REGIONLAG/SAMLINGER – VOLLEYBALL

REGIONLAG/SAMLINGER – VOLLEYBALL

NM Region U16 2021 ER AVLYST!

Spillere som går på ungdomsskolen og/eller er født 2005, 2006, 2007 og 2008 er velkomne til å delta på åpne samlinger høsten 2020. Treningssamlingene er et tilbud til spillere fra alle klubber i regionen. Det er spennende og inspirerende å få trene sammen med andre spillere enn de man treffer til daglig. Du får bli med på nye øvelser, og du blir rettledet av dyktige og engasjerte trenere.

Under NM Regionlag U16 i Oslo i februar 2021 (dessverre avlyst for 2021) stiller hver region med egne lag. Dersom du har lyst til å prøve å komme med på regionlaget i din region, må du møte på de åpne samlingene. Dersom du er forhindret bør du melde forfall, slik at trenerne vet at du er interessert.

Regionlagssamlingene skal gi spillerne inspirasjon og mulighet til videre utvikling, samt styrke samarbeidet mellom klubbene.
Høsten/vinteren 2020 vil det avholdes 3 åpne samlinger for spillere i ungdomsskolealder i hver region. Etter de åpne samlingene vil regionlagstrenerne invitere spillere til en bruttotropp som deltar på de lukkede samlingene. Etter lukket samling #2 tar trenerne ut spillerne de mener har gjort seg fortjent til å representere regionen under NM.

Praktisk informasjon om de åpne samlingene, påmelding- og betalingslinker, informasjon om haller, treningstider etc. vil bli oppdatert fortløpende i løpet av de neste månedene så følg med. Scroll ned til bunnen av denne siden for å finne ut av hvor samlingene skal være i din region.

Korona
Det er mange som har spørsmål om korona og hvordan pandemien kan påvirke/påvirker planlagt aktivitet i NVBF høsten/vinteren 2020, dette inkluderer da også planlagte samlinger for regionlagene.

NVBF gjør ukentlige vurderinger og vil fortløpende gjøre oppdateringer på våre koronasider ettersom endringer skjer fra helse- og/eller idrettsmyndigheter. Vi må også ta vårt ansvar i dugnaden for å hindre smittespredning i samfunnet, samtidig som vi skal arbeide for en så nær normal aktivitet som mulig. Dette krever at vi samarbeider godt i alle ledd.

Rent praktisk vil det si at vi i denne fasen planlegger og inviterer til samlinger som normalt. Vi må likevel ta forbehold som nevnt over, noe som kan medføre at planlagt aktivitet må avlyses.
Vi ber alle om å følge nøye med på NVBFs koronasider som oppdateres ukentlig: https://volleyball.no/koronavirus/

Husk også at alle som skal spille volleyball må gjennomføre et e-læringsprogram om korona. Les mer om det på denne linken: https://volleyball.no/nyheter/treningsoppstart-for-volleyball/

Påmelding/Økonomi: 
* Hver samling koster kr. 325,- pr spiller
* Påmelding til åpne samlinger er bindende og gjøres via iSonen (se egen link pr region/pr samling)
* Egenandelen for spillere som blir tatt ut på til NM Regionlag i Oslo i februar 2021 er kr. 4.000,-
* Dersom NVBF må avlyse en samling vil deltakerne få tilbakebetalt påmeldingsavgiften
* Ved avmelding pga korona, karantene, skade eller sykdom refunderes påmeldingsavgiften. Dette forutsetter at trener har fått skriftlig
beskjed i forkant av samlingen. 

NB: Vi har fått informasjon om at det er flere som får våre mailer i spamfilteret. Hvis dere som er påmeldt ikke har mottatt praktisk informasjon fra oss per mail innen fredagen før en samling så sjekk først spamfilteret og deretter kontakt oss på post@volleyball.no

Åpne samlinger

Regionlagstrenere Hordaland 2020/2021
Trenere jenter:
Charlotte Eriksen; epost: zmile1000@hotmail.com / mobil: 41559249
Agnethe Lie Øyri; epost: agnethe5@hotmail.com / mobil: 99407719

Trenere gutter:
Martin Skagen; epost: martin.skagen@gmail.com /mobil: 90935907
Scott Olsen; epost: Scott Olsen – scottolsen4@hotmail.com / 94844516

 

Samling #3 – gutter – UTSATT INNTIL VIDERE!
Dato: 16. januar
Sted: Fjorden Arena, arr: Strandvik
Påmelding:
Gutter – iSonen  – påmeldingslink kommer

Samling #3 – jenter  – UTSATT INNTIL VIDERE!
Dato: 16. januar
Sted:
Påmelding:
Jenter – iSonen  – påmeldingslink kommer

Program:
Økt 1: kl. 11.30 – 13.30
Lunch: kl. 13.30 – 15.00 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 15.00 – 17.00

GJENNOMFØRTE SAMLINGER HØSTEN 2020

Samling #1 – jenter
Dato: 11. oktober (søndag)
Sted: Meland Aktiv, Frekhaug
Påmelding:
Jenter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 7. oktober)

Program:
Økt 1: kl. 11.30 – 13.30
Lunch: kl. 13.30 – 15.00 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 15.00 – 17.00

Samling #1 – gutter
Dato: 11. oktober (søndag)
Sted: Stemmemyrshallen, Bergen
Påmelding:
Gutter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 7. oktober)

Samlingen vil bli ledet av gjestetrener Kristian Bjelland
Økt 1: kl. 10.00 – 12.00
Pause/Lunch: kl. 12.00 – 13.00
Økt 2: kl. 13.00 – 15.00

Samling #2 – gutter
Dato: 31. oktober (lørdag)
Sted: Vigdatun, Sveio
Påmelding:
Gutter – iSonen (påmeldingsfrist 27. oktober)

Program:
Økt 1: kl. 11.30 – 13

Lunch: kl. 13.30 – 15.00 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 15.00 – 17.00

Samling #2 – jenter
Dato: 1. november (søndag)
Sted: Vigdatun, Sveio
Påmelding:30

Jenter – iSonen (påmeldingsfrist 27. oktober)

Program:
Økt 1: kl. 11.30 – 13.30
Lunch: kl. 13.30 – 15.00 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 15.00 – 17.00

Regionlagstrenere Møre & Romsdal 2020/2021
Trener jenter:
Ole Martin Kleivenes; epost: Ole.M.Kleivenes@himolde.no / mobil: 93877596
Rune Bernås; epost:  rune@bernaas.no / mobil: 93055878

Trener gutter:
Marcin Gaarden; epost: Marcin.Gaarden@mowi.com /mobil: 46611860
Marek Sokolowski; epost: Marolondyn@yahoo.co.uk / mobil:

 

Samling #2 – Gutter – Den utsatte samlinga – UTSATT INNTIL VIDERE!
Dato/tid gutter:  kl. 11.00 – 16.00
Sted:
Påmelding:
Gutter – iSonen (påmeldingslink kjem)

Økt 1: Kl. 11.00 – 13.00
Lunch/Pause: Kl. 13.00 – 14.00
Økt 2: Kl. 14.00 – 16.00

GJENNOMFØRTE SAMLINGER HØSTEN 2020

Samling #1 – Jenter 
Dato/tid jenter: 3. oktober (lørdag) kl. 11.00 – 16.00
Sted: Voldahallen
Påmelding:
Jenter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 1. oktober)

Økt 1: Kl. 11.00 – 13.00
Lunch/Pause: Kl. 13.00 – 14.00
Økt 2: Kl. 14.00 – 16.00

Samling #1 – Gutter
Dato/tid gutter: 4. oktober (søndag) kl. kl. 11.00 – 16.00
Sted: Voldahallen
Påmelding:
Gutter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 1. oktober)

Økt 1: Kl. 11.00 – 13.00
Lunch/Pause: Kl. 13.00 – 14.00
Økt 2: Kl. 14.00 – 16.00

Samling #2 – Jenter
Dato/tid jenter: 1. nov (søndag) kl. 12.00 – 17.00
Sted: Molde Arena
Påmelding:
Jenter – iSonen (påmeldingsfrist 27. oktober)

Økt 1: Kl. 12.00 – 14.00
Lunch/Pause: Kl. 14.00 – 15.00
Økt 2: Kl. 15.00 – 17.00

 

 

Samling 3 vert gjennomført som planlagt. Dersom det er deltakarar som ikkje kan stille pga koronarelaterte årsaker, så kan ein melde ifrå til regionstrenar om dette.

Samling #3 – Gutter
Dato/tid gutter: 5. desember (lørdag) kl. 11.00 – 16.00 –
Sted: Fagerlihallen, Ålesund
Påmelding:
Gutter – iSonen påmeldingslink  (påmeldingsfrist 3. desember)

(påmeldingsfristen utsatt til 3. desember pga. tekniske problem med iSonen)

Økt 1: Kl. 11.00 – 13.00
Lunch/Pause: Kl. 13.00 – 14.00
Økt 2: Kl. 14.00 – 16.00

Samling #3 – Jenter kl. 11.00 – 16.00
Dato: 6. desember (jenter)
Sted: Fagerlihallen, Ålesund
Påmelding:
Jenter – iSonen påmeldingslink (påmeldingsfrist 3. desember)

(påmeldingsfristen utsatt til 3. desember pga. tekniske problem med iSonen)

Økt 1: Kl. 11.00 – 13.00
Lunch/Pause: Kl. 13.00 – 14.00
Økt 2: Kl. 14.00 – 16.00

Regionlagstrenere Nord 2020/2021:
Trenere jenter:
Robert Larsen; epost: lappinlarsen@hotmail.com / mobil: 90360469
Ruben Mæland: epost: Ruben90gmail.com / mobil: 99458239

Trenere gutter:
Harry Fagervold; epost: harryfagervold@hotmail.com / mobil: 93279675
Frode Gabrielsen; epost: frode_gabriel@yahoo.no / mobil: 91341427

GJENNOMFØRTE SAMLINGER HØSTEN 2020

Samling #1 –  Jenter & Gutter
Dato/tid: 11. oktober (søndag) kl. 11.00 – 14.00
Sted: Sortlandshallen, Sortland og Tromsøhallen, Tromsø
NB! På grunn av den store reiseavstanden i regionen inviteres det til samling på to steder for både jenter og gutter.
Det vil være en jentetrener og en guttetrener til stede på hver av samlingsstedene.
Påmelding:
Påmeldingslink iSonen – Sortlandshallen (jenter & gutter) (påmeldingsfrist 7. oktober)
Påmeldingslink iSonen –  Gyllenborghallen, Tromsø  (jenter & gutter) (påmeldingsfrist 7. oktober)

Samling #2 – Jenter
Dato/tid: 24.-25. oktober (lørdag/søndag)

Sted: Øksneshallen, Myre
NB! Det blir en kombinasjon av åpen samling og US-runde begge dager
(Samling lørdag ettermiddag og søndag formiddag)
Påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 20. oktober)

Samling #2 – Gutter
Dato/tid: 24.-25. oktober (lørdag/søndag)
Sted: Sortland Idrettshall , Sortland
NB! Det blir en kombinasjon av åpen samling og US-runde begge dager
(Samling lørdag ettermiddag og søndag formiddag)
Påmelding:
Påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 20. oktober)

Samling #3 – Jenter & Gutter
Dato/tid: 5. desember
Sted: Øksneshallen, Myre og Gyllenborghallen, Tromsø

NB! På grunn av den store reiseavstanden i regionen inviteres det til samling på to steder for både jenter og gutter.

Det vil være en jentetrener og en guttetrener til stede på hver av samlingsstedene.

Påmelding:
Påmeldingslink iSonen – Øksneshallen, Myre (jenter & gutter) (påmeldingsfrist 3. desember)
Påmeldingslink iSonen –  Gyllenborghallen, Tromsø (jenter & gutter) (påmeldingsfrist 3. desember)

(påmeldingsfristen utsatt til 3. desember pga. tekniske problem med iSonen)

Program:
1 langøkt: 11:00-14:00
Det legges inn en kort lunsjpause midt i økten

Regionlagstrenere Sogn & Fjordane 2020/2021:
Trenere jenter:
Maria Farsund; epost: mariafarsund@gmail.com / mobil: 905 26 168
Kristin Amundsen; epost: kristinsophi@gmail.com / mobil: 971 71 257

Trener gutter:
Geir Eithun; epost: geir.eithun@gmail.com / mobil: 416 21 246
Frank Kalstad; epost: frank.kalstad@enivest.net / mobil: 41530623

GJENNOMFØRTE SAMLINGER HØSTEN 2020

Samling #1 – Jenter
Dato/tid jenter: 10. oktober (lørdag)
Sted: Førdehuset, Førde
Påmelding:
Jenter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 7. oktober)

Samlingene starter kl. 10.00 og varer til kl. 16.00 men en liten pause i midten.
Utøverne må selv ta med matpakke.

Samling #1 – Gutter
Dato/tid gutter: 11. oktober (søndag)
Sted: Eikefjord
Påmelding:
Gutter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 7. oktober)

Samlingene starter kl. 10.00 og varer til kl. 16.00 men en liten pause i midten.
Utøverne må selv ta med matpakke.

Samling #2 – Gutter
Dato/tid gutter: 31. oktober (lørdag)
Sted: Førdehuset
Påmelding:
Gutter – iSonen (påmeldingsfrist 27. oktober)

Organisering: praktisk økt kl 1100 – 1300, matpause 1300 – 1400, praktisk økt 1400 – 1600

Samling #2 – Jenter
Dato/tid jenter: 1. november (søndag)
Sted: Eikefjord
Påmelding:
Jenter – iSonen (påmeldingsfrist 27. oktober)

Program for dagen:
Økt 1: Kl. 10.00 – 12.00
Lunch/Pause: Kl. 12.00 – 13.00
Økt 2: Kl. 13.00 – 15.00

Samling #3 – Gutter
Dato/tid gutter: 5. desember (lørdag) kl 1100 – 1600
Sted: Svelgen Idrettshall
Påmelding:
Gutter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 3. desember)

(påmeldingsfristen utsatt til 3. desember pga. tekniske problem med iSonen)

Samling #3 – Jenter
Dato/tid jenter: 6. desember (søndag) kl 1100 – 1600
Sted: Svelgen Idrettshall
Påmelding:
Jenter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 3. desember)

(påmeldingsfristen utsatt til 3. desember pga. tekniske problem med iSonen)

AGDER
Regionlagstrenere Agder 2020/2021:
Trenere jenter:
Vilde Fosselie, epost: vildefosselie@gmail.com / mobil: 95468350
Sondre Finne; epost: sondrefinne@gmail.com / mobil: 41230101

Trener gutter.
Alexandre Peres; epost: xandyperes@hotmail.com / mobil: 94187546
Nils G. Ringøen; epost: Nilsringoen@gmail.com / 97614604

GJENNOMFØRTE SAMLINGER HØSTEN 2020

Samling #1 – Jenter & Gutter 
Dato/tid: 10. oktober (lørdag)
Sted: Møvighallen, Kristiansand
Påmelding:
Jenter  & gutter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 7. oktober)

Program for dagen:
Økt 1: kl. 11.00 – 13.00
Lunch: kl. 13.00 – 13.45 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 13.45 – 15.45

Samling #2 – Jenter & Gutter 
Dato/tid: 31. oktober (lørdag)
Sted: Badmintonsenteret, Kristiansand
Påmelding:
Jenter – iSonen (påmeldingsfrist 27. oktober)
Gutter – iSonen (påmeldingsfrist 27. oktober)

Program for dagen:
Økt 1: kl. 11.00 – 13.00
Lunch: kl. 13.00 – 14.00 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 14.00 – 16.00

Samling #3 – Jenter & Gutter 
Dato/tid: 5. desember (lørdag)
Sted: Møvighallen, Kristiansand

Påmelding:
Jenter  & gutter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 3. desember)

(påmeldingsfristen utsatt til 3. desember pga. tekniske problem med iSonen)

Program for dagen:
Økt 1: kl. 11.00 – 13.00
Lunch: kl. 13.00 – 14.00 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 14.00 – 16.00

ROGALAND
Regionlagstrenere Rogaland 2020/2021:
Trener jenter:
Kirstine Garder, epost: kirstine@garder.no / mobil: 90030053
Vemund Edvard Refnin, epost: vemund@refnin.no / mobil: 92020335

Trener for Rogaland gutter:
Svein Ove Utvik, epost: svein.ove.utvik@gmail.com / mobil: 48897395
Benjamin Utvik, epost: benjamin9utvik@gmail.com / mobil: 47219998

GJENNOMFØRTE SAMLINGER HØSTEN 2020

Samling #1 – Jenter & Gutter 
Dato/tid: 10. oktober (lørdag)
Sted: Randaberghallen 1 & 2, Randaberg
Påmelding:
Jenter & gutter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 7. oktober)

Program for dagen:
Økt 1: kl. 11.00 – 13.00
Lunch: kl. 13.00 – 14.00 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 14.00 – 16.00

Samling #2 – Jenter 
Dato/tid: 31. oktober (lørdag)
Sted: Ynglingen, Stavanger
Påmelding:
Jenter – iSonen (påmeldingsfrist 27. oktober)

Program for dagen:
Økt 1: kl. 11.00 – 13.00
Lunch: kl. 13.00 – 14.00 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 14.00 – 16.00

Samling #2 – Gutter
Dato/tid: 31. oktober (lørdag)
Sted: Torvastad Arena, Kopervik
Påmelding:
Gutter – iSonen (påmeldingsfrist 27. oktober)

Program for dagen:
Økt 1: kl. 10.00 – 12.00
Lunch/Pause/NM-kamp: kl. 12.00 – 15.00 (medbrakt matpakke)

Økt 2: Kl. 15.00 – 17.00

Samling #3 – Jenter & Gutter 
Dato/tid: 5. desember (lørdag)
Sted: Ynglingen ( jentene) og Vikinghallen ( guttene), Stavanger
Påmelding:
Jenter & gutter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 3. desember)

(påmeldingsfristen utsatt til 3. desember pga. tekniske problem med iSonen)

Program for dagen:
Økt 1: kl. 11.00 – 13.00
Lunch: kl. 13.00 – 14.00 (medbrakt matpakke)
Økt 2: Kl. 14.00 – 16.00

Regionlagstrenere Trøndelag 2020/2021:
Trenere jenter:
Jonas Nerdal; epost: jonas.nerdal@politiet.no / mobil: 900 71 060
Øyvind Dalen;

Trenere gutter:
Patrick Lundgren; epost: patriklundgren2004@yahoo.no / mobil: 949 79 973
Bernt F. Mølvik; epost: molnvix@gmail.com / mobil: 934 27 460

Samling #3 – Jenter & Gutter
Dato/tid: UTSATT INNTIL VIDERE!
Sted: Gronghallen, Grong

Påmelding:
Jenter & gutter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist)

Program:
Økt 1: 11:00-13:00
Pause: 13:00-14:00
Økt 2: 14:00-16:00

GJENNOMFØRTE SAMLINGER HØSTEN 2020

Samling #1 – Jenter & Gutter
Dato/tid: 17. oktober (lørdag)
Sted: Gronghallen, Grong
Påmelding:
Jenter & gutter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 14. oktober)

Program:
Økt 1: 11:00-13:00
Pause: 13:00-14:00
Turnering: 14:00-ca. 17:00

Samling #2 – Jenter & Gutter
Dato/tid: 31. oktober (lørdag)
Sted: Trondheim (Strinda VGS og Blussuvollhallen) Jentene spiller i Blussuvollhallen og guttene i Strinda VGS. Hallene ligger nesten ved siden av hverandre.
Påmelding:
Jenter – iSonen (påmeldingsfrist 27. oktober)
Gutter – iSonen (påmeldingsfrist 27. oktober)

Program begge haller:
Økt 1: 11:00-13:00
Lunch/pause: 13:00-14:00 (medbrakt matpakke/drikke)
Turnering: 14:00-ca. 16:00

Regionlagstrenere Øst 2020/2021:
Trenere jenter:
Gunnar von Brandis; epost: gunnar.brandis@jotron.com /mobil: 404 98 058
Celine Tryggestad; epost: Celine@gnistrende.no / mobil: 482 08 086

Trenere gutter:
Geir Solheim; epost: geir@grunnteknikk.no /mobil: 907 59 115
Eirik Roness; epost: eirik.roness@cgi.com/ mobil: 982 22 723

Samling #3 – Jenter & Gutter
Dato/tid: UTSATT INNTIL VIDERE!
Sted: Info kommer
Påmelding:
Jenter – iSonen (påmeldingsfrist)
Gutter – iSonen (påmeldingsfrist)
NB! Spillerne er selv ansvarlig for mat & drikke på samlingen!

Treningstider:
10.00-12.00 – gutter og jenter
13.00-15.00 – gutter og jenter

GJENNOMFØRTE SAMLINGER HØSTEN 2020

Samling #1 – Jenter
Dato/tid: 11. oktober (søndag)
Sted: Nydalen, Oslo
Påmelding:
Jenter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 7. oktober)
NB! Spillerne er selv ansvarlig for mat & drikke på samlingen!

Treningstider:
11.00-13.00 – Økt 1
13.00-14.00 – Pause
14.00-15.30 – Økt 2

Samling #1 – Gutter
Dato/tid: 11. oktober (søndag)
Sted: Voksenhallen, Oslo
Påmelding:
Gutter – påmeldingslink iSonen (påmeldingsfrist 7. oktober)
NB! Spillerne er selv ansvarlig for mat & drikke på samlingen!

Treningstider:
12.00-14.00 – Økt 1
14.00-15.00 – Pause
15.00-16.30 – Økt 2

Samling #2 – Jenter & Gutter
Dato/tid: 31. oktober (lørdag)
Sted: Pga nye koronarestriksjoner i Oslo fra torsdag 29. oktober må vi flytte de planlagte samlingene ut av hovedstaden. Samlingene vil derfor gå i Slagenhallen i Tønsberg. 
Informasjon blir sendt på epost til påmeldte deltakere / foresatte (epost oppgitt ved påmelding).

Påmelding:
Jenter – iSonen (påmeldingsfrist 27. oktober)
Gutter – iSonen (påmeldingsfrist 27. oktober)
NB! Spillerne er selv ansvarlig for mat & drikke på samlingen!

Pga koronarestriksjoner er det lagt inn en begrensning på 50 utøvere pr treningsgruppe. Det vil åpnes opp for flere utøvere dersom disse restriksjonene endres frem mot samlingen.

Treningstider:
Økt 1: 11:00-13:00
Pause: 13:00-14:00
Økt 2: 14:00-16:00

Lukkede samlinger

Regionlagstrenere Hordaland 2020/2021
Trenere jenter:
Charlotte Eriksen; epost: zmile1000@hotmail.com / mobil: 41559249
Agnethe Lie Øyri; epost: agnethe5@hotmail.com / mobil: 99407719

Trenere gutter:
Martin Skagen; epost: martin.skagen@gmail.com /mobil: 90935907
Scott Olsen; epost: Scott Olsen – scottolsen4@hotmail.com / 94844516

Regionlagstrenere Møre & Romsdal 2020/2021
Trener jenter:
Ole Martin Kleivenes; epost: Ole.M.Kleivenes@himolde.no / mobil: 93877596
Rune Bernås; epost:  rune@bernaas.no / mobil: 93055878

Trener gutter:
Marcin Gaarden; epost: Marcin.Gaarden@mowi.com /mobil: 46611860
Marek Sokolowski; epost: Marolondyn@yahoo.co.uk / mobil:

Lukka samling #1 – jenter  -Utsatt pga koronarestriksjonar 

Dato: Søndag 7. februar
Sted: Ellingsøyhallen

Tidspunkt: kl 1100 – 1600

Lukka samling #1 – gutar  – Utsatt pga koronarestriksjonar 

Dato: Søndag 7. februar
Sted: Ellingsøyhallen

Tidspunkt: kl 1100 – 1600

Lukket samling #2: –  UTSATT INNTIL VIDERE!
23-24. januar (Sortlandshallen)

Gjennomførte samlinger:
Lukket samling #1 (12-13. desember)

Regionlagstrenere Sogn & Fjordane 2020/2021:
Trenere jenter:
Maria Farsund; epost: mariafarsund@gmail.com / mobil: 905 26 168
Kristin Amundsen; epost: kristinsophi@gmail.com / mobil: 971 71 257

Trener gutter:
Geir Eithun; epost: geir.eithun@gmail.com / mobil: 416 21 246
Frank Kalstad; epost: frank.kalstad@enivest.net / mobil: 41530623

Lukka samling #1 – jenter  – Utsatt pga koronarestriksjonar 

Dato: 7. februar
Sted: Førdehuset

Tidspunkt: kl 10.00 – 15.00

Lukka samling #1 – gutar  – Utsatt pga koronarestriksjonar .

Dato: Søndag 7. februar
Sted: Førdehuset

Tidspunkt: kl 10.00 – 15.00

AGDER
Regionlagstrenere Agder 2020/2021:
Trenere jenter:
Vilde Fosselie, epost: vildefosselie@gmail.com / mobil: 95468350
Sondre Finne; epost: sondrefinne@gmail.com / mobil: 41230101

Trener gutter.
Alexandre Peres; epost: xandyperes@hotmail.com / mobil: 94187546
Nils G. Ringøen; epost: Nilsringoen@gmail.com / 97614604

Lukka samling #1 – jenter  – Utsatt pga koronarestriksjonar .

Dato: Laurdag 13. feb
Sted: Kringsjåhallen

Tidspunkt: kl 11.00 – 16.00

Lukka samling #1 – gutar  – Utsatt pga koronarestriksjonar .

Dato: Laurdag 13. feb
Sted: Kringsjåhallen

Tidspunkt: kl 11.00 – 16.00

ROGALAND
Regionlagstrenere Rogaland 2020/2021:
Trener jenter:
Kirstine Garder, epost: kirstine@garder.no / mobil: 90030053
Vemund Edvard Refnin, epost: vemund@refnin.no / mobil: 92020335

Trener for Rogaland gutter:
Svein Ove Utvik, epost: svein.ove.utvik@gmail.com / mobil: 48897395
Benjamin Utvik, epost: benjamin9utvik@gmail.com / mobil: 47219998

Lukka samling #1 – jenter  – Utsatt pga koronarestriksjonar .

Dato: Søndag 14. feb
Sted: Randaberghallen 2

Tidspunkt: kl 11.00 – 16.00

Lukka samling #1 – gutar  – Utsatt pga koronarestriksjonar .

Dato: Søndag 14. feb
Sted: Torvastad Arena

Tidspunkt: kl 11.00 – 16.00

Regionlagstrenere Trøndelag 2020/2021:
Trenere jenter:
Jonas Nerdal; epost: jonas.nerdal@politiet.no / mobil: 900 71 060
Øyvind Dalen;

Trenere gutter:
Patrick Lundgren; epost: patriklundgren2004@yahoo.no / mobil: 949 79 973
Bernt F. Mølvik; epost: molnvix@gmail.com / mobil: 934 27 460

Regionlagstrenere Øst 2020/2021:
Trenere jenter:
Gunnar von Brandis; epost: gunnar.brandis@jotron.com /mobil: 404 98 058
Celine Tryggestad; epost: Celine@gnistrende.no / mobil: 482 08 086

Trenere gutter:
Geir Solheim; epost: geir@grunnteknikk.no /mobil: 907 59 115
Eirik Roness; epost: eirik.roness@cgi.com/ mobil: 982 22 723

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search