KLUBBUTVIKLING

KLUBBUTVIKLING

HVA ER KLUBBUTVIKLING?

Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket framtidig situasjon. Her fokuserer man på hva medlemmene syns om klubben sin og hvordan de ønsker at klubbmiljøet og tilbudet skal være i fremtiden. Vi tror på at det utløses ny energi og frivillighet når medlemmene samles og føler eierskap til hva som skjer med klubben.​

For å sikre at klubber i alle regioner kan komme i gang med eller gjenoppta sin klubbutviklingsprosess, har vi fordelt ukene i januar til og med mars slik:

Januar 2022  Februar 2022  Mars 2022  April 2022  
L 1NyttårsdagT 1ØstT 1SK RivalF 1
S 2O 2ØstO 2M&RL 2
M 31T 3ØstT 3M&RS 3
T 4F 4F 4M 4Webinar14
O 5WebinarL 5L 5T 5Webinar
T 6S 6S 6O 6Webinar
F 7M 7Hordaland6M 7S&F10T 7Webinar
L 8T 8HordalandT 8S&FF 8 
S 9O 9HordalandO 9S&FL 9
M 10Webinar
2T 10HordalandT 10S&FS 10
T 11WebinarF 11 F 11 M 1115
O 12Webinar L 12L 12T 12
T 13WebinarS 13S 13O 13
F 14M 14Trøndelag7M 14Nord11T 14Påske
L 15T 15TrøndelagT 15NordF 15Påske
S 163O 16TrøndelagO 16NordL 16Påske
M 17ØstT 17TrøndelagT 17NordS 17Påske
T 18ØstF 18F 18M 18Påske16
O 19SarpsborgL 19L 19T 19
T 20ØstS 20S 20O 20
F 21M 21Nord8M 21Hordaland12T 21
L 22T 22NordT 22HordalandF 22
S 23O 23NordO 23HordalandL 23
M 24Austrått4
T 24NordT 24HordalandS 24
T 25SydVestF 25F 25M 2517
O 26SydVestL 26L 26T 26
T 27SydVestS 27S 27O 27
F 28M 28M&R9M 28SydVest13T 28
L 29T 29SydVestF 29
S 30O 30SydVestL 30
M 31Øst5T 31SydVest

Ta kontakt med oss på kompetanse@volleyball.no hvis din klubb er nysgjerrig på klubbutvikling eller ønsker å bestille.

Noen tilbakemeldinger fra klubber vi har besøkt

Vårt klubbutviklingstilbud

Bli medlem

Se våre kurs

Kjøp lisens

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Antidoping Norge
Cloudnames Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Antidoping Norge

Start typing and press Enter to search