Rent særforbund og forebyggende arbeid mot doping

NVBFs antidopingarbeid

Norges Volleyballforbund er stolt av å være Rent Særforbund (sertifisert av Antidoping Norge) og er opptatt av at våre utøvere skal være rene utøvere, og at klubbene også tar del i det holdningsskapende arbeidet på dette området. Rent Særforbund konseptet setter antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, gjennom en egen handlingsplan, og skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen.

NVBF VIL – SATSINGSOMRÅDE 4

REN IDRETT

NVBF som organisasjon skal ta vare på utøvernes helse og synliggjøre nulltoleranse for doping. Våre aktiviteter skal preges av helse og ærlighet der vi fremstår som ren idrett hvor alle konkurrerer på like vilkår.

Mål
NVBF vil arbeide for en ren idrett ved:
1. å øke bevisstgjøring rundt kropp, helse, ærlighet og forebyggende arbeid for utøvere på landslag, øverste nasjonale nivå og på nivå de «nest beste».
2. at NVBFs arrangører skal synliggjøre forbundets antidopingpolicy og gjennomføre tiltak og kommunisere nulltoleranse for doping.
3. å gjennomføre kampanjer rettet mot klubbene om Ren Utøver (play clean) og Rent Idrettslag

 

Det å dele kunnskap og gi informasjon er en viktig del av arbeidet med antidoping, det være seg e-læringsprogram, webinar, deltagelse på fagseminar, foredrag etc. ADNO har en rekke konkrete tiltak i verktøykassa, blant annet Rent Idrettslag, Ren utøver eller antidopingpatrulje. Rent Idrettslag er et forbyggende tiltak for klubber og alle NVBFs klubber i Eliteserien og 1. divisjon er Rent Idrettslag. FIVB har også et eget e-læringsprogram Play Clean, og NVBF er en del av dette programmet ettersom alle landslagsutøvere og støtteapparat må ta dette programmet for å delta internasjonal.

Forskrift om innhenting av samtykke til dopingkontroll fra foresatte for mindreårige utøvere er vedtatt av styret i Antidoping Norge den 15. september 2022, og trer i kraft 1. oktober 2022.

Bakgrunnen for behovet for en forskrift, er WADAs krav for å være «compliant».

Alle nasjonale topputøvere skal være underlagt Antidopingreglene og dermed kunne dopingtestes. Innen 1.oktober må mindreårige toppidrettsutøvere ha samtykke til dopingtesting fra sine foresatte før de kan delta i idrettsaktivitet på toppnivå.

Signert samtykkeskjemaet sendes til [email protected] og til relevant særforbund (Norges Volleyballforbund ved [email protected] )

Klubbene i Mizunoligaen som har mindreårige utøvere må sørge for innsending av samtykkeskjema, FRIST for innsending er 30. september 2022.

Ved manglende samtykke kan ikke mindreårige utøvere delta i Mizunoligaen (gjelder også trening).

Organisasjonsledd som ikke overholder denne forskrift kan sanksjoneres av NIF i henhold til

Ref. forskrift §8:

Organisasjonsledd som ikke overholder denne forskrift kan sanksjoneres av NIF i henhold til Antidopingregelverkets kapittel 12. Antidopingregelverkets kapittel 12.

I de tilfeller ADNO avdekker brudd på denne forskrift, skal forholdet varsles til NIF for oppfølgning og eventuell sanksjonering. Kopi av varslet sendes til relevante organisasjonsledd i NIF.


Se Toppidrettsutøverlisten

https://www.antidoping.no/regler/toppidrettsut%C3%B8verliste

Se forskrift:

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/anitidoping/Forskrift-om-innhenting-av-samtykke-14.09.2022.pdf?mtime=20220915130528&focal=none

Samtykkeskjema

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/anitidoping/Samtykkeskjema-for-dopingkontroll-15.09.2022.pdf?mtime=20220915130507&focal=none

NVBF er sertifisert som Rent Særforbund

Rent Særforbund er et verktøy fra Antidoping Norge (ADNO) som setter antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Dette konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og som en viktig del av dette arbeidet er det å vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger. I Norges Volleyballforbunds strategiplan står følgende programerklæring “Ta vare på utøvernes helse og ha nulltoleranse for doping”.

Norges Volleyballforbund ble første gang sertifisert som Rent Særforbund i 2017 og i desember 2021 ble NVBF resertifisert og har denne statusen til 31.12.23.

Rent SF plaketten overlevert i januar 2018 til NVBFs president Eirik Sørdahl av Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge (ADNO)
ADNOs antidopingpatrulje under NM U19 i Kristiansand i 2019

Gjennom samarbeidet med ADNO forplikter Volleyballforbundet seg til å sette antidopingarbeidet på
dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan. ADNO på sin side forplikter seg til å veilede, bistå og fasilitere gjennomføringen av tiltakene.

Eksempel på tiltak:

 • foredrag for landslagsutøver på samling (senior, junior, ungdom)
 • besøk av ADNOs antidopingpatrulje på nasjonale mesterskap (aldersbestemte klasser)
 • Webinar om ulike temaer (for trenere, ledere, utøvere)
  se eksempel:
  https://volleyball.no/kurskalender/ubevisst-doping-nar-brytes-reglene-webinar/
 • Vår klubbveileder har antidoping som tema i møter med klubber (webinar, eller på klubbesøk)
 • Tilstedeværelse på fagseminar for medisinsk støttepersonell/trenere

For NVBF er det viktig å nå ut til utøvere og trenere tidlig, og vi har i mange år satt søkelys på holdningstiltak på NM regionlag, landslagssamlinger og store aldersbestemte mesterskap, og vi har også hatt tiltak på junior NM i sandvolleyball og på Oslo Masters i sandvolleyball. ADNO har i flere år også vært på Topp Volley Norge med sine foredrag. Det er viktig at klubbledere, trenere/støtteapparat og utøver sikres et minimum av antidopingkunnskap. I NVBF har ansatte, mange tillitsvalgte, samt utøvere tatt e-læringsprogrammet Ren Utøver og/eller Play Clean (FIVBs e-læringsprogram) https://playclean.fivb.com/  Alle landslagsutøvere og trenere/støtteapparat som deltar i internasjonal volleyball/sandvolleyball må ta Play Clean, noe som bidrar til at de som representerer Norge internasjonalt gis en grunnleggende opplæring  nettopp innenfor viktige problemstillingene rundt doping.

Fra NM U19 i Kristiansand 2019 med ADNO antidopingpatrulje:
https://volleyball.no/nyheter/tilbakeblikk-pa-nm-u19-en-stor-suksess-for-bade-arrangor-og-deltagere/

ADNO driver et omfattende forebyggende arbeid i og utenfor idrettene. Her kan du finne mere informasjon om de ulike programmene, eksempelvis Ren Utøver, Rent Idrettslag, Ren Skole, Ren Elev
https://www.antidoping.no/forebygging

Nye digitale foredrag for trenere: https://www.antidoping.no/nyheter/nye-digitale-webinar-for-trenere

Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir klubbene muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid. Klubbene i Mizunoligaen og 1. divisjon er alle forpliktet til å være Rent Idrettslag.
Her er listen over alle volleyballklubbene som har tatt Rent Idrettslag etter ny modell som ble lansert i mars i 2019: https://www.rentidrettslag.no/idrettslag
NVBF oppfordre alle klubber/lag å ta Rent Idrettslag som en vel av et viktig verdiarbeid og holdning til doping.

Ren Utøver: E-læring i antidoping, ny versjon i 2022: Ren Utøver | Antidoping Norge

Fra og med 1. oktober 2020 ble flere norske utøvere inkludert på Antidoping Norges toppidrettsutøverliste. Det betyr at flere utøvere vil få et strengere krav til å søke om medisinsk fritak på forhånd om man har behov for legemidler med virkestoffer som står på dopinglisten. Toppidrettsutøverlisten ble utvidet fra 2000 utøvere til rundt 4700 utøvere fra 1.oktober 2020. For volleyball er nå følgende

 • Deltagere på seniorlandslag i volleyball og sandvolleyball for hhv. kvinner og menn
 • Deltagere i; Mizunoligaen for hhv. kvinner og menn.
 • Det har også vært fokus på å inkludere flere landslag for utøvere med funksjonsnedsettelse i den nye toppidrettsutøverdefinisjonen

ADNO har samlet all informasjon og verktøy for topputøvere:
https://www.antidoping.no/topputovere finner utøverne legemiddelsøk, dopingliste, fritaksveileder, astmakalkulator.

I artikkelen under kan du lese mer om hva slags konsekvenser utvidelsen av listen vil ha å si for deg og ditt forbund.

https://www.antidoping.no/nyheter/toppidrettsut%C3%B8verlisten-endres-fra-1-oktober

Antidoping Norges veileder kan brukes for å finne ut om du må søke om medisinsk fritak: Antidoping Norge | Antidoping Norge.

FIVB antidoping program

Her finner du WADAs dopingliste: https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten

Antidoping Norge: https://www.antidoping.no/om-adno

Sjekk om legemidler kjøpt i Norge inneholder stoffer på dopinglisten via Antidoping Norges Legemiddelsøk: Legemiddelsøk | Antidoping NorgeLegemidler kjøpt i utlandet eller kosttilskudd finner man ikke ved å søke der. Dersom du har spørsmål om disse, kan du kontakte Antidoping Norge via [email protected] eller telefon 09765 (fra Norge)/+47 917 21 753 (fra utlandet).

Fortell om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Som varsler kan du velge om du vil oppgi din identitet eller være anonym. Tips oss om doping | Antidoping Norge

Alle internasjonale særforbund og antidopingorganisasjoner som ønsker å delta med sine utøvere i OL er forpliktet til å opprette en liste over utøvere som har meldeplikt i henhold til meldepliktforskriften.

Meldepliktkomité | Antidoping Norge

Beredskapsplanen for Volleyballforbundet i dopingsaker skal være et verktøy og en plan som trer i kraft ved en dopingsak hos en utøver i
volleyball/ sandvolleyball som er medlem av en klubb i NVBF.

Det er NVBF som eier og oppdaterer beredskapsplanen. Planen utarbeides og ferdigstilles av administrasjonen og GS legger frem planen for styret til orientering/godkjenning. Store prinsipielle endringer og oppdateringer på planen i etterkant skal styret gi sin tilslutning til.

Beredskapsplanen skal distribueres til alle landslagstrenere, medisinsk støtteapparat og administrasjonen, og benyttes som verktøy og hjelpemiddel ved dopingsaker. Trenerne skal informere sine utøvere om beredskaps-planen, i tillegg til at landslagsutøverne skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver/Play Clean

Se beredskapsplanen her: Beredskapsplan dopingsaker – oppdatert 2024

NYHETER

Anbefalte innlegg

Start typing and press Enter to search