemKatrine HvitsteinSkarphedin94881323Khvitsteinhansen@gmail.com
VERDI & KOMP.MedlemInghild BerthinussenLier VBK98838178inghild73@hotmail.com

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia

Start typing and press Enter to search