SKJEMA

DU FINNER ALLE SKJEMA NEDERST PÅ SIDEN!

Merk at km-sats er 3,50, som er maksimal fri sats.

Skjemaer og retningslinjer for økonomiske godtgjørelse:

 • Alle utlegg, reiseregninger og godtgjørelse må sendes inn via Visma Expense. Hvis du ikke har bruker må dette gjøres.
  • Hvordan du oppretter bruker kan du se nedenfor.
 • Alle reiser, inkludert bespisning og overnatting, skal gjøres på en så kostnadseffektiv måte som mulig.
 • Ved bruk av ikke-rutegående transportmidler (drosje, leiebil osv.) skal det som hovedregel innhentes forhåndssamtykke. Dersom forhåndssamtykke ikke er innhentet, må det på reiseregningen redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet. Utgiftene må legitimeres. NVBF kan bestemme at utgiften ikke dekkes, ev. avkortes.
 • Når bruk av egen bil faller dyrere enn rutegående transportmiddel skal det innhentes forhåndssamtykke.
 • Utgifter for måltider og overnatting dekkes etter regning. Dersom utgift for måltid inkluderer flere personer, skal navnene skrives inn ved opprettelse av utlegg i Visma.
 • Krav om dekking av utgifter skal som hovedregel framføres umiddelbart, eller seinest 14 dager etter endt oppdrag eller innkjøp. Krav for gjeldende kalenderår skal framsettes senest 15.12. Krav som framsettes etter at regnskapet er avsluttet blir ikke refundert.

Stiftelse og opptak av idrettslag/klubb:

Informasjon på NIFs sider
Skjema for opptak av idrettslag
(skjemaet skal sendes til aktuell idrettskrets – oversikt idrettskretser)

Hvordan oppretter jeg en bruker i Visma?

For å få opprettet en bruker i Visma Expense, må man gjøre følgende:
Send en mail til inger-johanne.dahlseng@idrettsforbundet.no med følgende informasjon:

 • Fullt navn
 • Adresse, postnr og poststed
 • Fødselsnummer (11 siffer)
 • Kontonummer
 • Mailadresse (dette blir senere ditt brukernavn, og mail hvor lønnsslipp sendes ut)

NB: NVBF har kun to utbetalingsdatoer hver måned; 15. og siste dato i måneden.

Vi anbefaler også at du laster ned Visma Attach og Visma Employee (Google Play/App Store). Dette gjør at du kan sende reiseregning, honorar og utlegg direkte fra telefonen. 


Så enkelt kan det gjøres:


Les mer om Visma attach: https://www.visma.no/lonn/reiseregning-utlegg/#contact_form

Sjekk ut produktarket til Visma: https://www.visma.no/contentassets/0c13080721b84a53877e3a7f7ed2da4a/produktark_visma.net-expense.pdf


Norges idrettsforbund | Expense from Visma Software Norge on Vimeo.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia

Start typing and press Enter to search