SKJEMA

SKJEMA

Veileder for føring av kampskjema.

Her finner du en veileder for hvordan man fører kampskjema i volleyball.

Dersom du ikke har ført kampskjema tidligere, anbefaler vi å delta på et kurs i føring av kampskjema. Se kurskalenderen vår for oppsatte kurs, eller sjekk om din klubb ønsker å holde et internt kurs dersom dere er flere i klubben som ønsker dette.

Søknad om flytting av kamp gjøres i TA.

Informasjon om dette finnes under brukerveiledning for Turneringsadmin.

Merk at km-sats er 3,50, som er maksimal fri sats.

 • Alle utlegg, reiseregninger og godtgjørelse må sendes inn via Visma Expense. Hvis du ikke har bruker må dette gjøres.
 • Alle reiser, inkludert bespisning og overnatting, skal gjøres på en så kostnadseffektiv måte som mulig.
 • Ved bruk av ikke-rutegående transportmidler (drosje, leiebil osv.) skal det som hovedregel innhentes forhåndssamtykke. Dersom forhåndssamtykke ikke er innhentet, må det på reiseregningen redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet. Utgiftene må legitimeres. NVBF kan bestemme at utgiften ikke dekkes, ev. avkortes.
 • Når bruk av egen bil faller dyrere enn rutegående transportmiddel skal det innhentes forhåndssamtykke.
 • Utgifter for måltider og overnatting dekkes etter regning. Dersom utgift for måltid inkluderer flere personer, skal navnene skrives inn ved opprettelse av utlegg i Visma.
 • Krav om dekking av utgifter skal som hovedregel framføres umiddelbart, eller seinest 14 dager etter endt oppdrag eller innkjøp. Krav for gjeldende kalenderår skal framsettes senest 15.12. Krav som framsettes etter at regnskapet er avsluttet blir ikke refundert.

Hvordan oppretter jeg en bruker i Visma?

For å få opprettet en bruker i Visma Expense, må man gjøre følgende:
Send en mail til [email protected]  med følgende informasjon:

 • Fullt navn
 • Adresse, postnr og poststed
 • Fødselsnummer (11 siffer)
 • Kontonummer
 • Mailadresse (dette blir senere ditt brukernavn, og mail hvor lønnsslipp sendes ut)
 • Oppgi tilhørende forbund (Volleyballforbundet)

NB: NVBF har kun to utbetalingsdatoer hver måned; 15. og siste dato i måneden.

I feriemåneden juli, og begynnelsen av august, vil man måtte påregne noe forsinkelse i saksbehandlingen av innkomne krav i expense og utbetalinger. Dette pga ferieavvikling på forbundskontoret og på IRK (Idrettens regnskapskontor).

Vi anbefaler også at du laster ned Visma Employee (Google Play/App Store). Dette gjør at du kan sende reiseregning, honorar og utlegg direkte fra telefonen.

Om Skatteplikt for utøvere, trenere, dommere og tillitsvalgte mv.

NVBF oppgir med dette viktig informasjon om hva som gjelder for skaffefritak og skatteplikt. Dette er regulert av skattemyndighetene og følgende gjelder:

Beløpsgrenser for skatteplikt

Når samlet lønnsutbetaling fra organisasjonen til én person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10 000 kroner vil lønnen være fritatt for lønnsopplysningsplikt og unntatt fra beskatning. Ved vurdering av om beløpsgrensen er nådd ses det bort fra eventuelle trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Overstiger lønnsutbetalingen 10 000 kroner, er den lønnsopplysningspliktig og mottakeren er skattepliktig for hele beløpet.  Se mer informasjon her:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/skatteplikt-for-utovere-og-tillitsvalgte-mv/

Så enkelt kan det gjøres:


Les mer om Visma attach: https://www.visma.no/lonn/reiseregning-utlegg/#contact_form

Sjekk ut produktarket til Visma: https://www.visma.no/contentassets/0c13080721b84a53877e3a7f7ed2da4a/produktark_visma.net-expense.pdf


Norges idrettsforbund | Expense from Visma Software Norge on Vimeo.

Start typing and press Enter to search