Informasjonskapsler

Volleyball.no bruker informasjonskapsler, ofte kalt cookies, for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for deg som besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv i nettbutikken eller registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet. For brukeren kan besøk på nettsiden oppleves mer brukervennlig og tilpasset. Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin må du selv slå av funksjonen i nettleseren din.
NVBF innhenter informasjon via:
Google Analytics – analyseverktøy hvor vi kan lese aktiviteten på nettsiden vår. Dette kan du selv velge å slå av hvis ønskelig.


Personvernerklæring

Når du tegner medlemskap i en av NVBFs klubber har forbundet og klubbene et lovmessig grunnlag for registrering og behandling av dine personopplysninger uten krav om samtykke. For barn, dvs. personer under 15 år, kreves det imidlertid foresattes samtykke til registeringen. Registrering av medlemsopplysninger er en forutsetning for medlemskap i norsk idrett. Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at vi ivaretar personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.
Registering og oppdatering av medlemsopplysninger skjer gjennom idrettens sentrale databaser og gjennom påmelding/registrering til aktivitet, kurs seminar, nyhetsbrev etc.
Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere volleyballaktivitet og organisasjonsmessige forhold, herunder at personer skal kunne utføre mest mulig selvbetjening. Det er en forutsetning å kunne behandle personopplysninger for å kunne administrere forbundets idrettsaktivitet.
Dine rettigheter:
– innsynsrett i egne opplysninger som er samlet
– rett til å be om retting av evt. uriktige og/eller mangelfulle opplysninger
– rett til å be om sletting
I det tilfelle det er knyttet informasjon til deg som skal ivaretas av historiske årsaker (som f.eks. kan gjelde særskilte roller) vil dine data ikke bli slettet. Personopplysningene oppbevares så lenge du har et aktivt forhold til volleyball/sandvolleyball via forbundets medlemsklubber, dvs. har en rolle i forbundet.
Du finner informasjon om behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten på idrettsforbundet.no.

Norges Idrettsforbunds personvernerklæring kan du lese her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/personvernerklaring/


Retningslinjer for publisering av bilder og film

Norges Idrettsforbund har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.
Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av.
I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Vi oppfordrer alle volleyballklubber til å gjøre seg kjent med retningslinjene for publisering av bilder og film. Her kan du lese retningslinjene: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

Start typing and press Enter to search